MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Slovak Lawmakers Agree to Expand Eurozone’s Bailout Fund Các nhà lập pháp Slovakia đồng ý mở rộng quỹ cứu trợ tài chính cho khu vực Châu Âu


Slovak Lawmakers Agree to Expand Eurozone’s Bailout Fund

Các nhà lập pháp Slovakia đồng ý mở rộng quỹ cứu trợ tài chính cho khu vực Châu Âu

Slovak lawmakers agreed Wednesday to reverse their vote against expanding a bailout fund for Europe’s financially troubled countries.

Vào hôm thứ Tư vừa rồi các nhà lập pháp Slovakia đã đồng ý hủy bỏ việc bỏ phiếu của mình chống lại việc mở rộng quỹ cứu trợ tài chính dành cho các nước đang gặp các vấn đề tài chính thuộc khu vực Châu Âu.

Leaders of Slovakia’s four main political parties reached accord a day after the nation’s Parliament rejected a bid calling for the impoverished central European nation to guarantee $10 billion of the expanded $596 billion fund.

Lãnh đạo của 4 chính đảng ở Slovakia đã đạt được thỏa thuận 1 ngày sau khi quốc hội của nước này từ chối lời kêu gọi quốc gia nghèo ở trung tâm Châu Âu này đóng góp10 tỉ vào quỹ mở rộng trị giá 596 tỉ.

The Tuesday vote toppled the center-right government of Prime Minister Iveta Radicova, with her opponents saying the country could not afford to support debt-ridden countries like Greece.

Cuộc bầu cử vào ngày thứ ba đã lật đổ chính phủ trung hữu của thủ tướng Iveta Radicova với lời tuyên bố từ đối thủ của bà rằng đất nước không có khả năng hỗ trợ các quốc gia đang nợ nần chồng chất như Hy Lạp.

The lawmakers said a new vote on the expanded rescue fund would be held by the end of the week.

Các nhà lập pháp cho biết một cuộc bỏ phiếu mới về vấn đề mở rộng quỹ cứu trợ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

Opposition leader Robert Fico, head of the Smer-Social Democracy, said that in exchange for his party’s support, Slovak political leaders have agreed to hold an early general election on March 10. That is two years ahead of when the Radicova government would normally have faced a new vote.

Lãnh đạo đối lập, ông Robert Fico, người đứng đầu đảng dân chủ Smer-Social nói rằng để đổi lấy sự hỗ trợ trong đảng của ông thì những người đứng đầu các chính đảng Slovakia đã đồng ý mở cuộc tổng bầu cử sớm vào ngày 10 tháng 3. Đó là 2 năm trước khi chính quyền của bà Radicova có thể sẽ phải đối mặt với 1 cuộc bầu cử mới.

After the Tuesday vote, key European leaders pressed Slovakia to act quickly to reverse it. With its approval, all 17 nations that use the common euro currency will have given their assent for the expanded bailout.

Sau cuộc bầu cử ngày thứ 3 thì những nhà lãnh đạo chủ chốt của Châu Âu đã thúc giục việc Slovakia cần hành động nhanh chóng để hủy bỏ việc này. Với sự phê duyêt của nước này tất cả 17 nước đang sử dụng đồng tiên chung Euro sẽ đưa ra sự phê chuẩn của họ để mở rộng gói cứu trợ.

German Chancellor Angela Merkel, whose country has Europe’s biggest economy, warned that the global economy is “heavily affected” by Europe’s governmental debt crisis. She said that “every country must contribute its share” to the expanded fund to cover future bailout needs.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, đất nước có nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ các nước Châu Âu. Bà nói rằng các nước cần đóng góp sự chia sẻ của mình vào mở rộng quỹ để trang trải các nhu cầu về cứu trợ tài chính trong tương lai.

While Slovak lawmakers reconsidered their vote, European Commission President Jose Manuel Barroso declared that the continent’s banks needed to “significantly” boost their reserves to withstand possible losses they could incur on securities they have purchased from financially distressed governments.

Khi các nhà lập pháp Slovakia đang cân nhắc lại lá phiếu của mình, thì chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Jose Mnuel Barroso tuyên bố rằng, các ngân hàng của châu lục này cần phải tăng đáng kể quỹ dự trữ của mình để có thể chống lại những thiệt hại mà có thể xảy ra với với những chứng khoán mà họ đã mua từ các nước đang gặp vấn đề về tài chính.

He said the banks should not be allowed to pay bonuses to executives or dividends to investors until they have increased the reserves.

Ông nói rằng các ngân hàng không nên được cho phép trả tiền thưởng cho các giám đốc điều hành hoặc cổ tức cho các nhà đầu tư cho tới khi họ tăng dự trữ.

In Greece, civil servants staged a new wave of strikes against the government’s austerity measures, blocking access to the country’s finance ministry and shutting down the country’s museums and archaeological sites. More strikes are planned throughout October.

Tại Hy Lạp các công chức tổ chức 1 làn sóng biểu tình mới chống lại những biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, khi chặn đường tới bộ tài chính của nước này và đóng cửa các viện bảo tàng vàkhu vực khảo cổ của đất nước. Hầu hết các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trong tháng 10.

Greece has won preliminary approval to secure another segment of its $159 billion bailout from last year. But its financial condition continues to worsen. The government said Wednesday that its deficit for the first nine months of the year grew to more than $26 billion, a figure 15 percent higher than the same period a year ago.

Hy Lạp đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ để đảm bảo có được phần tiếp theo của gói cứu trợ trị giá 159 tỉ đô la vào năm ngoái. Vào thứ 4, Chính phủ đã nói rằng thâm hụt trong 9 tháng đầu năm đã tăng lên tới hơn 26 ti đô, con số này cao hơn 15% so với cùng kì năm ngoái.


Translated by Nguyễn Thảo

http://blogs.voanews.com/breaking-news/2011/10/12/slovak-lawmakers-agree-to-expand-eurozones-bailout-fund/No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn