Crime of passion shooting granny charged

A 92-year-old Florida woman is in jail charged with firing shots at her 53-year-old neighbour who had refused to kiss her.

Bà già nổ súng vì yêu bị kết án.

Một cụ bà 92-tuổi, người Florida bị bỏ tù do bị buộc tội bắn vào người hàng xóm 53 tuổi mà đã từ chối hôn bà.

Helen Staudinger went to visit her next-door neighbour, Dwight Bettner, 53, on Monday, but grew angry when he wouldn't give her a kiss, police said.

Helen Staudinger đã sang thăm người hàng xóm có nhà kề bên, ông Dwight Bettner, 53 tuổi, vào hôm thứ Hai, nhưng nổi giận khi ông không chịu cho bà ấy một nụ hôn, cảnh sát cho biết.

She then allegedly fired four rounds into Mr Bettner's house from a semi-automatic pistol, shattering a window. No one was hurt.

Sau đó bà bị cáo buộc là đã bắn bốn viên đạn vào nhà ông Bettner từ một khẩu súng lục bán tự động, làm vỡ một cửa sổ. Không ai bị thương.

Accused ... Helen Staudinger.