MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 7, 2011

85-Year-Old Duchess Of Alba Marries Again - Nữ Công tước xứ Alba lại kết hôn


85-Year-Old Duchess Of Alba Marries Again.
One of the richest women in Spain, 85-year-old Duchess of Alba has officially announced that in early October, will marry Alfonso sharp, a civil servant for 24 years her junior. The ceremony will take place in the narrow family circle.
Nữ công tước Alba 85 tuổi lại kết hôn lần nữa.
Một trong những người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha, 85 tuổi, Nữ công tước xứ Alba đã chính thức công bố vào đầu tháng Mười, sẽ kết hôn với Alfonso một công chức
sắc sảo cho trể hơn bà 24 tuổi. Lễ cưới sẽ tổ chức trong nội bộ gia đình .No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn