MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 24, 2011

Mèo đi Xe lăn: Quỹ ủy thác Kitty

wheelchair cat trust fund kitty
Wheelchair Cat: Trust Fund Kitty
Don’t even try to take this clip seriously. It’s from Nick Swardson’s new show on Comedy Central “Nick Swardson’s Pretend Time” which will debut in October…can’t wait.
Mèo đi Xe lăn: Quỹ ủy thác Kitty
Chớ tưởng rằng clip này có thật. Đó là chương trình Hài kịch mới của Nick Swardson trên "Nick Swardson’s Pretend Time" sẽ ra mắt vào tháng Mười này... nóng lòng muốn coi quá


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn