MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

US economy: New Obama plan to tax wealthiest Kinh tế Mỹ: Đề xuất mới của tổng thống Obama nhằm tăng thuế đối với người giàu.

US economy: New Obama plan to tax wealthiest
Kinh tế Mỹ: Đề xuất mới của tổng thống Obama nhằm tăng thuế đối với người giàu.
US President Barack Obama is planning a higher minimum tax rate on the richest Americans to ensure they are taxed at the same rate as the less wealthy.
Tổng thống Mỹ Barack Obam đang lên kế hoạch tăng mức thuế tối thiểu đối với người giàu tại Mỹ nhằm đảm bảo những người này được đánh cùng mức thuế với những người có thu nhập thấp hơn.
White House officials said Mr Obama would provide details of his proposal on Monday when he reveals his long-term plan to reduce the budget deficit.
Các quan chức nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ đưa ra những thông tin chi tiết về bản kế hoạch mới vào thứ 2 tới, khi ông đồng thời đưa ra hội nghị bản kế hoạch dài hạn nhằm vào việc giảm thiểu tình trạng thâm hụt ngân sách của Mỹ.
Reports say the proposal is to be called the Buffett Rule, after the billionaire investor Warren Buffett.
Báo cáo cho biết, bản kế hoạch mới được mang tên “Buffet Rule”, do đồng quan điểm với tỷ phú Warren Buffet.
Mr Buffett says loopholes mean the richest pay relatively less tax.
Ông Buffet cho rằng những lỗ hổng pháp luật đã giúp cho những người giàu phải trả tương đối ít thuế suất.
This is because earnings from investments are taxed at lower rates than wages.
Điều này là do thu nhập từ đầu tư được đánh thuế ở mức giá thấp hơn so với tiền lương.
The proposed new tax would affect Americans who earn more than $1m a year.
Bản dự thảo mới về thuế suất sẽ ảnh hưởng tới những người dân Mỹ có mức thu nhập trên 1 triệu USD/ năm.
The proposal is likely to meet a strong challenge in Congress, where Republicans have said they oppose any tax increases.
Đề xuất này sẽ gặp phải những thách thức mạnh mẽ tại Quốc hội, nơi đảng Cộng hòa cho biết họ phản đổi bất kỳ kế hoạch nào liên quan tới việc tăng mức thuế suất.
The US economy has been growing only slowly while the unemployment rate remains stubbornly high, above 9%. Facing an election next year, Mr Obama has had a battle in Congress over how to reduce the ballooning deficit while the economy remains stagnant.
Nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng chậm chạp trong khíđo tỉ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức cao, trên 9%. Đối mặt với cuộc tranh cử vào năm tới, ông Obama sẽ bảo vệ quan điểm trước Quốc hội nhằm thông qua việc giảm tình trạng thâm hụt ngân sách đang ngày càng lan rộng trong khi nền kinh tế vẫn tiếp tục trì trệ.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn