MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 1, 2011

Syrian troops 'fire on Eid demonstrators' Quân đội Syria bắn người biểu tình trong lễ Eid


Syrian troops 'fire on Eid demonstrators'

Quân đội Syria bắn người biểu tình trong lễ Eid

Anti-government demonstrations are reported to be breaking out across Syria after morning prayers on the day of Eid al-Fitr, which marks the end of the Muslim fasting month of Ramadan.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ được thông báo đã nổ ra trên khắp đất nước Syria sau buổi cầu nguyện sáng ngày Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Thousands took to the streets, including in suburbs of the capital, Damascus, demanding the downfall of President Bashar al-Assad's government.

Hàng ngàn người đã xuống đường, bao gồm cả vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, đòi lật đổ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Activists say Syrian security forces opened fire in several areas, killing at least seven people, mainly in the south, near Deraa. One was also killed in Homs, they say.

More were wounded there and elsewhere.

Các nhà hoạt động xã hội cho biết lực lượng an ninh Syria đã nổ súng ở một số khu vực, chủ yếu là ở phía nam, gần Deraa, làm chết ít nhất bảy người. Một người khác cũng đã bị giết tại Horms.

Nhiều người khác đã bị thương tại khu vực này và ở một số nơi khác.

Syrian state television showed President Assad attending prayers in a Damascus mosque and taking coffee and cakes with fellow worshippers before being whisked away, says the BBC's Jim Muir in neighbouring Beirut.

Theo phóng viên đài BBC tại nước láng giềng Beirut, Jim Muir cho biết kênh truyền hình quốc gia Syria đã phát sóng hình ảnh Tổng thống Assad tham dự cầu nguyện trong một nhà thờ Hồi giáo tại Damascus, uống cà phê và ăn bánh ngọt với đồng bào tín đồ trước khi ra đi.

But elsewhere, even in some nearby suburbs of the capital, thousands of people were spilling into the streets demanding the downfall of his regime.

Nhưng tại những nơi khác, thậm chí trong một số vùng ngoại ô gần đó của thủ đô, hàng ngàn người đã tràn vào các đường phố yêu cầu chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad rút lui.

Communications were cut in many parts of the country, and security forces moved into the streets around the mosques.

Thông tin liên lạc đã bị cắt ở nhiều nơi trên đất nước, lực lượng an ninh di chuyển vào khắp các đường phố xung quanh các nhà thờ Hồi giáo.

Much of the focus was also on cemeteries, where it is customary to visit the graves of relatives on the Eid, our correspondent says.

Theo các phóng viên, hầu hết các điểm tập trung bạo động là tại các nghĩa trang, nơi theo thông lệ diễn ra việc thăm mộ của người thân trong ngày Eid.

At one, in the Qaboun suburb of Damascus, acrowd was surrounded by security forces who opened fire, according to activists, causing casualties.

Tại vùng ngoại ô Qaboun của Damascus, theo các nhà hoạt động xã hội, lực lượng an ninh đã bao vây đám đông người biểu tình, nổ súng và gây thương vong.

The UN says more than 2,000 people have been killed since protests against Syria's president began in March.

Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Syria bắt đầu từ tháng ba.

Most foreign journalists have been barred from Syria, making it difficult to verify reports from local activists and officials.

Hầu hết các nhà báo nước ngoài đã bị cấm tới Syria, gây khó khăn cho việc xác minh các báo cáo từ các nhà hoạt động tích cực và các quan chức địa phương.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn