MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Tuesday, December 6, 2011

Slipping the net: Illegal Chinese fishermen tie their boats together with rope to escape South Korean coastguards Dân đánh cá bất hợp pháp người Trung

Slipping the net: Illegal Chinese fishermen tie their boats together with rope to escape South Korean coastguards
Dân đánh cá bất hợp pháp người Trung Quốc cột tàu lại với nhau bằng dây thừng để thoát khỏi cảnh sát biển Hàn Quốc
Stick-wielding Chinese fishermen illegally working in South Korean waters tried to evade arrest - by using rope to band their boats together.
Ngư dân Trung Quốc trang bị gậy gộc đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển Hàn Quốc cố tránh bị bắt bằng cách dùng dây thừng cột thuyền lại với nhau.
The dramatic scenes unfurled on the Yellow Sea, off the South Korean coast near the south western city of Buan, during a three-day crackdown on illegal trawling in the area.
Vụ việc xảy ra tại biển Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía Nam Hàn Quốc, gần thành phố phía Tây Nam Buan [Gunsan? – Người dịch]. Trong 3 ngày, cảnh sát biển Hàn Quốc đã trừng trị thẳng tay việc đánh bắt cá bất hợp pháp của tàu Trung Quốc.
South Korea's coastguard mobilised 12 ships, four helicopters and an elite team of armed soldiers to raid 10 boats.
Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đã huy động 12 tàu, 4 trực thăng và một đội quân tinh nhuệ trang bị vũ khí để vây bắt 10 tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc.
Running from the law: Chinese fishing boats tied themselves together to try and evade capture from South Korea's coastguard
Running from the law: Chinese fishing boats tied themselves together to try and evade capture from South Korea's coastguard
Chạy trốn luật pháp: Ngư dân Trung Quốc quây thuyền lại để tránh bị cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ
Stick wielding
A commando in a jumpsuit, affiliated with the Gunsan maritime police, looks at a catch of fish on a Chinese fishing boat suspected of operating inside South Korean waters in the Yellow Sea, off the coast of Gunsan, South Korea,
Desperate: Chinese fishermen (left) try to fend off the advances of the armed commandos by hitting them with wooden sticks, while a coastguard (right) looks at the seized fish
Cùng đường: ngư dân Trung Quốc (trái) cố chống trả lính biệt kích Hàn Quốc bằng gậy gỗ, trong khi một cảnh sát biển (phải) nhìn số cá bị tịch thu
Photographs taken from a helicopter show the armed commandos pulling alongside the boats in rubber dinghies.
Ảnh chụp từ trực thăng cho thấy lính biệt kích áp sát tàu cá Trung Quốc bằng thuyền cao su.
As they try to board, the fishermen futilely defend themselves against the powerful automatic weapons with a selection of wooden clubs.
Trong khi lính Hàn Quốc lên tàu, ngư dân Trung Quốc tự vệ một cách vô ích trước vũ khí tự động của lính Hàn bằng chày gỗ.
The crackdown is in a maritime zone into which Chinese vessels regularly move in a bid to feed their growing domestic demand for seafood.
Cuộc trừng trị diễn ra tại vùng biển nơi mà tàu cá Trung Quốc thường xuyên cố xâm nhập để đáp ứng nhu cầu hải sản ngày càng tăng trong nước.
Last year the crew of a Chinese trawler and a South Korean patrol ship clashed, leaving one fisherman dead and two missing.
Năm ngoái, va chạm đã xảy ra giữa thủy thủ đoàn của một tàu cá Trung Quốc và tàu tuần duyên của Hàn Quốc, làm một ngư dân chết và hai người mất tích.
Raid: Commandos boarded the Chinese boats as part of a three-day crackdown on illegal fishing in the Yellow Sea

Raid: Commandos boarded the Chinese boats as part of a three-day crackdown on illegal fishing in the Yellow Sea
Vây bắt: Lính biệt kích lên tàu cá Trung Quốc như một phần của cuộc trừng trị thẳng tay việc đánh cá phi pháp kéo dài ba ngày trên biển Hoàng Hải
It happened as the coast guards tried to prevent Chinese boats from fishing illegally. Video filmed by the coast guard also showed officers fighting with fishermen wielding metal bars.
Vụ việc xảy ra khi lực lượng cảnh sát biển cố ngăn chặn tàu Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp. Đoạn phim ghi lại bởi cảnh sát biển Hàn Quốc cũng cho thấy các sĩ quan đánh nhau với ngư dân trang bị bằng các thanh kim loại.
Four coast guard officers were injured in the incident.
Bốn cảnh sát biển bị thương trong cuộc xô xát này.
And in nearby waters, a confrontation between two Japanese patrol boats and a Chinese trawler in September 2010 provoked a bitter diplomatic spat.
Và tại vùng biển lân cận, xung đột giữa hai tàu tuần duyên Nhật Bản và một tàu cá Trung Quốc vào tháng 9, 2010 đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao quyết liệt.
The area is known as a flashpoint for North and South Korean relations. Last year North Korea, incensed by by live-fire military exercises conducted close to its coast by the U.S. and South Korea - shelled a South Korean island.
Được biết đây là vùng biển thường xảy ra xung đột giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm ngoái, Bắc Triều Tiên, nổi giận trước cuộc tập trận bắn đạn thật giữa Mỹ và Hàn Quốc gần bờ biển nước này, đã nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc.

Yellow Sea

All tied up: The Chinese boats (left) tried to evade capture from the South Korean coastguard in the Yellow Sea (right)
Tất cả buộc lại với nhau: Tàu cá Trung Quốc (trái) cố tránh cuộc vây bắt của cảnh sát biền Hàn Quốc tại biển Hoàng Hải (phải)

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn