MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Tourist sues Starbucks over 'hidden camera' Khách du lịch kiện Starbucks vì “máy quay trộm”


Tourist sues Starbucks over 'hidden camera'

Khách du lịch kiện Starbucks vì “máy quay trộm”

Starbucks is being sued for $3 million by a tourist from Virginia who says his five-year-old daughter found a video camera hidden in the washroom of one of its Washington outlets.

Hãng cà phê nổi tiếng Starbucks đang bị một du khách từ Virginia kiện với mức bồi thường 3 triệu USD. Theo du khách này, con gái năm tuổi của ông đã nhìn thấy một máy quay phim giấu trong phòng vệ sinh tại một trong các cửa hàng của hãng ở Washington.

William Yockey, 28, accuses the Seattle-based global coffee chain of invasion of privacy, negligence, "intentional infliction of emotional distress" and negligent hiring, training and supervision of staff.

William Yockey, 28 tuổi, cáo buộc Starbucks xâm phạm quyền riêng tư, lơ là, "gây ra cảm xúc đau khổ kiểu có chủ ý" và thuê, đào tạo và giám sát nhân viên một cách cẩu thả.

Yockey, who brought his family to the US capital in April, "immediately reported this humiliating and disgusting matter" to the manager of the outlet, a few blocks from the White House, said a copy of his lawsuit seen Tuesday.

Ông Yockey đã đưa gia đình đến thủ đô của Mỹ vào tháng Tư, "ngay lập tức báo cáo vấn đề đáng ghê tởm và làm bẻ mặt trên" cho người quản lý của cửa hàng. Một vài phòng ban từ Nhà Trắng, cho biết họ đã xem bản sao về vụ kiện của ông hôm qua.

Police roped off the washroom and dusted the camera -- tucked inside the U-shaped drain beneath the wash basin, according to the plaintiff -- for fingerprints before confiscating it as evidence, the lawsuit said.

Cảnh sát đã phong tỏa phòng vệ sinh và phủi bụi máy quay được giấu bên trong cống hình chữ U phía dưới bồn rửa, theo lời nguyên đơn.

"It's embarrassing, humiliating, even today," Yockey told ABC News, adding that any video of his daughter in the washroom "could have been all over the Internet. She could have been violated."

"Thật là xấu hổ, bẽ mặt đến tận bây giờ.", ông Yockey trả lời hãng ABC News. Đồng thời cho biết thêm rằng bất kỳ hình ảnh nào về con gái của ông trong nhà vệ sinh "đều có thể được thấy trên internet. Con bé có thể đã bị xâm phạm."

Yockey's lawyer Hank Schlosberg is asking District of Columbia superior court for a jury trial, $1 million in compensatory damages and $2 million in punitive damages just on the invasion of privacy count.

Hank Schlosberg, luật sư của Yockey đang yêu cầu Toà án tối cao của quận Columbia xét xử sơ thẩm, bồi thường thiệt hại 1 triệu USD và 2 triệu USD phạt vì xâm phạm riêng tư.

Spokesmen for Starbucks could not be reached for comment, but City Paper, a local weekly, said the company had tried but failed to get the lawsuit thrown out on grounds that Yockey had not proven any wrongdoing by its employees.

Người phát ngôn của Starbucks chưa đưa ra bình luận, nhưng tuần báo địa phương City Paper cho biết rằng công ty đã cố gắng để bít vụ kiện, chứng tỏ nhân viên của họ không hành động gì sai nhưng thất bại.

Last May, police arrested a man on suspicion of recording at least 40 women with a hidden camera in a Starbucks in California, while another man was arrested in June for placing a camera inside another Starbucks in Florida.

Tháng Năm năm ngoái, cảnh sát đã bắt một người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến chiếc máy quay chứa hình ảnh ít nhất 40 phụ nữ, được giấu trong một cửa hàng của Starbucks ở California. Ngoài ra một người đàn ông khác cũng bị bắt vào tháng Sáu vì đặt một máy quay bên trong một cửa hàng Starbucks khác ở Florida.

news.yahoo.com

Translated by Vũ Hoa
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn