MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 28, 2011

Sri Lanka court jails former army chief Sarath Fonseka’ Tòa án Sri Lanka bỏ tù cựu đại tướng Sarath Fonseka


Sri Lanka court jails former army chief Sarath Fonseka’

Tòa án Sri Lanka bỏ tù cựu đại tướng Sarath Fonseka

A court in Sri Lanka has jailed former army chief Sarath Fonseka for three years for implicating the government in war crimes.

Một phiên tòa tại Sri Lanka đã bỏ tù tướng Sarath Fonseka 3 năm vì tội lôi kéo chính phủ vào tội ác chiến tranh.

The court ruled that he lent credence to allegations the defence secretary ordered Tamil Tigers to be killed as they tried to surrender in May 2009.

Reacting to the verdict, Fonseka said that he did not accept the judgement.

Tòa án phán quyết ông đã làm người ta tin các cáo buộc bộ trưởng bộ quốc phòng đã ra lệnh giết Tamil Tiger khi họ tìm cách đầu hàng vào tháng 5 năm 2009.

Phản ứng với phán quyết của tòa, Fonseka nói ông không chấp nhận phán quyết này.

He is already serving 30 months after a court martial convicted him of irregularities in army procurements.

Sarath Fonseka led Sri Lanka's military to victory against the Tamil Tigers in 2009.

Ông đang ngồi tù 30 tháng sau khi tòa án binh đã kết án ông vì tội thu mua bất thường trong quân đội.

Sarath Fonseka đã lãnh đạo quân đội Sri Lanka chiến thắng Tamil Tiger năm 2009.

But shortly afterwards he fell out with President Mahinda Rajapaksa, challenged him in a presidential election, lost and was arrested on a variety of charges.

Nhưng ngay sau đó ông đã thất bại trước tổng thống Mahinda Rajapaksa - đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống, thất bại và bị bắt giữ với nhiều lời buộc tội.

The court found him guilty on the charge of "spreading disaffection" - relating to a newspaper interview in which he apparently backed allegations that defence secretary Gotabhaya Rajapaksa ordered surrendering Tamil Tiger leaders to be shot.

The BBC's Charles Haviland in Colombo says that this was the most serious of the charges against Sarath Fonseka and he could have faced a jail sentence of up to 20 years.

Tòa án buộc tội ông dính líu tới “tuyên truyền phản bội” có liên quan tới cuộc phỏng vấn trên báo chí mà ông đã gần như ủng hộ những cáo buộc cho rằng bộ trưởng bộ quốc phòng Gotabhaya Rajapaksa đã ra lệnh bắn những nhà lãnh đạo của Tamil Tiger.

Phóng viên Charles Haviland của BBC tại Colombo cho biết đó là tội danh nghiêm trọng nhất chống lại Sarath Fonsake và ông có thể phải đối mặt mới bản án lên tới 20 năm tù.

But the three-year sentence is expected to include manual labour, AFP news agency reports.

One of the three judges on the bench dissented from the verdict. The 60-year-old former general was cleared on two other counts.

Hãng thông tấn AFP đưa tin, tuy nhiên bản án ba năm này dự kiến bao gồm lao động chân tay.

Một trong ba vị thẩm phán của toàn án này lại bất đồng quan điểm với phán quyết này. Cựu đại tá 60 tuổi này đã dược giũ sạch 2 tội danh khác.

There has been some support for Fonseka in Sri Lanka with supporters staging demonstrations during earlier hearings.

Có một vài sự ủng hộ cho Fonseka tại Sri Lanka cùng với những người ủng hộ đã tổ chức những cuộc biểu tình trong phiên xử trước đó.

He had been regarded as a war hero by many across the country and seen as instrumental in defeating the rebels after decades of conflict.

Ông đã được nhiều người trên khắp đất nước coi như một anh hùng chiến tranh và là công cụ đánh bạn những kẻ nổi loạn sau nhiều thập kỷ xung đột.

He faces further charges, including one of harbouring army deserters.

Ông đang phải đối mặt với cáo buộc lớn hơn bao gồm tội chứa chấp những kẻ đào ngũ.

Our correspondent says that Fonseka was highly emotional in the courtroom when rejecting the verdict. He said it was aimed at keeping him out of politics.

He was bundled swiftly out of court and taken away.

Phóng viên thườngtrú của chúng tôi cho biết Fonseka đã rất tức giận tại phiên tòa khi từ chối phán quyết. Ông cho rằng phán quyết này nhằm đẩy ông ra khỏi chính trị.

Ông nhanh chóng bị giải đi khỏi tòa.

An ardent nationalist of the Sinhalese ethnic majority, his downfall came when he fell out with his ideological soulmate, President Mahinda Rajapaksa, shortly after the war over who should claim credit for the victory.

Là một nhà yêu nước của dân tộc thiểu số chính Sinhalese, sự nghiệp của ông đi xuống khi chống đối lại người bạn cùng lý tưởng là Tổng thống Mahinda Rajapaksa, chỉ một thời gian ngắn sau khi cuộc chiến kết thúc.

Translated by Nguyễn Thảo

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn