MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 13, 2011

grey day on the river - ngày trời u ám bên sông

grey day on the river by Bob Abrahams
Oil on canvas 40x50cm. Painted on location with some minor finishing adjustment in the studio.
Sơn đầu trên vải bạt. Vẽ tại chỗ với một ít chỉnh sửa hoàn thiện tại xưởng vẽ.

School Academe - trường phái Academe

School Academe by Mario Villareal

Oil on canvas 77 x 102 cm

willow - cây liễu

weep willow for me by melissa
mixed media on cold pressed paper.- đa chất liệu trên giấy ép lạnh

Rose Nocturne - Dạ khúc hoa hồng

Rose Nocturne by Micheal Giddens

Oil on Canvas 12 X 16.

After the Rain - sau cơn mưa

After the Rain by Heila van der Merwe
Heila van der Merwe
Oil on canvas, this is a scene in the Kruger National Park.
Sơn dầu trên vải bạt - một cảnh từ công viên quốc gia Kruger

Day and Night in a Sunflower Field - Ngày và đêm trên cánh đồng Hương dương

Day and Night in a Sunflower Field by angela annas
angela annas
36 X 36 acrylic on canvas - sơn nước trên vải bạt