MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 10, 2011

A Vietnamese doctor appointed to key Administration post by Obama. Một bác sỹ Việt Nam được Tổng thống Obama bổ nhiệm chức vụ quan trọng.


A Vietnamese doctor appointed to key Administration post by Obama.

Một bác sỹ Việt Nam được Tổng thống Obama bổ nhiệm chức vụ quan trọng.

President Obama announced his intent to appoint the following individuals to key Administration posts:

Tổng thống Obama công bố ý định bổ nhiệm các cá nhân sau đây vào các chức vụ quan trọng của chính phủ:

Dr. Tung Thanh Nguyen, Appointee for Member, President’s Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Cố vấn của Tổng thống về người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương.

Dr. Tung Thanh Nguyen is a Professor of Medicine at the University of California, San Francisco (UCSF), where he provides medical care to a diverse patient population and teaches clinicians. He also serves as Director of the Vietnamese Community Health Promotion Project and Principal Investigator of the Asian American Network for Cancer Awareness, Research and Training at UCSF, and in this role conducts research in health care prevention for Asian Americans.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng là Giáo sư Y khoa tại Đại học California, San Francisco (UCSF), nơi ông hành nghề chăm sóc y tế cho nhiều bệnh nhân và dạy các bác sĩ lâm sàng. Ông cũng giữ chức Giám đốc Dự án tăng cường sức khỏe cộng đồng Việt Nam và Chuyên gia nghiên cứu của mạng lưới người Mỹ gốc Á về nâng cao nhận thức, nghiên cứu và Đào tạo về bệnh ung thư tại đại học California ở San Francisco, và ở cương vị này ông tiến hành nghiên cứu dự phòng chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ gốc Á.

He has worked on studies to increase breast, cervical cancer, and colorectal cancer screening among Asian Americans as well as on tobacco use among Asian Americans. Dr. Nguyen was the volunteer Chair of the Asian American and Pacific Islander Team of the American Cancer Society in California. In 2002, he was awarded the American Cancer Society Control Career Development Award for his outstanding work in primary care and research. Dr. Nguyen holds a B.A. in Philosophy from Harvard University and an M.D. from the Stanford School of Medicine

Ông đã thực hiện các nghiên cứu để tăng cường tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, và ung thư đại trực tràng, cũng như sử dụng thuốc lá ở người Mỹ gốc Á. Tiến sĩ Nguyễn là Chủ tịch tình nguyện của nhóm người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương của Hiệp hội Ung thư Mỹ tại California. Năm 2002, ông đã được trao giải thưởng về phát triển nghề nghiệp kiểm soát của Hiệp hội Ung thư Mỹ vì thành tích xuất sắc của mình trong chăm sóc và nghiên cứu về sức khỏe ban đầu. Tiến sĩ Nguyễn có bằng cử nhân Triết học của Đại học Harvard và bằng tiến syc Y học của Trường Y khoa Stanford.


Translated by nguyenquang

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/07/president-obama-announces-more-key-administration-postsNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn