MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Police: Parents arrested after giving away toddler Cảnh sát: Cha mẹ bị bắt sau khi bỏ con mới biết đi


Police: Parents arrested after giving away toddler

Cảnh sát: Cha mẹ bị bắt sau khi bỏ con mới biết đi

(CNN) A Cleveland couple faces child endangerment charges after giving away their neglected 2-year-old girl, authorities said.

(CNN)-Chính quyền địa phương cho hay, một cặp vợ chồng ở Cleveland phải đối mặt với việc bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em sau khi từ bỏ đứa con 2 năm tuổi của mình.

The parents were arrested Thursday after authorities learned that they gave away the toddler 10 days earlier, according to Cleveland police reports.

Theo báo cáo của cảnh sát Cleveland, đôi vợ chồng này đã bị bắt giữ vào thứ Năm sau khi nhà chức trách phát hiện ra rằng họ đã vứt bỏ đứa con vừa chập chững biết đi của mình 10 ngày trước đó.

Police got a tip Thursday and went to the parents' home, where they found an emaciated pit bull and fecal matter. The child was nowhere to be found, police said.

Cảnh sát nhận được tin báo vào thứ Năm và đến nhà của hai vợ chồng này, ở đó họ tìm thấy một con chó gầy còm nằm dưới hố và chất phân. Nhưng đứa trẻ đã không thấy đâu cả. Cảnh sát cho biết.

Officers learned the suspects had given the child away to friends in their neighborhood, who said they agreed to take custody of her if the couple agreed to get help for their alleged drug addiction, according to police reports.

Theo báo cáo của cảnh sát, họ được cho biết hai kẻ tình nghi này đã đưa đứa trẻ cho bạn bè trong khu phố của họ, và những người này đã đồng ý chăm sóc cho đứa trẻ nếu đôi này đồng ý chu cấp cho họ tiền mua ma túy.

The parents, Courtney Followay, 23, and Gavin Aldridge, 24, face charges of child endangering, obstructing official business and cruelty to animals.

Ông bố - Courtney Followay 23 tuổi và bà mẹ Gavin Aldridge 24 tuổi phải đối mặt với việc bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em, cản trở công việc nhà chức trách và đối xử tàn bạo với động vật.

When the child was given away, she had bug bites and her eyes were crusted shut, police reports said.

Officers gave the child to her maternal grandmother after she was taken to a hospital.

Theo báo cáo của cảnh sát, khi đứa trẻ bị bỏ rơi, nó có những vết bọ cắn và đôi mắt đã bị đóng cứng.

Cảnh sát đã đưa đứa trẻ tới chỗ bà ngoại nó sau khi được đưa tới bệnh viện.

"I can't imagine what this child was thinking about or going through at the time," the grandmother, Theresa Cox, told CNN. "That's what concerns me the most is what she went through and why she should have to go through that."

Bà ngoại cháu bé, Theresa Cox, nói với CNN “Tôi không thể cháu tôi đã nghĩ gì khi phải trải qua chuyện đó. Điều làm tôi đau lòng nhất là cái mà cháu đã chịu đựng và tại sao nó phải chịu như vậy.”http://articles.cnn.com/2011-10-28/justice/justice_ohio-baby-giveaway_1_pit-bull-toddler-child-endangerment-charges?_s=PM:JUSTICE

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn