MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 24, 2011

Quite Possibly The Cutest Kitten Video EVER-Có thể đây là video mèo dễ thương nhất đây

Quite Possibly The Cutest Kitten Video EVER
I’m pretty sure this is the cutest video you will see today, this week, this month, this year, and ever. You can end your search for cute cat videos.
Có thể đây là video mèo dễ thương nhất đây
Tôi khá chắc rằng đây là video dễ thương nhất, bạn sẽ xem hôm nay, tuần này, tháng này, năm nay, và mãi mãi. Bạn có thể kết thúc việc tìm kiếm của bạn cho video con mèo dễ thương.

kitten sleeps in tea cup

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn