MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

US assures Manila of 2nd warship amid Spratlys row Hoa Kỳ hứa viện trợ cho Manila chiếc tàu tuần tra thứ hai


US assures Manila of 2nd warship amid Spratlys row

Hoa Kỳ hứa viện trợ cho Manila chiếc tàu tuần tra thứ hai

By JIM GOMEZ, Associated Press

JIM GOMEZ, Associated Press

MANILA, Philippines (AP) — The United States will provide a second warship to the ill-equipped Philippine military as it confronts China in increasingly tense territorial disputes in the South China Sea, a Philippine official said Thursday.

Manila, Philippines – Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho quân đội Philippines vốn được trang bị nghèo nàn chiếc chiến hạm thứ nhì trong lúc Philippines đang đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh hải ngày càng căng thẳng ở vùng Biển Đông, một viên chức Philippines cho hay hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng Mười Một.

U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton assured Defense Secretary Voltaire Gazmin during talks in Manila on Wednesday that Washington would give its longtime ally a second Coast Guard cutter virtually for free some time next year.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Rodham Clinton bảo đảm với Bộ trưởng Quốc phòng Phi ông Voltaire Gazmin qua cuộc họp hôm thứ Tư là Hoa Thạnh Đốn sẽ cho nước đồng minh lâu dài của mình chiếc tàu Bảo vệ Cận duyên thứ nhì – có thể nói hầu như cho không vào khoảng năm tới.

The first second-hand cutter from the U.S. Coast Guard sailed into Manila in August and became the most modern vessel in the dilapidated Philippine fleet. Clinton assured the Philippine military of intensified U.S. assistance Wednesday when the allies marked the 60th anniversary of the signing of their Mutual Defense Treaty aboard a U.S. naval destroyer in Manila.

Chiếc tàu đầu tiên của Bảo vệ Cận duyên Hoa Kỳ đã được sửa chữa trước đây và vào cảng Manila hôm tháng Tám và trở nên chiếc tàu chiến tối tân nhất của hải quân Philippines. Bà Clinton bảo đảm với giới quân sự Philippines về sự tăng cường trợ giúp từ phía Hoa Kỳ hôm thứ Tư khi hai nước đồng minh đánh dấu lần thứ 60 ngày ký Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương trên một khu trục hạm của Hoa Kỳ ở vịnh Manila.
The first U.S. ship, which has been renamed the BRP Gregorio del Pilar, would be deployed to secure Philippine territorial waters in the South China Sea as early as this month, the military said.

Chiếc chiến hạm đầu tiên Hoa Kỳ tặng cho Philippines đã được mang tên mới BRP Gregorio del Pilar, sẽ được triển khai để bảo bảm an ninh cho vùng lãnh hải thuộc Philippines ở vùng biển Đông có thể vào đầu tháng này, giới quân sự Phi cho hay.

Gazmin said he and Foreign Secretary Albert del Rosario would meet Clinton and U.S. Defense Secretary Leon Panetta at the Pentagon in January to discuss America's assistance, including a Manila request for a third Coast Guard cutter.

Ông Gazmin nói ông và Bộ trưởng Ngoại giao Phi ông Albert del Rosario sẽ gặp bà Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta ở Ngũ Giác Đài vào tháng Một tới để thảo luận về sự trợ giúp của Hoa Kỳ, bao gồm việc Manial yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ cho chiếc chiến hạm thứ ba.

During his Wednesday meeting with Clinton and other U.S. officials, Gazmin said he told them the Philippines would try to bolster its defense capability on its own but appreciated the help in case of any emergency in the volatile South China Sea. "We will stand alone as much as possible," Gazmin told The Associated Press. "But when push comes to shove, it's reassuring somebody is behind us."

Qua buổi họp hôm thứ Tư với bà Clinton và những viên chức chính phủ khác, bộ trưởng quốc phòng Phi ông Gazmin cho hay là ông nói với Hoa Kỳ là Philippines sẽ cố gắng gia tăng khả năng phòng thủ của mình nhưng nước ông đánh giá cao sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp xảy ra ở vùng biển Đông nơi xung đột dễ bùng nỗ. “Chúng tôi sẽ tựa vào sức mình càng nhiều càng tốt,” ông Gazmin nói với hãng thông tấn AP. “Nhưng trong trường hợp tệ hại nhất, (cần) bảo đảm có nước nào đó hậu thuẫn chúng tôi.”

About 50 students, opposing any increased U.S. military involvement in the country, burned a mock U.S. flag and called for the abrogation of a treaty allowing American military troops and ships to visit and train.

Khoảng 50 sinh viên, chống lại bất kỳ sự tham gia của Mỹ tăng về quân sự trong nước, đã đốt cháy một lá cờ Mỹ giả và kêu gọi bãi bỏ một hiệp ước cho phép quân đội Mỹ và tàu quân sự đến thăm viếng huấn luyện.The 120,000-strong military said it was awaiting the upgrade of 20 MG520 assault helicopters and delivery of four other combat helicopters, seven multipurpose assault sea vessels and 40 military trucks soon. The army is also acquiring 335 light rocket launchers and 100 81-mm mortars

Quân đội 120.000 người cho biết họ đang chờ đợi nâng cấp 20 máy bay trực thăng tấn công MG520 và giao hàng bốn máy bay trực thăng chiến đấu khác, bảy chiếc đa năng tấn công tàu biển và 40 xe tải quân sự. Quân đội cũng có được 335 bệ phóng tên lửa ánh sáng và 100 súng cối 81 mm

China and the Philippines, along with Taiwan, Malaysia, Vietnam and Brunei have been contesting ownership of the potentially oil-rich Spratlys, which straddle international sealanes. All except for Brunei have stationed combat troops on islands and reefs they claim.

Trung Quốc và Philippines, cùng với Đài Loan, Mã Lai Á, Việt Nam và Brunei đã tranh chấp lẫn nhau tính chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Tất cả các nước đều có quân đồn trú trên những quân đảo thuộc nhóm đảo này, ngoại trừ Brunei.

Some of the new equipment would be deployed to guard the country's extensive coast and territorial waters, including near disputed South China Sea areas, military chief Gen. Eduardo Oban Jr. said.

Một số thiết bị mới sẽ được triển khai để bảo vệ bờ biển rộng lớn của đất nước và vùng lãnh hải, bao gồm các vùng gần vùng biển tranh chấp, Tướng Eduardo Oban Jr. Cho biết

The Philippines and Vietnam have accused Chinese government vessels of repeatedly intruding into their claimed territories in the Spratlys and of disrupting oil explorations in their territorial waters in the first half of the year.

Philippines và Việt Nam đã lên án tàu của nhà nước Trung Hoa liên tục vi phạm chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa và ngăn chận việc khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải của hai nước này trong sáu tháng đầu năm.

Last year, the Indonesian navy came close to a shooting encounter with Chinese vessels, which strayed into waters off Jakarta's Natuna island gas field near the South China Sea. Indonesian officials played down the incident as an intrusion by ordinary fishermen unrelated to the South China Sea dispute.

Năm rồi, hải quân Nam Dương suýt bắn vào tàu Trung Hoa, chạy lạc vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna – là giếng dầu khí - của Jakarta trong vùng biển Đông. Viên chức Nam Dương làm nhẹ đi tầm quan trọng của sự cố này khi họ cho rằng đây chỉ là sự đi lạc của ngư dân Trung Hoa chứ không liên hệ gì đến việc tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Đông.

China's claim over virtually the entire South China Sea, which Beijing first made public in 2009 before the United Nations, appears to overlap with Indonesia's territorial waters off Natuna. China has not detailed the limits of the South China Sea claim, according to maritime experts.

Trung Quốc cho hầu hết biển Đông thuộc về họ, Bắc Kinh đã công bố điều này lần đầu tiên năm 2009 trước Liên Hiệp Quốc, tính chủ quyền này lấn lên phần lãnh hải ngoài khơi quần đảo Natuna của Nam Dương. Trung Quốc đã chưa cung cấp chi tiết ranh giới ở vùng biển Đông nơi họ tuyên bố có chủ quyền hầu như toàn bộ, theo các chuyên gia về hàng hải cho hay.

Associated Press writer Niniek Karmini contributed to this report from Jakarta, Indonesia.

Tác giả Niniek Karmini của Associated Press đóng góp bài báo này từ Jakarta, Indonesia.http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9R2INMO1.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn