MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 7, 2011

If you can survive, you must remember that I love you. Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm.If you can survive, you must remember that I love you.

Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm.

Posted on September 2, 2011 by jfrenzy


This is a true story of a Mother’s Sacrifice during the China Earthquake.

Đây là một câu chuyện có thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất ở Trung Quốc.

After the Earthquake had subsided, when the rescuers reached the ruins of a young woman’s house, they saw her dead body through the cracks. But her pose was somehow strange that she knelt on her knees like a person was worshiping; her body was leaning forward, and her two hands were supporting an object. The collapsed house had crashed her back and her head.

Sau khi trận động đất đã suy giảm, các nhân viên cứu hộ đi tới đổng đổ nát còn sót lại của một ngôi nhà, qua các vết tường nứt, họ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang ở trong một tư thế kỳ lạ: chị quỳ xuống trên đầu gối thể như đang cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay chị như đang chống đỡ, che chở cho ai đó. Ngôi nhà đã đổ sụp lên lưng và đầu chị.

With so many difficulties, the leader of the rescuer team put his hand through a narrow gap on the wall to reach the woman’s body. He was hoping that this woman could be still alive. However, the cold and stiff body told him that she had passed away for sure.

Với rất nhiều khó khăn, đội trưởng đội cứu hộ mới luồn được tay của qua một khe hẹp trên tường để với tới cơ thể của người phụ nữ. Ông hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Tuy nhiên, cơ thể lạnh và cứng cho ông biết rằng cô chắc chắn đã qua đời.

He and the rest of the team left this house and were going to search the next collapsed building. For some reasons, the team leader was driven by a compelling force to go back to the ruin house of the dead woman. Again, he knelt down and used his hand through the narrow cracks to search the little space under the dead body. Suddenly, he screamed with excitement, “A child! There is a child !”

Ông và những người còn lại trong đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà để tìm kiếm ở các ngôi nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu lý do vì sao, ông lại bị thôi thúc bởi một sức mạnh không cưỡng lại được phải trở lại ngôi nhà đổ nát của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, ông quỳ xuống và luồn tay các vết nứt hẹp để xem xét cái khoảng trống nhỏ bên dưới cơ thể người phụ nữ. Đột nhiên, ông hét lên với một cách kích động, “Em bé! Có một em bé!"

The whole team worked together; carefully they removed the piles of ruined objects around the dead woman. There was a 3 months old little boy wrapped in a flowery blanket under his mother’s dead body. Obviously, the woman had made an ultimate sacrifice for saving her son. When her house was falling, she used her body to make a cover to protect her son. The little boy was still sleeping peacefully when the team leader picked him up.

Đội cứu nạn đã làm việc cùng nhau, cẩn thận gỡ bỏ hàng đống đổ nát xung quanh người phụ nữ đã chết. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa dưới xác chết của mẹ mình. Rõ ràng, người phụ nữ đã thực hiện một sự hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà đổ ụp xuống, chị đã sử dụng cơ thể của mình để làm che chắn bảo vệ đứa con. Các cậu bé vẫn ngủ yên bình khi đội trưởng bế nó lên.

The medical doctor came quickly to exam the little boy. After he opened the blanket, he saw a cell phone inside the blanket. There was a text message on the screen. It said, “If you can survive, you must remember that I love you.” This cell phone was passing around from one hand to another. Everybody that read the message wept. “If you can survive, you must remember that I love you.” Such is the mother’s love for her child!

So don't waste a day not to say I love you to your parents and love ones for you may not know one day they will be gone.

Bác sĩ đã nhanh chóng đến khám cho cậu bé. Sau khi mở tấm chăn ra, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong chăn. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình. Dòng tin viết, "Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm." Chiếc điện thoại di động đã được đưa từ tay người này sang người khác. Mọi người đọc tin nhắn đều khóc. "Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm." Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con của mình!

Vì vậy, chớ nên lãng phí một ngày nào không nói lời yêu thương với cha mẹ và người thân của bạn bởi vì bạn không thể biết được lúc nào họ sẽ ra đi.

Xinhua - People's Daily on 17 May 2011

Origins: Scant weeks after a devastating earthquake rocked Sichuan province in China on 12 May 2008, the above tale began landing in inboxes. In September 2011, the online-circulated account was updated to relocate the tale to Japan and reference by inference the horrific quake that rocked the eastern part of that island nation on 11 March 2011. The Japan version was often accompanied by a photo of four men in orange and black camo rescue gear uncovering two bodies entwined together in a pit. While that photo was real (it showed the fire brigade from Li Huili County, Xinqiao Town, China digging out the remains of two people on 31 August 2008), it had nothing to do with the "touching text message left for the baby that survived" tale, in that both people were dead, neither was a baby, and no cell phones were involved.

Nguồn gốc câu chuyện: chỉ ít tuần sau khi trận động đất tàn phá tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, câu chuyện trên đã bắt đầu xuất hiện trong hộp thư điện tử. Tháng 9 năm 2011, các tài khoản trực tuyến lại lưu hành câu chuyện đã được cập nhật sang Nhật Bản để nói về trận động đất khủng khiếp làm rung chuyển một phần phía đông của đảo quốc này ngày 11 tháng 3 năm 2011. Phiên bản Nhật Bản thường đi kèm với một bức ảnh chụp bốn người đàn ông trong sắc phục màu cam và màu đen với thiết bị cứu hộ, đang phát hiện hai cơ thể gắn chặt với nhau trong một cái hố. Trong khi bức ảnh này là thật (chụp đội cứu hỏa vùng Li Huili, thị trấn Xinqiao, Trung Quốc, đang đào thi thể của hai người ngày 31 tháng 8 năm 2008), và không có đề cập gì đến cái tin nhắn văn bản với câu chuyện xúc động về em bé sống sót. Trong bức ảnh này cả hai người đều đã chết, không có em bé, và không có điện thoại di động.

At first blush, the story of a mother's sacrifice of herself to shield her three-month-old child and the touching message left as a text message on her cell phone would appear to hold water. The tale was reported by Xinhua - People's Daily on 17 May 2011 as part of an article about survivor stories. In Beichuan, the region hit hardest by the quake, rescue workers who reached through a small gap in a collapsed building ascertained the woman they'd seen crouched in there was dead and moved on, but something caused one of them to return. A second feel-around into that gap revealed there was an infant sheltered underneath the woman, and after much rescue and digging the unharmed baby was pulled from the wreckage. Within the blanket he was found upon was a cell phone displaying the message "Dear baby, if you can live, always remember I love you."

Thoạt đầu, câu chuyện về sự hy sinh của người mẹ để bảo vệ đứa con ba tháng tuổi của mình mẫu tin nhắn văn bản rất xúc động trên điện thoại di động có vẻ đáng tin. Câu chuyện sau đó đã được Tân Hoa Xã - Nhân dân Nhật báo đăng lại ngày 17 tháng 5, 2011 như là một phần của một bài viết về chuyện những người sống sót. Ở Bắc Xuyên, khu vực ảnh hưởng nặng nhất của động đất, các công nhân cứu hộ động đất, đã nhìn thấy, thông qua một khe nứt của một ngôi nhà sụp đổ, xác định một người phụ nữ mà họ nhìn thấy đã núp và chết trong đó nên họ bỏ đi, nhưng một cái gì đó đã khiến một trong số họ quay trở lại. Lần này, tìm kiếm xung quanh khe hở đó ông đã phát hiện thấy một trẻ sơ sinh được che chở bên dưới người phụ nữ, và sau nhiều đào bới giải cứu em bé còn nguyên lành đã được kéo ra từ đống đổ nát. Bên trong chiếc chăn, người ta đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động hiển thị thông báo "Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ yêu con lắm."

Said article was accompanied by a photo of a soldier bearing in his arms a sleeping, unharmed child of approximately the right age. While the photo does not display any ruins of buildings, let alone a cell phone with a heart-tugging text message on it (the setting is instead a lush green mountain path, with no a building in sight), the soldier had clearly been involved in rescue efforts of some sort, as evidenced by the blue mesh mask still hanging from his ears yet pulled down off his face.

Bài viết được đăng kèm tấm ảnh chụp một người lính đang bế trên tay một đứa bé đang ngủ, lành lặn và khoảng độ tuổi ấy. Trong khi hình ảnh không cho thấy đống đổ nát của ngôi nhà, huống hồ chi chiếc điện thoại di động với tin nhắn văn bản gây xúc động trái tim nói trên (thay vào đó bối cảnh là một con đường núi xanh, tươi tốt, không có ngôi nhà nào trong tầm nhìn), người lính rõ ràng là đã tham gia các nỗ lực cứu hộ nào đó, bằng chứng là mặt nạ lưới màu xanh vẫn còn treo lủng lẳng từ hai tai và chưa kéo ra khỏi mặt.

While all that would seem authoritative, it must be remembered that Chinese newspapers are not quite the bastions of veracity their Western counterparts are. Nothing (at least at this point) has surfaced to confirm the tale, such as the cell phone itself. Moreover, would a woman dying of her injuries be able to find, let alone use, a cell phone amid the wreckage of a building that suddenly came down upon her? As she continued to try to hold the weight of the debris off her child? Which she was attempting to do by bracing both her arms against the ground so as to create a protective space underneath her for the baby?

Trong khi tất cả dường như có vẻ đáng tin, ta phải nhớ rằng báo chí Trung Quốc không phải hoàn toàn thành trì của tính xác thực như các đối tác phương Tây của họ được. Không có gì (ít nhất là vào thời điểm này) lộ ra để xác nhận câu chuyện trên, chẳng hạn như bản thân chiếc điện thoại di động. Hơn nữa, liệu một người phụ nữ sắp chết vì bị thương có thể tìm thấy, huống chi là sử dụng, điện thoại di động giữa những đống đổ nát của một tòa nhà bất ngờ đổ ập xuống? Khi chị liên tục cố gắng gồng mình gánh hết sức nặng của các mảnh vỡ không cho rơi vào đứa con của mình? Mà chị đang cố gắng thực hiện bằng cách chống cả hai tay xuống mặt đất để tạo ra một khoảng trống bảo vệ cho em bé bên dưới?Using a cell phone even one-handed would have risked the child's life, as even a smallish shift in position could have caused a further catastrophic collapse.

Sử dụng điện thoại di động thậm chí một tay sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống của trẻ, thậm chí chỉ một sự thay đổi tư thế nhỏ cũng có thể gây ra một sự sụp đổ thảm khốc khác.

Children were rescued from the wreckage of fallen buildings in Beichuan. (Hundreds of other young people, however, are permanently entombed there.) That an unharmed baby was found either in or around the resulting debris isn't remarkable, but an unconfirmed tale of a mother's knowing self-sacrifice on behalf of her child is more the stuff of legend than of actual news story. Legends of selfless sacrifice and miraculous survival are common in the wake of great tragedies, as people who are living through those horrifying times look for something — anything — of a positive nature to cling to.

Nhiều trẻ em đã được cứu sống từ đống đổ nát của các tòa nhà đổ ở Bắc Xuyên. (tuy nhiên, hàng trăm trẻ khác, đã vĩnh viễn bị chôn vùi ở đó.) Tuy nhiên, một em bé nguyên lành hoàn toàn được tìm thấy trong hoặc xung quanh đống đổ nát là hy hữu, nhưng một câu chuyện chưa được xác minh về sự hy sinh dễ hiểu của một người mẹ vì đứa con của mình nghe có vẻ là một huyền thoại hơn là câu chuyện thực. Huyền thoại về sự hy sinh quên mình và sự sống sót kỳ diệu là phổ biến khi có các thảm họa lớn, khi những người đang sống sau khi trải qua những thời khắc kinh hoàng đang tìm kiếm cái gì đó - bất cứ điều gì - có tính chất tích cực để bám víu vào.

That same Xinhua piece told another such tale, but about a teacher rather than a mother. Four students were supposedly rescued unharmed from under a desk in a collapsed school, their survival the result of their middle-aged male teacher's having herded them under it then thrown himself across it to use his body to reduce the pressure of the concrete ceiling smashing onto the desk.

Tân Hoa Xã cũng tường thuật một câu chuyện tương tự như vậy, nhưng về một giáo viên chứ không phải là một người mẹ. Bốn học sinh được cho là đã được cứu sống lành lặn từ dưới một chiếc bàn trong một trường học bị sụp đổ, sự sống sót của học sinh là nhờ một nam giáo viên tuổi trung niên đã dồn họ vào dưới bàn sau đó nằm ngang qua dùng cơ thể của mình để giảm áp lực của trần bê tông đè xuống bàn.

An animal version of the "mother gives her life to save her child" legend — long since debunked — features a bird who sacrifices herself in a forest fire to protect her young.

Một phiên bản huyền thoại về "người mẹ động vật” đã dùng cuộc sống của mình để cứu con" đã bị vạch trần từ lâu – câu chuyện kể rằng một con chim đã hy sinh bản thân mình trong một vụ cháy rừng để bảo vệ chim con. XEM TẠI ĐÂY

http://www.snopes.com/glurge/quakemother.asp

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn