MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, November 29, 2011

The Price of China’s Olympic Success Cái giá cho thành công của Olympic Trung Quốc

The Price of China’s Olympic Success

Cái giá cho thành công của Olympic Trung Quốc

I always knew being a professional athlete meant making serious sacrifices and that gymnasts don’t really have a childhood, but this like modern day torture to me. It’s nice to compete and win a title for your country but I have to wonder if it’s worth going through all this… As a parent I couldn’t let my kids go through anything like this, no matter how much I wanted them to be successful in sports, it’s just too much.

Tôi luôn biết là một vận động viên chuyên nghiệp có nghĩa là hy sinh nghiêm túc và rằng vận động viên thể dục dụng cụ không thực sự có một tuổi thơ, nhưng điều này có vẻ như là hình thức tra tấn thời hiện đại đối với tôi. Cạnh tranh thi đấu để giành danh hiệu cho quốc gia của bạn là tốt nhưng tôi phải tự hỏi liệu có đáng phải làm tất cả những điều này hay không... Là một phụ huynh, tôi không thể để con tôi trải qua bất cứ điều gì như thế này, cho dù tôi muốn con tôi thành công trong thể thao bao nhiêu đi nữa, thì những thứ này là quá nhiều.


chinese training01 Chinese Olympic Training


chinese training02 Chinese Olympic Training

chinese training03 Chinese Olympic Training

chinese training04 Chinese Olympic Training

chinese training05 Chinese Olympic Training

chinese training06 Chinese Olympic Training

chinese training07 Chinese Olympic Training

chinese training08 Chinese Olympic Training

chinese training09 Chinese Olympic Training

chinese training10 Chinese Olympic Training

No No NO!!!

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn