MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, April 26, 2011

The snow is falling Tuyết Rơi


Tombe La Neige

Tuyết Rơi

The snow is falling...
With white tears, I'm crying.
The night that we waved good-bye...
My soul and heart went astray...
Like a lost bird on a lonely, frozen branch
Wondering when the snow would stop falling?
Where is my love? Where is my home?
You're my love, my home...
And I want to go home...


Tuyết trắng rơi...
Giọt nước mắt ngà, tôi khóc.
Đêm chúng tôi vẫy chào tạm biệt ...
Linh hồn tôi, trái tim tôi lạc lối, chơi vơi...
N chim lạc đàn trú thân trên cành cây băng giá
Tự hỏi lòng biết bao giờ tuyết mới thôi rơi?
Tình yêu nơi đâu? Quê hương là chốn nào?
Người là tình yêu cũng là Quê nhà...
Và tôi muốn về nhà ...

Inspired by Adamo's tear-jerker "Tombe La Neige (The Snow is Fallin')," I wrote this prose poem.

Lấy cảm hứng từ "Tombe La Neige (Tuyết Rơi), rất xúc động của Adamo, tôi đã viết bài thơ văn xuôi này.

WhiteLibraTexas

Translated by nguyenquangy@gmail.comHERE IS THE SONG posted by WhiteLibraTexas

Vietnamese version


Guitar VÔ THƯỜNG

What kind of PHO? Loại phở gì đây?

Capital Garden Hotel's Pho

Cooks prepare pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of...
Cooks prepare pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
Chef Pham Van Son holds a piece of Kobe beef as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese...
Chef Pham Van Son holds a piece of Kobe beef as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
A bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, is seen at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of...
A bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, is seen at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
Chef Pham Van Son displays a plate of Kobe beef as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey...
Chef Pham Van Son displays a plate of Kobe beef as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
A plate of Kobe beef is seen next to a bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite...
A plate of Kobe beef is seen next to a bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
Ton Lam eats pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in his Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of...
Ton Lam eats pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in his Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of...
Ton Lam eats pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in his Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.

Chef Pham Van Son places pieces of Kobe beef on a plate as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of...
Chef Pham Van Son places pieces of Kobe beef on a plate as he prepares to cook pho, Vietnam's signature beef noodle soup, at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.
A bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, is seen at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of...
A bowl of pho, Vietnam's signature beef noodle soup, is seen at a restaurant in Capital Garden Hotel in Hanoi March 30, 2011. The restaurant reported full bookings on weekends by people keen to eat pho made with slices of pricey Japanese Kobe beef, despite worries about traces of radioactivity found in food near Japan's damaged Fukushima nuclear power plant after the area was hit by an earthquake and tsunami. Kobe beef pho costs about 850,000 dong ($40) a bowl -- as much as 40 times the price of a standard bowl of Vietnam's de facto national dish on the streets of Hanoi.