MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Senate passes bill to sanction China over currency Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc xung quanh vấn đề tiền tệ


Senate passes bill to sanction China over currency

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc xung quanh vấn đề tiền tệ

WASHINGTON (AP) — The Senate voted Tuesday to threaten China with higher tariffs on Chinese products made cheap through an artificially undervalued currency, which lawmakers blame for destroying American jobs. The House, though, is unlikely to take up the bill, which some American businesses warn could trigger a trade war.

Theo hãng tin AP thường trú tại Washington, hôm thứ Ba vừa qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu áp mức thuế cao hơn vào sản phẩm Trung Quốc, vốn có mức giá rẻ hơn vì chính sách phá giá đồng nhân dân tệ, và các nhà lập pháp của Mỹ cho rằng đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng việc làm hiện tại của họ. Dù dự luật vẫn chưa được tiến hành bỏ phiểu ở Hạ viện, một số doanh nghiệp Mỹ đã cảnh báo rằng sự việc có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại.

The 63-35 vote showed a broad bipartisan consensus that it is time to end diplomatic niceties with China and confront it over its aggressive trade policies.

Tỉ lệ bỏ phiếu 63-35 cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ quan điểm rằng đã đến thời gian kết thúc mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Trung Quốc và sẽ đối đầu với Trung Quốc trên các chính sách thương mại gây khó dễ của họ.

"There are always people who don't want to stand up to China and I think they are, frankly, undercutting our ability to stop the hemorrhaging in our manufacturing jobs," said Sen. Sherrod Brown, D-Ohio.

"Luôn có những người không muốn đứng lên để phản đối Trung Quốc và thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng họ đang muốn chúng tôi chùn bước khi cố ngăn chặn tình trạng chảy máu công việc sản xuất của chúng ta.", Thượng nghị sĩ bang Ohio Sherrod Brown bày tỏ.

Still, the bill could die in the House, where a companion measure has the sponsorship of more than half the members but lacks the support of the GOP leadership.

Tuy nhiên, dự luật có thể không được thông qua tại Hạ viện, nơi có sự bảo trợ của hơn một nửa các thành viên phản đối nhưng lại thiếu hợp tác từ các lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Advocates for the bill say it will make American goods more competitive and support more than 1 million new jobs. Critics warn that it will provoke Chinese retaliation and hurt Americans in one of their fastest-growing markets.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng nó sẽ giúp hàng hóa của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn và hỗ trợ cho hơn 1 triệu việc làm mới. Trong khi đó, giới phản đối lại cảnh báo rằng nó sẽ kích động sự trả đũa từ phía Trung Quốc và làm tổn thương những người Mỹ đang hoạt động tại thị trường phát triển nhanh nhất là Trung Quốc.

Chinese Foreign Ministry spokesman Ma Zhaoxu criticized the Senate vote on the currency issue in a statement posted to the ministry's website.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu chỉ trích cuộc bầu cử Thượng viện về vấn đề tiền tệ trong một tuyên bố được đưa lên trang web của Bộ:

"Under the pretense of addressing the so-called 'exchange rate imbalance,' this resolution is in fact an act of protectionism, and seriously violates World Trade Organization rules," he said. "It not only cannot solve the problems in the U.S. economy or unemployment, but will seriously impede Sino-U.S. economic and trade ties and impede the joint efforts that China, the U.S. and the international community have made to enable a strong recovery and the growth of the global economy."

"Dựa trên cách giải quyết giả tạo cái gọi là ‘sự mất cân bằng tỷ giá hối đoái’, nghị quyết trên thực tế là một hành động bảo hộ, và vi phạm nghiêm trọng quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới. Nó không chỉ không có thể giải quyết các vấn đề trong nền kinh tế Mỹ hay tỷ lệ thất nghiệp, mà sẽ cản trở mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, cũng như cản trở mội nỗ lực chung mà Trung Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế đã đạt được để có thể giúp phục hồi mạnh mẽ hay tăng trưởng kinh tế toàn cầu."

The vote came as Congress prepared to complete work on a package of free trade agreements that is also seen by their backers as removing barriers to American exports and promoting job growth.

Cuộc bỏ phiếu được đưa ra khi Quốc hội chuẩn bị hoàn tất công việc về gói các hiệp định thương mại tự do mà hiện cũng đang được xem xét bởi những người ủng hộ việc loại bỏ các rào cản đối với xuất khẩu của Mỹ và thúc đẩy tăng việc làm.

Both the House and Senate are expected to vote Wednesday on trade agreements with South Korea, Colombia and Panama.

Cả Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu hôm thứ Tư về các hiệp định thương mại với Hàn Quốc, Colombia và Panama.

The Chinese currency, the yuan, is undervalued against the dollar by 25 to 30 percent, according to most estimates, with some economists putting the difference at up to 40 percent. That means that Chinese goods sold in the United States have a 25 to 30 percent price advantage, while U.S. items sold in China become that much more expensive.

Được biết, nhân dân tệ của Trung Quốc bị định giá thấp so với đồng USD từ 25% đến 30%, với một số nhà kinh tế thì còn lên đến 40%. Điều đó có nghĩa là hàng hóa Trung Quốc được bán tại Hoa Kỳ có một lợi thế 25 đến 30% về giá, trong khi hàng hóa của Mỹ bán ở Trung Quốc lại trở nên đắt hơn rất nhiều.
Translated by Vũ Hoa

http://news.yahoo.com/senate-passes-bill-sanction-china-over-currency-223008528.htmlNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn