MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 7, 2011

Fuel or fat ? - Xăng hay Mỡ?


ĐI XE ĐẠP TIÊU MỠ VÀ TIẾT KIỆM TIỀN - ĐI XE HƠI TỐN TIỀN VÀ TÍCH LŨY MỠ

Apparently, it's the work of an artist in New York, who is spray painting this on sidewalks and buildings. Sounds like true ? Who cares, it sure does make sense! Đây là tác phẩm của một họa sĩ ở New York, anh vẽ bằng sơn xịt bức hình này trên vỉa hè hay nhà cửa. Nghe đúng phải không bạn? Ai thèm quan tâm nó có ý nghĩa hay không!

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn