MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, March 1, 2011

I Love You - Barney


I love you
you love me
we're a happy family
with a great big hug and a kiss from me to you
won’t you say you love me too!


I love you
you love me
we're best friends like friends should be
with a great big hug and a kiss from me to you
won’t you say you love me too!

Tay cầm tay

Mắt nhìn nhau

Chúng ta đây bạn bè thân thiết

Hãy ôm lấy thật chặt, lời nồng nàn mình dành cho nhau

Nói thật lòng ta yêu nhau nhiều

Tay cầm tay

Mắt nhìn nhau

Chúng ta đây bạn bè thân thiết

Hãy ôm lấy thật chặt, lời nồng nàn mình dành cho nhau

Nói thật lòng ta yêu nhau nhiều