MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Mexico court upholds Baja California abortion stance Tòa án Mexico ủng hộ quan điểm phá thaiMexico court upholds Baja California abortion stance

Tòa án Mexico ủng hộ quan điểm phá thai

Mexico's Supreme Court has upheld an amendment to Baja California's state constitution that stipulates life begins at conception, in a move hailed by anti-abortion campaigners.

Toàn án tối cao Mexico đã ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp tại tiểu bang Baja California. Hiến pháp quy định từ khi bắt đầu thụ thai, thay đổi này đã khiến những người tham gia chiến dịch chống phá thai phản đối.

Although seven of the 11 justices deemed the measure unconstitutional, eight votes were needed to overturn it.

Mặc dù 7 trong số 11 thẩm phán cho rằng biện pháp này là trái với hiến pháp, trong khi đó cần có 8 phiếu thì mới bãi bỏ được luật này.

More than half Mexico's 31 states have enacted right-to-life amendments that severely restrict abortions.

Hơn 1 nửa trong số 31 bang của Mexico đã ban hành sửa đổi luật quyền được sống vốn dĩ rất nghiêm khắc trong việc hạn chế phá thai.

However, Mexico City allows abortions in the first 12 weeks of pregnancy.

Anti-abortion campaigners cheered after hearing the Supreme Court ruling.

Tuy nhiên, Mexico City cho phép phá thai trong 12 tuần đầu mang thai.

Những người tham gia chiến dịch chống phá thai đã vui mừng sau khi nghe quyết định từ tòa án tối cao.

"We have to continue working so that life may triumph," Jorge Serrano, leader of an anti-abortion organisation Pro-Life, told Reuters.

Lãnh đạo của tố chức chống phá thai Pro-Life phát biểu trên hãng thông tấn Reuters rằng: “Chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực để quyền được sống có thể chiến thắng”.

The Supreme Court is due to consider a similar amendment in the state of San Luis Potosi, where the law also says that life begins at conception.

Justice Fernando Franco proposed the motion to declare Baja California's law unconstitutional but the opposition of four judges sank the measure.

Tòa án tối cao buộc phải xem xét 1 sự sửa đổi tương tự ở bang San Luis Potosi, nơi mà đạo luật này cũng cho rằng sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai.

Thẩm phán Fernando Franco đề nghị sự sửa đổi này để thể hiện luật của bang Baja California vi phạm hiến pháp nhưng 4 thẩm phán khác đã phản đối biện pháp này.

Giving their ruling, the justices said they based their analysis "strictly on constitutional issues. That is, the issue under debate was the power of states to legislate on topics that are not expressly determined by the federal constitution".

Đưa ra phán quyết của họ các thẩm phán cho khi họ đưa ra phán quyết, họ dựa vào phân tích của mình “về sự nghiêm khắc với các vấn đề hiến pháp, đó là những vấn đề đang tranh cãi về quyền lập pháp của các bang đối với những vấn đề mà không được quy định rõ ràng trong hiến pháp liên bang”.

However, some women's rights activists fear that allowing individual states to decide their own rules may create a divide between those able to go to Mexico City for a legal abortion and those living in states where it is largely restricted.

Tuy nhiên, một số nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ lo ngại rằng việc cho phép những tiểu bang quyết định luật của riêng mình có thể tạo ra một sự phân chia giữa những người có thể tới Mexico City để phá thai hợp pháp và những người sống ở tiểu bang mà phần lớn là bị hạn chế.

Mexico City government's Human Rights Commission said the court's stance would worsen the serious public health problem of clandestine abortions.

Uỷ ban nhân quyền của chính quyền Mexico City cho biết quan điểm của tòa án có thể làm trầm trọng hơn các vấn đề sức khỏe cộng đồng về phá thai bí mật vốn đã nghiêm trọng.

The ruling highlights the difference between policies pursued by Mexico City's authorities and more conservative administrations in other states, correspondents say.

Các phóng viên cho biết quyết định này làm nổi bật sự khác biệt giữa các chính sách mà chính quyền Mexico City theo đuổi và chính quyền bảo thủ ở các bang khác.

All Mexican states allow abortion when pregnancy results from rape and most permit it when the woman's life is in danger.

But pro-choice campaigners say that in practice this does not always happen.

Tất cả các bang của Mexico cho phép phá thai khi kết quả của việc mang thai là do cưỡng bức và khi sự sống của người phụ nữ bị đe dọa.

Những người tham gia chiến dịch Pro-choice cho biết trên thực tế thì điều này không thường xuyên xảy ra.


Translated by Nguyễn Thảohttp://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15104022No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn