MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, November 3, 2011

Yue Yue 2-year old girl hit by car twice in China and ignored by 18 people - Bé gái 2 tuổi bị xe cán hai lần và 18 người bỏ lơ


Yue Yue 2-year old girl hit by car twice in China and ignored by 18 people –

Trung Quốc - Bé gái 2 tuổi bị xe cán hai lần và 18 người bỏ lơ!

Synopsis: October 13th afternoon around 5:30, a car accident occurred at the Guangfo Hardware Market in Huangqi of Foshan. A van hit a 2-year-old little girl and then fled. No passersby reached out to help and then another car ran over her. Over the span of 7 minutes, a total of 17 people passing by failed to extend a hand or call the police, up until the 19th person, a garbage scavenger ayi [older woman], who lifted her up after discovering her but the little girl in her arms was like a noodle, immediately collapsing back onto the ground. The trash scavenger called for help, and the little girl's mother, who was in the vicinity, immediately rushed over and rushed her to the hospital.

Tóm tắt: Vào khoảng 5h30 chiều ngày 13/10/2011, một vụ tai nạn xe hơi xảy ra tại khu chợ điện tử Hoàng Phố, Huangqi thuộc Phật Sơn - Trung Quốc. Một chiếc xe tải nhỏ đã cán phải một bé gái 2 tuổi và sau đó bỏ chạy. Không có một người qua đường nào giúp đỡ em bé và một lúc sau lại có thêm một ô tô khác cán qua người em. Trong khoảng thời gian 7 phút, đã có tất cả 17 người đi ngang qua nhìn thấy mà không chìa tay giúp đỡ hay gọi cảnh sát. Đến tận người thứ 19, một nữ lao công lớn tuổi, khi phát hiện ra, đã đỡ bé gái lên nhưng đứa bé trong tay cô đã mềm như bún, và ngay lập tức đổ gục xuống đất. Người lao công la lên để tìm sự giúp đỡ, và mẹ của cô bé, cùng những người xung quanh đó ngay lập tức chạy lại và vội vàng đưa em bé vào bệnh viện.

The Chinese girl left bleeding in a road after being run over by two different vehicles and then ignored by 18 passersby has finally died.

Cuối cùng thì bé gái Trung Quốc bị thương nằm trên đường sau khi bị hai chiếc ô tô cán qua và bị bỏ lơ bởi 18 người qua đường cũng không qua khỏi…

Previously told that she is brain dead after being run over and ignored by 18 people. Parents to face agonising decision whether to switch off life support machine, chinese government agency confirms child is in deep coma and ‘clinically brain dead’ and toddler’s condition improved earlier this week but has now deteriorated.

Người ta cho rằng bé gái đã chết não sau khi bị xe cán và bị 18 người bỏ lơ. Bố mẹ cô bé phải đối mặt với một quyết định đau đớn là có nên dừng các loại máy duy trì sự sống hay không. Chính quyền Trung Quốc xác nhận đứa bé đang trong tình trạng hôn mê sâu, chết lâm sàng và khả năng phục hồi của một đứa bé chỉ mới biết đi trong tuần này là điều không thể.

Announcement of her death quickly became the most talked about topic on China’s version of Twitter, Sina Weibo.

Thông báo về cái chết của bé gái 2 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên các trang mạng Sina Weibo, một biến thể Twitter của Trung Quốc.


Horrific video footage emerged earlier this week of two-year-old Wang Yue – known as Yue Yue – being knocked down by a van in Foshan, a city in the southern province of Guandong.

Đoạn băng khủng khiếp xuất hiện từ đầu tuần này quay cảnh bé gái 2 tuổi Wang Yue – thường đc gọi là Yue Yue – đã bị cán chết bởi một chiếc xe chờ hàng ở Phật Sơn, một thành phố ở phía Nam tỉnh Quảng Đông.

Today they are walking proof of a country lost in a deadly moral vacuum. Uncheck pollution, uncheck corruption and the uncheck rich-poor gap pale into significance following this deplorable act of unchecked selfishness and apathy.

Hôm nay, đã lộ rõ bằng chứng về một quốc gia đã đánh mất hết tính nhân đạo. Ô nhiễm không kiểm soát, tham nhũng không kiểm soát và khoảng cách giàu-nghèo không kiểm soát đã mọe đi về ý nghĩa sau hành động tệ hại của sự ích kỷ và sự thờ ơ không kiểm soát nổi.

Many Chinese are today asking searching questions to try and answer the nation’s moral bankruptcy.

Nhiều người dân Trung Quốc đang tự đặt ra những câu hỏi và cố gắng trả lời về sự suy thoái của đạo đức dân tộc.

Bless to Chen Xianmei, the garbage collector who helped Yue Yue, The China Daily reported that Chen Xianmei was given a 10,000 yuan ($1,588) reward by local officials. A local company was also said to have offered Yue Yue’s family and the rescuer 50,000 yuan ($7,945). “Besides the reward, we would like to offer Chen a job with stable income so as to encourage this kind of activity,” an anonymous assistant manager at the company told the paper.

Biết ơn Chen Xianmei, người lao công đã giúp đỡ Yue Yue, nhật báo Trung Quốc đưa tin Chen Xianmei đã nhận được 10,000 Nhân Dân Tệ (1588 đô-la) từ các quan chức địa phương. Một công ty địa phương cũng đã hỗ trợ cho gia đình của bé Yue Yue và Chen Xianmei 50,000 NDT (7945 đô-la). “Bên cạnh phần thưởng, chúng tôi cũng muốn sắp xếp cho Chen một công việc với thu nhập ổn định để khuyến khích các hành động tương tự như thế này”, một trợ lý của công ty cho biết.

According to the Shanghaiist news website, the first driver, who had just broken up with his girlfriend, was on the cell phone when he hit Yue Yue and was not contrite.

Theo trang web tin tức Người Thượng Hải, người lái chiếc xe đầu tiên, vừa mới chia tay với bạn gái của mình, đang gọi điện thoại thì a cán phải bé Yue Yue và hắn không cảm thấy ăn năn hối lỗi.

You saw that girl on the CCTV footage, she didn’t see where she was going, you know. I was on the phone when it happened, I didn’t mean it, the website quoted him as saying.

“Bạn đã nhìn thấy đứa bé đó trên các cảnh quay của CCTV, nó không nhìn đường khi đi, bạn biết đấy. Tôi đang gọi điện thoại khi mọi thứ xảy ra, và tôi không nghĩ đó là một tai nạn do tôi gây ra”, trang web trích lời của anh ta.

When I realised I had knocked her down, I thought I’d go down to see how she was. Then when I saw that she was already bleeding, I decided to just step on the gas pedal and escape seeing that nobody was around me.

“Khi tôi nhận ra tôi đã cán đứa bé đó, tôi đã nghĩ là sẽ xuống xe và xem nó có sao không. Nhưng khi tôi nhìn thấy máu, tôi đã quyết định nhấn ga và trốn đi khi nhìn thấy không có ai quanh đó cả.

If you are questioning, why those heartless people didn’t help at all?

Xinhua report that “Good Samaritans” in China have often ended up paying the price.

Nếu bạn đặt câu hỏi, tại sao những người vô tâm đó lại không giúp gì cả?

Tân Hoa Xã thống kê rằng những người “Samarita* nhân hậu” ở Trung Quốc thường phải trả giá cho lòng tốt của họ.


(*nhân vật có lòng thương người trong kinh thánh)

One driver who stopped to help a woman was ordered to pay her compensation of 108,606 yuan ($17,261) after a court ruled he may have been responsible for her fall.

Một người lái xe đã dừng lại để giúp một người phụ nữ bị buộc phải bồi thường 108,606 NDT (17,261 đô la) sau khi tòa án phán quyết ông ấy phải chịu trách nhiệm về thương tổn của người phụ nữ.

The news site reported that the Chinese Ministry of Health had issued guidelines to the public saying, “Don’t rush to lend a hand to the elderly after seeing them fall over. It should be handled by different measures in different situations.”

Trang web tin tức này thông báo rằng bộ Y tế Trung Quốcd đã phát hành hướng dẫn cho công chúng nói rằng: “Đừng vội vàng ra tay giúp đỡ một người cao tuổi khi nhìn thấy họ bị ngã. Việc này phải được xử lí theo những biện pháp khác nhau trong các trường hợp khác nhau.”

Tan Fang, a professor with the South China Normal University in Guangzhou, has set up a foundation to provide assistance to Good Samaritans who get in trouble helping the elderly. “The people who rescued others, at the risk of their own lives, haven’t been treated fairly,” Mr. Tan told USA Today.

Tan Fang, một giáo sư tại đại học South China Normal ở Quảng Châu, đã tạo ra một tổ chức nhằm giúp đỡ cho những người “Samaritan nhân hậu” khi họ gặp phải rắc rối trong khi giúp đỡ những người cao tuổi. “Những người giúp đỡ những người khác, phải đối mặt với những rủi ro trong của sống của họ, đã không được đối xử công bằng”, Giáo sư Tan nói với tờ USA Today.

But, I’m sorry. There’s no good excuse for doing nothing…helping someone in need shows that you have a heart… Would I risk my life to save someone, Yes I would… I’m not going to think if I help this child they might try to blame me.. I value life, not money… there is nothing that is more precious than the life of a child… but if you value money over life then take your money and burn in hell… To this little Angel.. I’m so so sorry that this happened to you.

Nhưng…tôi xin lỗi. Không có một lí do chính đáng nào cho việc không làm gì cả…giúp đỡ một người nào đó lúc khó khăn là để thấy bạn vẫn có trái tim…Tôi sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu một ai đó. Vâng, tôi sẽ làm…Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cố gắng buộc tội tôi nếu tôi giúp đỡ đứa trẻ này…Tôi đánh giá cao cuộc sống, chứ không phải là tiền bạc…Không có gì quý hơn cuộc sống của một đứa trẻ…nhưng nếu bạn đánh giá tiền bạc, của cải cao hơn cuộc sống thì hãy cùng chúng cháy đen ở địa ngục đi…Thiên thần bé nhỏ ơi…ta rất tiếc vì những gì đã xảy ra với con..


A viewer from the Philippines

Một người xem truyền hình từ Philippines

My little angel Yue Yue, if I could take your place to be hit by a van, if I could help you with anything I have, I would do it.. but seems God has a purpose on your life. My dear little Yue Yue, you only live in this cruel world for 2 years, but you have accomplished your mission, to touch million hearts of people that already been cold by the suffer they have. Now you have already have your place beside Father in Heaven. We love you Yue Yue, hope I can meet you there my beloved little angel.

Yue Yue…thiên thần bé nhỏ của ta…nếu như ta có thể thay con nằm dưới bánh xe, nếu ta có thể giúp con với bất cứ thứ gì ta có…ta cũng sẽ làm…Nhưng dường như Đức Chúa trời đã có mục đích riêng cho cuộc sống của con. Yue Yue bé nhỏ của ta, con chỉ mới sống trong cái Thế Giới tàn nhẫn này trong 2 năm, nhưng con đã hoàn thành sứ mệnh của mình, con đã chạm vào hàng triệu trái tim của hàng triệu người, những trái tim đang lạnh dần đi vì phải chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt. Bây giờ con đã ở bên cạnh Chúa Cha trên thiên đường… Chúng ta yêu con, Yue Yue. Ta hy vọng sẽ được gặp con ở đó, thiên thần nhỏ bé đáng yêu của ta…

Gruesome footage of a toddler falling victim to two successive hit-and-run accidents and then being ignored by many passers-by at the scene last week in southern China continued to galvanize the nation Monday, prompting a fierce debate on the state of morality in Chinese society.

Vụ tai nạn khủng khiếp của bé gái hai tuổi bị cán liên tiếp hai lần và sau đó bị bỏ mặc bởi nhiều người qua đường vào tuần trước ở phía Nam TRUNG QUốC tiếp tục khuyến khích các quốc gia, thúc đẩy một cuộc tranh luận gay gắt về tình trạng đạo đức của xã hội TRUNG QUốC.A security camera captured the horrific incident last Thursday outside a hardware market in Foshan, Guangdong Province. Two-year-old Wang Yue was seen toddling in the middle of a narrow street and looking around, oblivious to a fast-approaching white van.

Một chiếc camera an ninh đã ghi lại được tai nạn khủng khiếp vào thứ năm tuần trước ở bên ngoài khu chợ điện tử ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, TRUNG QUốC. Đứa bé 2 tuổi Wang Yue đang chập chững bước ra giữa con đường chật hẹp và nhìn xung quanh, không chú ý đến một chiếc xe chở hàng màu trắng đang tiến đến rất nhanh.

The disturbing video shows the van knocking the girl over. The driver briefly stops with the girl underneath the van, before continuing on, its rear tires slowly rolling over her small body. The girl is left barely moving in her own blood as several pedestrians and cyclists pass by.

Đoạn video gây bức bối cho thấy chiếc ô tô đã cán qua đứa bé. Người lái xe dừng lại một lúc với đứa bé nằm dưới gầm xe, trước khi tiếp tục nhấn ga, đưa lốp sau từ từ lăn qua thân hình bé nhỏ của cô bé. Đứa bé nằm đó và hầu như không thể động đậy trên vũng máu trong khi một vài người đi bộ và đi xe đạp vẫn thản nhiên lướt qua.

Minutes later, another small truck drives over Wang without slowing down, the video shows. More passers-by walked, cycled or drove around her motionless body without stopping -- until a woman carrying a sack appeared 10 minutes after the initial collision. Dropping her sack, she quickly moved the girl to safety and went to look for help.

Một vài phút sau, một chiếc xe tải khác nhỏ hơn tiếp tục cán qua Wang mà không giảm tốc độ, đoạn video cho thấy. Tiếp tục có nhiều người đi bộ, đạp xe hay lái xe máy đi vòng qua cơ thể bất động của cô bé mà vẫn không dừng lại… cho đến khi một người phụ nữ mang một bao tải phát hiện ra cô bé 10 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra. Thả cái bao của mình xuống, người phụ nữ nhanh chóng bế đứa bé vào nơi an toàn và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Wang remained in critical condition Monday afternoon in a military hospital in the nearby city of Guangzhou, her father told CNN.

Đến chiều Thứ 2, Wang vẫn còn trong tình trạng nguy kịch trong một bệnh viện quân sự thuộc thành phố Quảng Châu gần đó. Bố cô bé nói với kênh CNN.Psychologist explains 'bystander apathy'

Nhà tâm lý học giải thích “sự thờ ơ của những người qua đường”

"I'm still so worried," said Wang Chichang, who runs a hardware store in the Foshan market, as he waited for updates from doctors.

“Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất lo lắng”, ông Wang Chichang, bố của Yue Yue, người quản lý một cửa hàng điện tử trong chợ Phật Sơn, nói trong khi đang chờ đợi tin tức từ bác sĩ.

At the time of the accident, Wang was busy tending his shop while his wife was hanging laundry, and neither noticed their daughter had wandered outside, state media reported.

Theo các phương tiện truyền thông, tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Wang đang bận việc trông cửa hàng trong khi người vợ đang phơi đồ, và họ không nhận ra rằng con gái của mình đang đi lang thang bên ngoài.

"I feel helpless and angry," the father said. "Had one passer-by stopped to help earlier, this whole thing wouldn't have been so tragic."

“Tôi cảm thấy bất lực và tức giận”, người bố nói. “Nếu có một người qua đường dừng lại và giúp đỡ sớm hơn, toàn bộ sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng như vậy.”

Police have caught and detained both drivers, state media reported. Wang, the father, told CNN that the van driver had earlier called to offer the family money, but refused to turn himself in.

Cảnh sát đã bắt giữ cả hai người lái xe. Ông Wang đã nói với kênh CNN rằng người tài xế đó trước khi bị bắt đã gọi điện để xin bồi thường cho gia đình nhưng đã bị từ chối.

The heroine in the video turned out to be a 58-year-old scavenger named Chen Xianmei.

"Blood was coming out her nose and mouth," Chen told local reporters. "I didn't understand why no one else had carried her from the street."

Nhân vật nữ chính trong đoạn băng là một nữ lao công đã ngoài 58 tuổi tên là Chen Xianmei.

“Máu đã chảy ra từ mũi và miệng của đứa bé”, bà Chen nói với truyền thông địa phương. “Tôi không hiểu tại sao không có một ai quan tâm đến một dứa bé đang nằm trên đường.”

In emotional video posted online, the girl's wailing mother bows on her hands and knees, her forehead resting on the ground at Chen's feet -- a symbol of extreme deference to show the family's deep gratitude for her daughter's rescuer. The mother is inconsolable as loved ones lead her -- her body as limp as a rag doll's -- from the scene.

Trong đoạn video gây xúc cảm được tải lên mạng, người mẹ của cô bé đã khóc và gục đầu trên tay và đầu gối của vị ân nhân. Người mẹ đã gập đầu sát xuông đất dưới chân của bà Chen - một hành động của sự tôn kính cao độ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của gia đình vì đã cứu con gái cô. Người mẹ không thể kìm nén khi nhìn đứa con gái thương yêu của cô – cơ thể mềm nhũn như một con búp bê vải – được đưa ra khỏi hiện trường.

The grainy footage of the accidents went viral on Chinese Internet within minutes of posting. By Monday afternoon, it had become the most viewed topic on Sina Weibo, China's equivalent of Twitter, with more than 4 million tweets discussing the video.

Đoạn băng tai nạn sởn gai ốc đã lan truyền trên các trang mạng của TRUNG QUốC chỉ sau vài phút đăng tải. Đến chiều thứ Hai, nó đã trở thành chủ đề được xem nhiều nhất trên Sina Weibo, phiên bản Twitter TRUNG QUốC, với hơn 4 triệu người thảo luận về đoạn băng.

"This kind of news sends chills down my spine every time," a user named "the silent wolverine" wrote. "We once believed in a world filled with love and were taught by the government on maintaining high moral standards -- but the cold reality just keeps flying in the face of our belief."

“Đây là tin tức gây lạnh sống lưng mỗi khi tôi theo dõi”, một người có nickname “the silent wolverine” viết. “ Chúng tôi từng tin tưởng vào một Thế Giới tràn đầy yêu thương và được chính phủ dạy dỗ với những tiêu chuẩn đạo đức cao – nhưng thực tế tàn nhẫn tiếp tục đùa giỡn với niềm tin của chúng tôi”

Echoing such sentiment, Wang's father said her tragedy is more than just personal.

"If our society continues to be like this, my child's case won't be the last one," he said.

Đáp lại ý kiến đó, bố của Wang cho rằng thảm kịch của con gái ông không đơn thuần chỉ là thảm kịch cá nhân.

“Nếu xã hội của chúng ta cứ tiếp tục thế này, thì trường hợp của con gái tôi chưa phải là trường hợp cuối cùng”, ông nói.

While netizens directed their anger on the indifferent passers-by and lamented vanishing morality in society, many also see a glimmer of hope through Chen's action.

Trong khi cư dân mạng hướng sự giận dữ của họ tới những người qua đường đã bỏ lơ và than thở về sự biến mất của đạo đức xã hội thì một số khác cũng tìm được tia hy vọng thông qua hành động của bà Chen.

"The scavenger probably never imagined she was actually 'richer' than many of us," user "Van-stephen" commented on Weibo. "She follows her conscience, which many of us have already lost."

“Người nữ lao công có lẽ không bao giờ hình dung rằng cô ấy còn giàu có hơn rất nhiều người trong số chúng ta” một người có nickname “Vanstephen” bình luận trên Weibo. “Cô ấy giàu có về lương tâm của cô ấy, thứ mà rất nhiều người trong chúng ta đã đánh mất”

In recent years, assisting victims in traffic accidents or other emergency situations has become controversial in China. In an attempt to cover costly medical expenses, several senior citizens, injured in accidents that were their own fault, turned against people who helped them at the scene by suing the good Samaritans for compensation, according to state media.

Trong những năm gần đây, giúp đỡ các nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông hoặc các tình huống khác đã trở thành vấn đề gây tranh cãi ở TRUNG QUốC. Trong một cố gắng để trang trải chi phí y tế tốn kém, một số người cao tuổi, người bị thương trong các tai nạn do mình gây ra đã quay lưng lại với những người giúp đỡ họ tại hiện trường bằng cách kiện những người “Samaritan nhân hậu” đó để được bồi thường - ghi nhận của truyền thông nhà nước.

Despite the potential trouble and some criticism that she was seeking fame, Chen appeared unfazed.

Mặc dù có thể xảy ra những rắc rối và có một số lời chỉ trích rằng cô đang tìm kiếm sự nổi tiếng, Chen vẫn đã xuất hiện để cứu đứa bé mà không một chút băn khoăn.

"I didn't think of anything at the time," she told local reporters. "I just wanted to save the girl."

“Tôi không nghĩ bất cứ thứ gì vào thời điểm đó,” cô ấy nói với truyền thông địa phương. “Tôi chỉ muốn cứu đứa bé.”Translatoed by: Lê Bá Hữu Thiện / Class Y2E / Group 2


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn