MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 18, 2011

Why China’s Navy is a Threat Hải quân Trung Quốc là mối đe dọa?


Why China’s Navy is a Threat

Hải quân Trung Quốc là mối đe dọa?

Mandip Singh

Mandip Singh

The Diplomat

The Diplomat

16-12-2011

News that China is considering a Seychelles offer of a base for its ships means a new strategic headache for India’s military planners.

Tin tức cho hay, Trung Quốc đang xem xét một đề nghị của Seychelles cho phép thiết lập một căn cứ tại đảo quốc này để phục vụ cho các tàu Trung Quốc, điều này tạo ra vấn đề chiến lược mới, hóc búa đối với các nhà hoạch định quân sự của Ấn Độ.

There’s been much talk in the media of an apparent offer by the Seychelles of a base for Chinese ships deployed to the Gulf of Aden and the West Indian Ocean, to help combat piracy. While it’s not yet clear if the offer has been accepted, Chinese media reports suggest that Beijing is actively considering it as a “resupply” base.

Có nhiều cuộc thảo luận trên truyền thông bàn về đề nghị rõ ràng của Seychelles, liên quan đến việc lập một căn cứ cho các tàu Trung Quốc được triển khai đến vịnh Aden và Tây Ấn Độ Dương, giúp chống nạn cướp biển. Trong khi chưa rõ liệu đề nghị này có được chấp thuận hay không, thì các bản tin của truyền thông Trung Quốc ngụ ý rằng Trung Quốc đang tích cực cân nhắc, xem đây như một căn cứ “tiếp tế” [cho các tàu Trung Quốc].

China’s Foreign Ministry was quick to state that Beijing isn’t contemplating a military base in for the Seychelles, adding that it wouldn’t “violate” its traditional policy of “not stationing troops abroad.” Still, China's quest for a foothold in the Indian Ocean isn’t a recent development – and it’s one that India needs to watch carefully.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng tuyên bố Bắc Kinh không dự tính lập căn cứ quân sự tại Seychelles, và cho biết thêm Trung Quốc sẽ không “đi ngược lại” chính sách truyền thống của mình là “không đóng quân ở nước ngoài”. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tìm kiếm chỗ đứng trong vùng Ấn Độ Dương là một hành động không chỉ có gần đây – và đó là điều Ấn Độ cần theo dõi một cách thận trọng.

China began pursuing its so-called “String of Pearls” strategy in the Indian Ocean in 2001 via the commercial route, constructing the Gwadar port. Subsequently, China won contracts to construct ports at Hambantota on the southern tip of Sri Lanka, Chittagong in Bangladesh and Kyaukpyu on the east coast of Burma in the Arabian Sea.

Trung Quốc đã bắt đầu theo đuổi cái gọi là chiến lược “Chuỗi ngọc trai” tại Ấn Độ Dương từ năm 2001, thông qua các tuyến hàng hải thương mại, giúp xây dựng cảng Gwadar [tại Pakistan]. Sau đó, Trung Quốc trúng thầu xây các cảng tại Hambantota, nằm phía mũi cực nam của Sri Lanka, Chittagong tại Bangladesh và Kyaukpyu thuộc bờ biển phía đông Miến Điện, trong vùng biển Ả-rập.

The Seychelles is a small island country in the Indian Ocean comprising a group of 115 small islands covering an area about 450 kilometers square. The country has a population of just 87,000, but has a huge Exclusive Economic Zone (EEZ) of 1.4 million square kilometers. The country’s strategic importance can be traced back to the Napoleonic era, when Britain gained control over the island. Much more recently, the U.S. originally intended to develop a base on the Seychelles’ Aldabra Island, but intense pressure from conservationists prevailed, and the United States instead went with Diego Garcia.

Seychelles là một đảo quốc nhỏ ở Ấn Độ Dương, gồm một nhóm 115 đảo nhỏ, bao phủ một diện tích khoảng 450 km vuông. Dân số chỉ 87.000 người, nhưng Seychelles lại có một Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) rộng lớn, với diện tích 1,4 triệu km vuông. Tầm quan trọng chiến lược của đảo quốc này có thể nhận thấy khi ngược dòng thời gian trở về thời Napoleon, lúc đó Anh Quốc nắm quyền kiểm soát hòn đảo này. Gần đây hơn, Mỹ lúc đầu dự định triển khai một căn cứ trên đảo Aldabra của Seychelles, nhưng trước sức ép lớn và áp đảo từ phe bảo thủ, Mỹ phải tiến hành lập căn cứ trên đảo Diego Garcia để thay thế.

China, though, despite having diplomatic relations with the Seychelles dating back to 1976, showed little interest in the country until President Hu Jintao visited in 2007. During Hu’s trip, no less than five bilateral agreements were signed on economic and technical cooperation, education and investment promotion. Hu’s visit for the first time clearly signaled China’s strategic interests in the region.

Dù có quan hệ ngoại giao với Seychelles từ năm 1976, nhưng Trung Quốc tỏ ra không quan tâm mấy đến hòn đảo này cho đến khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm Seychelles vào năm 2007. Trong suốt chuyến công du này, đã có không dưới năm hiệp định song phương được hai bên ký kết về hợp tác kinh tế, kỹ thuật, giáo dục và xúc tiến đầu tư. Chuyến thăm của Hồ Cẩm Đào lần đầu tiên đã phát đi tín hiệu rõ ràng về lợi ích chiến lược của Trung Quốc trong khu vực [Ấn Độ Dương].

Last week, Chinese Defense Minister Gen. Liang Guanglie led a 40-member military delegation to the Seychelles – a big enough group to suggest that Beijing is keen to shore up plans for an active presence for the People’s Liberation Army in the near future. As part of developing military ties, China gifted the Seychelles People's Defense Forcestwo Y-12 aircraft for surveillance and anti-piracy duties. China is also reportedly training 50 SPDF soldiers in China as part of a military cooperation agreement signed in 2004.

Tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự gồm 40 thanh viên đến thăm Seychelles – một phái đoàn đủ lớn để hàm ý rằng Bắc Kinh rất mong tạo dựng kế hoạch phục vụ cho sự hiện diện tích cực của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong tương lai gần. Một phần trong kế hoạch phát triển quan hệ quân sự, Trung Quốc đã trao tặng Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Seychelles (SPDF) máy bay Y-12, với chức năng trinh sát và chống cướp biển. Tin cho hay, Trung Quốc cũng đang huấn luyện 50 lính SPDF tại Trung Quốc theo thỏa thuận hợp tác quân sự ký năm 2004.

All of this will be of particular interest to India. India has actively supported the Seychelles by helping train the SPDF, and has provided a Dornier aircraft, two Chetek helicopters (1981 vintage) and a fast attack craft. Indian ships regularly visit Victoria, and have been active in combating piracy in the waters around the Seychelles. The Indian foreign and defense ministers, meanwhile, visited the Seychelles in 2010, underlining the importance New Delhi places on having friendly relations with the country.

Các hành động nói trên sẽ là mối quan tâm đặc biệt cho Ấn Độ. Phía Ấn Độ đã tích cực giúp Seychelles huấn luyện lực lượng SPDF, cung cấp một máy bay Dornier, hai trực thăng Chetek (loại cũ, sản xuất năm 1981) và một tàu tấn công nhanh. Các tàu Ấn Độ thường xuyên ghé thăm Victoria (thủ đô Seychelles), và tích cực chống cướp biển ở các vùng biển quanh Seychelles. Trong lúc đó, bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Ấn Độ, trong chuyến thăm Seychelles năm 2010, đã nhấn mạnh tầm quan trọng mà New Delhi đặt vào mối quan hệ thân thiện với quốc gia này.

With this in mind, it’s clear that the Chinese naval presence in this part of the Indian Ocean is not in India's interest. But what’s China’s interest in establishing a base in the Seychelles?

Với mối quan tâm như vậy, rõ ràng là sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở khu vực này của Ấn Độ Dương là không có lợi cho Ấn Độ. Nhưng lợi ích của Trung Quốc là gì khi lập căn cứ tại Seychelles?

For a start, it satisfies China’s hunger for a firm foothold in the Indian Ocean. The Seychelles provides the PLA Navy an ideal platform from which to counter any threat to its sea lines of communication from Africa by the U.S. Navy operating out of Diego Garcia in the Indian Ocean region. In addition, to assist with the resupply, rest and refit of PLAN ships undertaking anti-piracy duties in the region, China requires a large logistics depot, which can be supplied by air and merchant/naval ships. The Seychelles base could therefore eventually be developed into a permanent naval base.

Bước đầu, căn cứ này sẽ giúp Trung Quốc thỏa mãn cơn thèm muốn có được chỗ đứng vững chắc tại Ấn Độ Dương. Như vậy, Seychelles cung cấp cho hải quân Trung Quốc một trạm dừng chân lý tưởng, có thể chống lại bất cứ mối đe dọa nào bởi hoạt động của hải quân Mỹ bên ngoài căn cứ Diego Garcia trong vùng Ấn Độ Dương, ảnh hưởng đến các tuyến giao thương trên biển của Trung Quốc từ Châu Phi. Thêm vào đó, để hỗ trợ việc tiếp tế, nghỉ ngơi và sửa chữa của các tàu hải quân của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ chống cướp biển trong khu vực, Trung Quốc cần một trạm hậu cần lớn, có thể tiếp vận được bằng đường không, bằng tàu buôn/ tàu hải quân. Do đó, căn cứ [của Trung Quốc] tại Seychelles sau cùng có thể phát triển thành một căn cứ hải quân trú đóng lâu dài.

And there are other possible motives. For a start, China has large investments in mining, minerals and infrastructure in Africa, and the Seychelles is ideally located to help protect these Chinese interests, as well as ensure the smooth evacuation of the large Chinese expatriate population on the continent if need be. Militarily, the Seychelles provides an ideal location for setting up listening posts to monitor the U.S., Indian and other navies operating in the region. Perhaps most significantly, the Seychelles is equidistant from sea lines of control carrying oil from the Middle East and Africa to China, enabling the PLAN to effectively support its merchant vessels in times of crisis.

Và có thể còn những động cơ khác. Đầu tiên, phải kể đến việc Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào ngành khai thác mỏ, khoáng sản và cơ sở hạ tầng ở châu Phi, và Seychelles trở thành nơi lý tưởng để bảo vệ các lợi ích này của Trung Quốc, cũng như để di tản nhanh số dân Trung Quốc đang sống và làm việc xa xứ tại lục địa châu Phi khi cần thiết. Về mặt quân sự, Seychelles cung cấp một địa điểm lý tưởng để xây dựng những trạm ra-đa theo dõi tín hiệu, nhằm giám sát các hoạt động hải quân của Mỹ, Ấn Độ và các nước khác trong khu vực. Có lẽ, điều quan trọng nhất là Seychelles có khoảng cách địa lý bằng nhau đối với các tuyến kiểm soát đường biển, vận chuyển dầu từ Trung Đông và Châu Phi về Trung Quốc, cho phép hải quân Trung Quốc yểm trợ hiệu quả các tàu buôn của mình khi xảy ra khủng hoảng.

And how does the PLAN presence in the Seychelles affect India? First, it allows China to directly confront the Indian Navy, the largest in this region. Second, the PLAN’s permanent presence is a direct threat to India’s western seaboard and Indian sea lines of control leading to the Indian Peninsula. Third, PLAN proximity to the Pakistan Navy lends credibility to the possibility of a combined naval threat at sea. Hitherto, a combined Sino-Pakistan threat was limited largely to the land frontiers. Now, Indian planners will have to factor in the sea dimension. Fourth, as in the past, the PLAN will be able to establish listening posts to actively monitor the Indian Navy in the region. Finally, a PLAN presence, however small, will inevitably divert significant Indian Navy resources from the Western Fleet in the event of conflict. This threat would be exacerbated if the PLAN were to gain access to an airfield, which would provide a big boost to its maritime reconnaissance capabilities in the Indian Ocean.

Sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại Seychelles ảnh hưởng thế nào đến Ấn Độ? Thứ nhất, điều này cho phép Trung Quốc đương đầu trực tiếp với hải quân Ấn Độ, lực lượng lớn mạnh nhất vùng. Thứ hai, sự hiện diện lâu dài của hải quân Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp đối với vùng ven biển phía tây Ấn Độ, và các tuyến kiểm soát hàng hải dẫn đến bán đảo Ấn Độ. Thứ ba, quan hệ gần gũi giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Pakistan làm tăng độ tin cậy lẫn nhau, có thể tạo nguy cơ phối hợp hải quân giữa Trung Quốc và Pakistan trên biển. Cho đến nay, mối đe dọa do sự phối hợp Trung Quốc-Pakistan đa phần giới hạn ở khu vực biên giới trên bộ. Giờ đây, các nhà hoạch định Ấn Độ có thêm yếu tố phải đối phó từ hướng biển. Thứ tư, như đã từng xảy ra trong quá khứ, hải quân Trung Quốc có thể lập các trạm ra-đa do thám tín hiệu nhằm chủ động theo dõi hải quân Ấn Độ trong vùng. Sau cùng, sự hiện diện của hải quân Trung Quốc, tuy nhỏ, nhưng tất yếu sẽ làm chuyển hướng, điều động đáng kể nguồn lực hải quân Ấn Độ từ Hạm đội phía Tây trong trường hợp xảy ra xung đột. Nguy cơ này sẽ trầm trọng thêm nếu hải quân Trung Quốc được quyền tiếp cận một sân bay [tại Seychelles], lúc đó năng lực trinh sát đường biển Trung Quốc sẽ được gia tăng rất nhiều trong vùng Ấn Độ Dương.

So how should India respond? For a start, it needs to actively engage the island nations in the Western Indian Ocean, namely Mauritius, the Maldives, the Seychelles and Madagascar – diplomatically, economically and militarily – to prevent the Chinese footprint spreading. The Maldives, in particular, is of real significance as it acts as a strategic forward outpost against any developments along India’s eastern seaboard.

Vậy Ấn Độ nên ứng phó như thế nào? Trước tiên, Ấn Độ cần tích cực gắn kết với các đảo quốc trong khu vực Tây Ấn Độ Dương, gồm: Mauritius, Maldives, Seychelles và Madagascar – về ngoại giao, kinh tế và quân sự, nhằm ngăn chặn sự lan rộng các cứ điểm dừng chân của Trung Quốc. Riêng Maldives, đây là nơi có tầm quan trọng thật sự, đóng vai trò như một tiền đồn chiến lược, chống lại bất cứ cuộc triển khai quân sự nào đe dọa bờ biển phía đông của Ấn Độ.

In the case of the Seychelles, India must neutralize any economic or commercial advantage that China offers to that country, thereby limiting its use for the Chinese as a “resupply” base. In addition, India could consider greater military assistance in the form of supplying naval equipment and training for the SPDF to fight piracy and poaching in its EEZ.

Trong trường hợp Seychelles, Ấn Độ phải vô hiệu hóa những lợi thế kinh tế-thương mại mà Trung Quốc dành cho đảo quốc này, bằng cách đó sẽ hạn chế Seychelles cho Trung Quốc sử dụng nơi làm căn cứ “tiếp tế”. Ngoài ra, Ấn Độ có thể xem xét trợ giúp quân sự nhiều hơn cho Seychelles dưới hình thức cung cấp các trang thiết bị hải quân, huấn luyện lực lượng SPDF chống cướp biển và chống đánh bắt trộm hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Seychelles.

Whatever New Delhi decides, one thing is clear – the scope and deployment of the Indian Navy and its air arm should be increased considerably in the West Indian Ocean.

Dù New Delhi có quyết định bất cứ điều gì đi nữa, thì một điều rõ ràng – phạm vi và quá trình triển khai của hải quân, không quân Ấn Độ nên được gia tăng đáng kể trong vùng Tây Ấn Độ Dương.

Mandip Singh is a Senior Fellow at the Institute for Defence Studies and Analyses (www.idsa.in) in New Delhi.

Mandip Singh là thành viên cao cấp của Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc phòng tại New Delhi. (www.idsa.in)
Translated by Nguyễn Tâm

http://the-diplomat.com/2011/12/17/china-base-a-threat-to-india-navy/?all=true

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn