MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Strauss-Kahn sex case: French inquiry dropped


Strauss-Kahn sex case: French inquiry dropped

Tòa án Pháp kết thúc vụ án tình dục của Strauss-Kahn

A French inquiry into attempted rape claims against ex-IMF chief Dominique Strauss-Kahn has been dropped.

Tại Pháp - Cuộc điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp đối với cựu Giám Đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn đã bị hủy bỏ.

The prosecutor's office said the evidence suggested sexual assault - a less serious offence than attempted rape, with a shorter statute of limitations.

Writer Tristane Banon had accused Mr Strauss-Kahn of attempted rape in 2003.

Văn phòng công tố cho biết bằng chứng cho thấy đây là một trường hợp tấn công tình dục – hành vi ít nghiêm trọng hơn so với cưỡng hiếp và thời gian thi hành án cũng ngắn hơn. Nữ nhà văn Tristane Banon cũng đã buộc tội ông Stauss-Kahn về hành vi cưỡng hiếp vào hồi năm 2003.

Her accusation emerged while Mr Strauss-Kahn was accused of rape in New York; that case was later dropped.

Lời buộc tội này được đưa ra trong khi ông Strauss-Kahn đang bị kiện tội cưỡng hiếp tại tòa án ở New York. Sau đó cáo buộc này đã bị hủy bỏ.

Prosecutors said in a statement that "it is clear that, for lack of sufficient proof, a prosecution may not be initiated over the count of attempted rape, but facts that could be described as sexual assault have meanwhile been recognised".

Các công tố viên trong một phát ngôn đã cho biết vì lí do thiếu bằng chứng thuyết phục, có lẽ sẽ không thể khởi tố dưới tội danh cưỡng hiếp. Tuy nhiên, các bằng chứng chứng minh đây là vụ tấn công tình dục đã được công nhận.

Under French law, the statute of limitations for attempted rape is 10 years, but three years for sexual assault.

Theo luật nước Pháp, quy định về việc giam giữ đối với hành vi cưỡng hiếp là 10 năm, còn đối với những vụ tấn công tình dục là 3 năm.

Ms Banon's lawyer described the decision as a victory: "[Mr Strauss-Kahn] will have to be satisfied with being an unconvicted sex attacker, protected by the statute of limitations, allowing him to escape criminal prosecution, but not a legitimate suspicion," lawyer David Koubbi said.

Luật sư của cô Banon, David Koubbi cho rằng quyết định này đã là một thắng lợi. Luật sư cho biết: “Ông Strauss-Kahn chắc hẳn sẽ cảm thấy hài lòng vì không bị bị kết tội và được bảo vệ bởi hạn định pháp quy. Điều này chỉ giúp ông ta có thể thoát khỏi việc truy tố hình sự chứ không thể tránh được nghi phạm pháp luật.

The ruling demonstrated "the facts that [Ms Banon] complained of were not 'imaginary' contrary to Mr Strauss-Kahn's claims", he added.

Mr Strauss-Kahn's lawyer has said the decision means her client has been "completely cleared".

Ông cho biết thêm “ Quyết định này đã cho thấy thực tế rằng những gì mà cô Banon khiếu nại không phải tưởng tượng trái với những tuyên bố của ông Strauss-Kahn”

Luật sư của ông Strauss Kahn cho biết quyết định này đồng nghĩa với việc thân chủ của bà hoàn toàn trong sạch

'Advance'

Ms Banon has indicated she may still file a civil suit against Mr Strauss-Kahn.

As part of the police inquiry, Mr Strauss-Kahn and Ms Banon confronted each other at a Paris police station at the end of September.

Tiến triển

Cô Banon cho biết có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục vụ án dân sự chống lại ông Strauss-Kahn

Là 1 phần của cuộc điều tra, ông Strauss-Kahn và cô Banon sẽ phải đối đầu tại trụ sở cảnh sát tại Paris vào cuối tháng 9.

Ms Banon said Mr Strauss-Kahn had tried to rape her during an interview for a book.

Cô Banon cho biết ông Strauss-Kahn đã cố gắng để cưỡng hiếp cô trong cuộc phỏng vấn về 1 cuốn sách.

Mr Strauss-Kahn was previously said to have admitted making "an advance" on Ms Banon, but denied any violence and is suing for slander.

Được biết trước đó ông Strauss-Kahn đã thừa nhận việc có những hành động hơi quá với cô Bannon nhưng lại phủ nhận những hành động bạo lực và sẽ kiện lời vu cáo đó.

He resigned from his job as head of the International Monetary Fund after a New York hotel maid accused him of attempted rape earlier this year.

He still faces a civil suit in the US by his alleged victim in New York, Nafissatou Diallo

Ông đã từ chức giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế sau khi một cô hầu phòng tại một khách sạn ở New York cáo buộc ông về hành vi cưỡng hiếp vào hồi đầu năm nay. Ông vẫn đang đối mặt với vụ án dân sự ở Mỹ với một nạn nhân cáo buộc tên là Naisatou tại New York
Translated by Phạm Biên

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15296244No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn