MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

UN criticises Japan on nuclear disaster Liên hợp quốc chỉ trích Nhật Bản về thảm họa hạt nhân


A floating structure is holding contaminated water from Japan's nuclear power plant at the quay of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. [ABC]

Một khu nhà nổi đang chứa nguồn nước nhiễm độc từ các nhà máy hạt nhân tại Nhật Bản tại cảng nơi có nhà máy năng lượng hạt nhân Fukushima Daiichi.

UN criticises Japan on nuclear disaster

Liên hợp quốc chỉ trích Nhật Bản về thảm họa hạt nhânThe United Nations says Japan was ''too modest'' in assuming possible accidents at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, before the earthquake-tsunami disaster crippled the facility on March 11.

Liên hợp quốc cho biết Nhật bản đã quá “chủ quan” khi tính toán các khả năng xảy ra tai nạn tại nhà máy năng lượng hạt nhân Fukushima Daiichi, trước khi thảm họa động đất sóng thần tàn phá nhà máy này vào ngày 11 tháng 3.

''The principal lesson of the Fukushima accident is that assumptions made concerning which types of accidents were possible or likely were too modest,'' the UN said in a report.

“Bài học đắt giá nhất về tai nạn Fukushima là những giả định về tai nạn có khả năng xảy ra quá đơn giản,” Liên Hợp cho biết trong một báo cáo.

''Those assumptions should be reviewed for all existing and planned reactors, and the possible effects of climate change should be taken into account,'' it said.

Báo cáo này cho biết “Những giả thiết này đáng lẽ ra phải được xem xét cho cả những lò phản ứng đang hoạt động và những lò phản sắp đưa vào hoạt động, và nên tính đến cả sự thay đổi khí hậu có thể xảy ra”.

The report was compiled by 16 U.N. organizations that include the International Atomic Energy Agency, the World Health Organization and the Food and Agricultural Organization.

Báo cáo này được thực hiện bởi 16 tổ chức trực thuộc liên hợp quốc trong đó có Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Tổ chức y tế thế giới và Tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc.

The world body prepared the report for a high-level meeting on nuclear safety and security to be held September 22 during the U.N. General Assembly session.

Báo cáo này đã được thực hiện để chuẩn bị cho cuộc hội nghị cấp cao về an ninh và đảm bảo an toàn hạt nhân, sẽ được tổ chức vào 22 tháng 9 trong kỳ họp hội nghị Liên Hợp Quốc.

It calls for the IAEA to ''establish a global radiation monitoring platform to display real-time data on radioactive releases and integrate data from international and national monitoring and early warning systems.''

Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu IAEA thiết lập một khuôn khổ giám sát bức xạ trên toàn cầu để cập nhật số liệu về phóng xạ và những số liệu tổng hợp thông qua hệ thống giám sát và cảnh báo sớm quốc gia và quốc tế.

Australia News

Translated by Kim AnhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn