MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, January 29, 2011

Vietnam tourism - du lịch Việt NamVietnam Tourist Information. Welcome to Vietnam!

Vietnam is a country any serious traveler should visit at least once in his/her life. Its natural settings, its religious monuments, its local markets, its people, its cuisine, and its beaches are the main reasons for visiting, but there are many more.

If you look at the map above, you will see what the country looks like. There are two ways to visit Vietnam: starting in Hanoi, and going South; or starting in Saigon, and going north.

Thông tin du lịch Việt Nam. Chào mừng đến với Việt Nam!

Việt Nam là một quốc gia bất kỳ du khách nghiêm túc nào cũng nên đến ít nhất một lần trong đời. Phong cảnh thiên nhiên, đền đài tôn giáo, các khu chợ địa phương, người dân, ẩm thực, và những bãi biển của đất nước này là những lý do chính để đến thăm, nhưng có nhiều lý do khác nữa.
Nếu bạn nhìn vào bản đồ bên trên, bạn sẽ hình dung được đất nước này như thế nào. Có hai cách đến thăm Việt Nam: bắt đầu tại Hà Nội, và đi vào Nam, hay bắt đầu tại Sài Gòn, và đi về phía bắc.

When to Go/Climate: The best season to travel to North Vietnam is during the hot summers, from May to October. Winters in the North are cold and cloudy. In the mountainous regions in North Vietnam (Sapa), it may be freezing during winter. Central Vietnam wet season is from November to February. The south has two main seasons: the wet, from May to November; and the dry, the best season to travel, from December to April. The hottest season is from February to May.

Đến thăm lúc nào / Khí hậu: mùa tốt nhất để đi du lịch đến miền Bắc Việt Nam là trong mùa hè nóng, từ tháng năm đến tháng mười. Mùa đông ở miền Bắc lạnh và nhiều mây. Trong khu vực miền núi ở Bắc Việt Nam (Sapa), nó có thể có băng giá vào mùa đông. Miền Trung Việt Nam có mùa mưa từ tháng mười một đến tháng Hai. Phía Nam có hai mùa chính: mùa mưa, từ Tháng năm đến tháng mười một và khô, mùa tốt nhất để đi du lịch, từ tháng mười hai đến tháng tư. Mùa nóng nhất là từ tháng Hai đến tháng Năm.

Get in: there are three international airports: Hanoi (HAN), Saigon (SGN) and Da Nang (DAD).

Nhập cảnh: có ba sân bay quốc tế: Hà Nội (HAN), Sài Gòn (SGN) và Đà Nẵng (DAD).

Get around: Moving around Vietnam can be done by bus, train and/or plane. For long distances I recommend plane, train is also an option. Bus should only be considered in short journeys.

Đi lại: Đi lại quanh Việt Nam có thể được thực hiện bằng xe buýt, xe lửa và / hoặc máy bay. Đối với khoảng cách xa tôi khuyên bạn nên máy bay, xe lửa cũng là một lựa chọn. Xe buýt chỉ nên được xem xét với hành trình ngắn.

Money and Costs: the non-convertible Vietnamese Dong (VND) is the local currency. USD may be accepted in some tourist areas. Prices in Vietnam are low. Accommodation and food are particularly cheap.

Tiền tệ và các chi phí: đồng Việt Nam, loại tiền không chuyển đổi (VND) là tiền tệ địa phương. USD có thể được chấp nhận ở một số khu du lịch. Giá cả ở Việt Nam là thấp. Nhà ở và thực phẩm đặc biệt rẻ.

Length of stay: The minimum stay I would recommend to visit Vietnam is six weeks. In case you do not have that many days, you will have to split your visit in two (or you will have to skip some of its destinations).

Thời gian lưu trú: nên ở lại tối thiểu, tôi khuyên bạn khi đến thăm Việt Nam, là sáu tuần. Trong trường hợp bạn không có nhiều ngày như thế, bạn sẽ phải chia ra 2 chuyến du lich (nếu không bạn sẽ phải bỏ qua một số các điểm đến).

Languages/People: 84 million people live in Vietnam. In the south, people are friendly, and in the north they are trustworthy. Vietnamese life revolves around the family. Vietnamese is the official language. English is widely spoken in tourist areas.

Ngôn ngữ / người dân: 84 triệu người sống tại Việt Nam. Ở phía Nam, người dân thân thiện, và ở phía bắc họ là đáng tin cậy. Đời sống người Việt xoay quanh gia đình. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong các khu du lịch.

Food: Vietnam cuisine is, in my opinion, one of the richest in the world. From traditional Vietnamese food to seafood, you will always find something worth trying.

Thực phẩm: ẩm thực Việt Nam, theo ý kiến của tôi, là một trong những ẩm thực phong phú nhất trên thế giới. Từ món ăn Việt Nam truyền thống để hải sản, bạn sẽ luôn tìm thấy cái gì đó đáng thưởng thức.

Bellow these lines you will find a short description of Vietnam's main tourist attractions. I hope you enjoy my virtual presentations of Vietnam's main tourist attractions. Enjoy.

Translated by nguyenquangy Jan 2011

Dưới những dòng này bạn sẽ tìm thấy một mô tả ngắn về các điểm tham quan du lịch chính của Việt Nam. Tôi hy vọng bạn thích sự trình bày ảo của tôi về các điểm tham quan du lịch chính của Việt Nam. Hãy thưởng ngoạn.
Trăng nghẹn - Choked moonTrăng Nghẹn - Hoài Tường Phong

Choked Moon

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.

A long time ago, my mother gave birth to me on a rainy and windy night, in the middle of the lunar cycle,

Right on my first day of life I missed the full moon.

Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Our area was evacuated during the war, fields lay fallow, houses left empty,

Grand-mother had a really hard time bringing home a country midwife.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.

I grew up in the country like wild plants in a forlorn grove,

I rode a buffalo at seven, never sit on a bicycle.

Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

I’ve never known how to use nice words to please people,

And stayed a loser all my life because I cannot not cheat nor lie.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.

At a loss when I moved to the city, in the rat race,

Even ten years later, I haven’t washed myself into a city boy.

Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

My feet lost their taints from the fields, but my country roots still stay;

I make use of my summer months; I like to go back visit my native village.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.

Old friends, who used to chase after buffalos with me once, now look at me with envy,

They think I have shed skin as a worm and become a butterfly, carefree.

Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,

Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

I look at my friends and envy so much their innocence,

One’s soul doesn’t get any greater just because of life in the city.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.

Each time I come back, fewer and fewer old friends are to be found,

Girls marry at seventeen; boys want to get wives at twenty.

Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

My old girl friend, carrying her baby astride on her hip, walks by, on her way to buy wine on account,

Her once sultry eyes shyly cast down on her feet.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,

In the hamlet across the river, many girls who left,

Now come back with silk clothing and brand name items, ostentatious.

A few new houses built; lives changed by money sent home from dutiful daughters;

Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:

The countryside prospers, but still there is melancholy.

The plain where I come from holds many records to grieve about:

Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

Rice production is up, catfish farming at a record,

But investment in culture is low, and poverty at its peak.

And at its peak too, the number of girls who marry abroad.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.

At dusk, saddened, I go to the desolate river wharf;

The moon, as it rises, is surrounded by rain and clouds.

Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

I suddenly remember my first missed appointment, at the beginning of my life, with the old moon.

The moon is choked as always, still unable to light up my countryside.
Xa nhớ 10xa nhớ 1 xa nhớ2 xa nhớ 3 xa nhớ 4 xa nhớ 5 xa nhớ 6 xa nhớ 7 xa nhớ 8 xa nhớ 9

Xa nhớ 9Xa nhớ 8