MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 27, 2011

Tranströmer’s Poems Thơ Tranströmer

Tomas Tranströmer

Tranströmer’s Poems

Thơ TranströmerThe Nobel Prize in Literature 2011

Tomas Tranströmer

The Nobel Prize in Literature 2011 was awarded to Tomas Tranströmer "because, through his condensed, translucent images, he gives us fresh access to reality".

Giải thưởng Nobel Văn học 2011

Tomas Tranströmer

Giải thưởng Nobel Văn học 2011 được trao cho Tomas Tranströmer "bởi vì, thông những hình ảnh mờ ảo, cô đặc của mình, ông cho chúng ta cách tiếp cận mới mẻ với thực tế cuộc sống".

The Tree and the Sky

Cái cây và bầu trời

There’s a tree walking around in the rain,

it rushes past us in the pouring grey.

It has an errand. It gathers life

out of the rain like a blackbird in an orchard.

When the rain stops so does the tree.

There it is, quiet on clear nights

waiting as we do for the moment

when the snowflakes blossom in space.

Cái cây bước quanh trong cơn mưa

đi qua chúng ta trong màu xám ướt át.

Nó có một việc phải làm. Nó nhặt sự sống ra khỏi cơn mưa

như một con sáo trong vườn anh đào.

Khi mưa vừa dứt, cái cây cũng ngừng.

Nó chỉ đứng đó, không động đậy trong những đêm quang đãng,

chờ y như chúng ta chờ tới cái thời điểm đó

khi những bông tuyết tự quăng mình ra không gian.

translated by Robin Fulton

translated by Diễm Châu

The Tree and the Sky

Cái cây và bầu trời

There’s a tree walking around in the rain,

it rushes past us in the pouring grey.

It has an errand. It gathers life

out of the rain like a blackbird in an orchard.

When the rain stops so does the tree.

There it is, quiet on clear nights

waiting as we do for the moment

when the snowflakes blossom in space.

Một cái cây đi trong cơn mưa

Vội vã băng qua ta dưới bầu trời xám

Nó đang bận. Nó nhặt sự sống ra

Khỏi cơn mưa, như chú quạ đen trong vườn trái.

Cơn mưa tạnh, cái cây cùng đứng lại

Kia nó kìa, im ắng dưới trời đêm

Lặng lẽ chờ, như ta vẫn hằng mong

Bông tuyết trắng nở bung vào đêm tối.

translated by Robin Fulton

translated by Phương Anh

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn