MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, December 2, 2011

Fulbright Vietnamese Student Program Academic Year 2013-2014 Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2013 - 2014


Fulbright Vietnamese Student Program Academic Year 2013-2014

Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2013 - 2014

1/12/2011

The U.S. Embassy in Vietnam announces the 2013 Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program. The scholarship will cover tuition and fees, monthly stipend, round-trip airfare to the United States and health insurance.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2013- 2014. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế.

Established in 1946 and funded by the U.S. Congress, the Fulbright Program aims at achieving mutual understanding through academic and cultural exchange. The Fulbright Vietnamese Student Program is a competitive, merit-based scholarship program. Successful candidates will pursue a Master’s degree program that begins in the academic year 2013-2014.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Người được cấp học bổng sẽ theo học chương trình thạc sĩ tại Mỹ bắt đầu vào năm học 2013-2014.

Competition is open to all applicants who meet the following minimum criteria: be a Vietnamese citizen; have at least two years of work experience after graduation by the time of application; have a valid minimum TOEFL iBT score of 79 or IELTS 6.5.

Đối tượng tham gia chương trình: Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 79 điểm IELTS 6.5 còn giá trị sử dụng.

The Program supports master’s study programs in most fields of social sciences and humanities, including American Studies, Communications, Education, Economics, Business, Law, International Relations, Journalism, Library Science, Public Administration, Social work, Public Health, Public Policy, TESOL, Gender and Women Studies, etc.

Chương trình Fulbright khuyến khích các ngành khoa học xã hội và nhân văn như Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công, kinh tế, kinh doanh, sức khoẻ cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ…

To participate in the competition, applicants must submit a complete application package including an application form, three letters of reference, notarized photocopies of diplomas and transcripts (including notarized English translations) and photocopies of TOEFL/IELTS score reports. The application submission is due no later than 5:00 p.m., May 2, 2012. Application should be sent to: Fulbright Vietnamese Student Program, Public Affairs Section, U.S. Embassy, 7 Lang Ha, Hanoi.

Để tham gia vào chương trình, các ứng viên phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, bản sao có công chứng các loại bằng cấp và bảng điểm (kèm bản dịch Tiếng Anh có công chứng) và bản sao chứng chỉ TOEFL/IELTS. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 5 giờ chiều, ngày 2/5/2012. Hồ sơ nộp theo địa chỉ: Chương trình Sinh viên Fulbright, Phòng Thông tin Văn hoá, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Số 7 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Details about the Program can be found on the Fulbright website at:

http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

Thông tin chi tiết xin mời xem tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn