MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Obama Vows Veto if Deficit Plan Has No Tax Increases Tổng thống Obama cam kết phủ quyết nếu kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách không làm t


Obama Vows Veto if Deficit Plan Has No Tax Increases

Tổng thống Obama cam kết phủ quyết nếu kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách không làm tăng thuế

WASHINGTON — President Obama called on Monday for Congress to adopt his “balanced” plan combining entitlement cuts, tax increases and war savings to reduce the federal deficit by more than $3 trillion over the next 10 years, and said he would veto any approach that relied solely on spending reductions to address the fiscal shortfall.

Washington- Vào thứ 2 vừa qua, tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội chấp nhận kế hoạch cân bằng kết hợp với cắt giảm quyền lợi, tăng thuế và tiết kiệm chi phí chiến tranh để giảm thâm hụt ngân sách liên bang hơn 3.000 tỉ đô la trong 10 năm tới. Ông cũng nói sẽ phủ quyết bất cứ phương án nào mà chỉ dựa vào cắt giảm chi tiêu để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính.

“I will not support any plan that puts all the burden for closing our deficit on ordinary Americans,” he said. “And I will veto any bill that changes benefits for those who rely on Medicare but does not raise serious revenues by asking the wealthiest Americans and biggest corporations to pay their fair share.

“Tôi sẽ không ủng hộ bất cứ kết hoạch nào mà đặt tất cả ngánh nặng của xoá bỏ thâm hụt ngân sách lên vai những người dân Mĩ, và tôi sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào mà thay đổi lợi ích của những người phải sống dựa vào phúc lợi xã hội nhưng không làm tăng đáng kể doanh thu so với việc yêu cầu những người giàu nhất và tập đoàn lớn mạnh nhất nước Mĩ trả tiền để chia sẻ công bằng.”

“We are not going to have a one-sided deal that hurts the folks who are most vulnerable,” he continued.

Ông tiếp tục: “Chúng ta sẽ không có 1 thỏa thuận đơn phương mà gây tổn hại đến người dân vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất”

Mr. Obama is seeking $1.5 trillion in tax increases, primarily on the wealthy and corporations, through a combination of letting Bush-era income tax cuts expire on wealthier taxpayers, limiting the value of deductions taken by high earners and closing corporate loopholes. The proposal also includes $580 billion in adjustments to health and entitlement programs, including $248 billion toMedicare and $72 billion to Medicaid. In a briefing previewing the plan, administration officials said on Sunday that the Medicare savings would not come from an increase in the Medicare eligibility age.

Tổng thống Obama đang tìm cách tăng $1,5 nghìn tỷ tiền thuế, chủ yếu là tầng lớp giàu có và các tập đoàn, bằng cách kết hợp giữa xoá bỏ thuế thu nhập từ thời Bush vào đối tượng nộp thuế giàu có hơn và hạn chế giá trị của các khoản khấu trừ được thực hiện bởi người có thu nhập cao và bịt các lỗ hổng của công ty. Đề xuất này cũng bao gồm $580 tỷ trong điều chỉnh các chương trình về sức khoẻ và quyền lợi hợp pháp, bao gồm $248 tỷ cho hệ thống bảo hiểm liên bang cho người già và $72 tỷ cho hệ thống bảo hiểm y tế cho người nghèo. Trong một cuộc hội thảo đưa ra các kế hoạch, các quan chức chính phủ cho biết hôm chủ nhật rằng các khoản tiết kiệm bảo hiểm y tế cho người già sẽ không đến từ sự gia tăng về tuổi của những người được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nói trên.

The plan also counts a savings of $1.1 trillion from ending the American combat mission in Iraq and the withdrawal of American troops from Afghanistan.

Kế hoạch này sẽ tiết kiệm được $1.100 tỷ từ việc kết thúc nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại Iraq và việc rút quân của nước này khỏi Afghanistan.

Source : The New York Times

Translated by Nguyễn Xuân KhoaNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn