MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 2, 2011

THƯỜNG DÂN - GRASSROOTS

THƯỜNG DÂN


Nguyễn LongĐông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân

Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão giông
Khi là cây mác, cây chông
Khi thành biển cả, khi không là gì
Thấp cao nào có mà chi
Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi
Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng yên
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành

Hoà vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

Translated by nguyenquangy
New Year Eve

GRASSROOTS

By Nguyễn Long

Densely-populated in some parts and sparsely in some others,

The country has never had too many common people,

who are bare-footed and bare-headed all year round,
and hard-hit by every storm or flood,
They are now swords and spears,
then become the sea or nothing at all.
They do not want to get high from low.
As grassroots they are as ever-green as grass.
They get things to eat and drink from Mother Nature,
and naturally ready to show their hearts to those they confide in.
They are both noisy and quiet,
ignoring buying and selling any position,
wishing to have just enough to eat and wear
and saving the good for good people.

Grassroots are as green as Nature,
and it is certain that they have had experienced many different lives before becoming common people.

History of Coca-Cola - Lịch sử của Coca-Cola

History of Coca-Cola - Lịch sử của Coca-Cola

Unicorn man - Người kỳ lân

Unicorn man - Người kỳ lân

White Tiger - Hổ trắng

White Tiger - Bach hổ

Deer man - Người hươu

Deer man - Người hươu