MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Nicknames for Los Angeles Các tên hiệu của Los Angeles


Nicknames for Los Angeles

Các tên hiệu của Los Angeles

Words and Their Stories: Nicknames for Los Angeles

A nickname is a shortened form of a person’s name. A nickname can also be a descriptive name for a person, place or thing. Many American cities have nicknames. These can help establish an identity, spread pride among citizens and build unity. Nicknames can also be funny.

Tên hiệu là dạng rút gọn tên của một người. Tên hiệu cũng có thể mang những nét mô tả danh tánh cho một người, một nơi chốn hoặc là một vật nào đó. Nhiều thành phố ở Mỹ đều có tên hiệu. Những cái tên này giúp người ta thiết lập những đặc điểm nhận dạng, làm tăng niềm kiêu hãnh của công dân thành phố đó và tạo nên sự nhất trí. Những tên hiệu đó đôi khi nghe khá buồn cười.

Los Angeles, California is the second largest city in population, after New York City. Los Angeles has several nicknames. One is simply the city’s initials, L.A. It is also called the City of Angels because Los Angeles means “the angels” in Spanish.

Los Angeles, bang California là thành phố đông dân thứ 2, sau thành phố New York. Los Angeles có một vài tên hiệu. Một trong những cách đơn giản là viết tắt các chữ cái đầu, L.A. Nó cũng được gọi là “Thành phố của các thiên thần” bởi vì Los Angeles trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “thiên thần”.

Los Angeles often has warm, sunny weather. So another nickname is City of Flowers and Sunshine. New York is called The Big Apple. So Los Angeles is sometimes called The Big Orange because of the fruit that grows in that city’s warm climate.

Thời tiết ở Los Angeles thường nắng ấm. Do đó nó còn có một tên khác là “Thành phố của Hoa và Mặt Trời”. New York thì lại được gọi là “Quả Táo Lớn”. Bởi vậy, đôi khi Los Angeles cũng được gọi là “Trái Cam To” bởi vì loại trái cây này phát triển tôt trong điều kiện thời tiết nắng ấm như vậy.

The American motion picture and television industries are based in Los Angeles. So it is not surprising that it is called The Entertainment Capital of the World. Many films are made in the area of Los Angeles called Hollywood. Millions of people visit the area. No trip to Los Angeles is complete without seeing the word “Hollywood” spelled out in huge letters on a hillside. Many movie stars live in Los Angeles. The city is sometimes called Tinseltown. This nickname comes from the shiny, bright and often unreal nature of Hollywood and the movie industry.

Nền công nghiệp điện ảnh và truyền hình Mỹ có nền tảng từ Los Angeles. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Los Angeles được gọi là “thủ phủ của ngành giải trí của thế giới”. Các phim được sản xuất tại Los Angeles thường được gọi là phim Hollywood. Và nơi đây đã được hàng triệu người đến tham quan. Các chuyến du lịch đến Los Angeles sẽ không trọn vẹn nếu du khách không được tận mắt thấy từng chữ cái khổng lồ trong từ “Hollywood” được sắp xếp trên một sườn đồi.Rất nhiều ngôi sao điện ảnh sống ở Los Angeles. Thành phố này thỉnh thoảng được gọi là Thành Phố Hào Nhoáng. Cái tên này bắt nguồn từ những cảnh thiên nhiên giả, bong bẩy, rực rỡ trong trường quay Hollywood cũng như nền công nghiệp điện ảnh.

Another nickname for Los Angeles is La-La Land, using the first letters of Los and Angeles. This means a place that is fun and not serious, and maybe even out of touch with reality.

Một tên hiệu khác của Los Angeles dùng các chữ cái đầu tiên của Los và Angeles, La-La-Land. Cái tên này mang ý nghĩa một vùng đất tràn đầy niềm vui và sự thoải mái, và thậm chí khá xa vời thực tế nữa.

The city of Los Angeles is part of Los Angeles County. There are many smaller cities in the county. Beverly Hills, with its rich people, is one of them. So is Pasadena, with its Rose Parade each New Year’s Day. So are the coastal cities of Santa Monica and Malibu, where people like to ride surfboards on the Pacific Ocean waves.

Thành phố Los Angeles là một phần của bang Los Angeles. Có rất nhiều thành phố nhỏ hơn trong bang Los Angeles. Trong số đó có Thành phố Beverly Hills với những công dân giàu sụ. Và cả Pasadena, thành phố nổi bật với cuộc Diễu hànhHoa Hồng vào ngày đầu tiên của một năm mới. Các thành phố biển ven biển như Santa Monica và Malibu, nơi mọi người thích lướt ván trên các con sóng của Thái Bình Dương.

A good place for watching unusual-looking people is Venice, an area on the west side of Los Angeles. A system of waterways designed after the Italian city of Venice has been built there.

Venice, một vùng nằm ở phía tây của Los Angeles được biết đến với tư cách là một nơi tuyệt vời để ngắm những con người với vẻ bên ngoài khác lạ. Một hệ thống kênh rạch đã được thiết kế và xây dựng phía sau thành phố Italian của Venice.

Many people love Los Angeles for its warm sunny weather, beautiful mountains and beaches, and movie stars. That includes Randy Newman, who sings about his hometown.

Nhiều người yêu thích Los Angeles bởi vì thời tiết ấm áp, những dãy núi, bãi biển hiền hòa và các ngôi sao điện ảnh xinh đẹp. Họ cũng hâm mộ nam ca sĩ Randy Newman, người hát lên khúc hát về quê nhà Los Angeles.

Translated by Doan Dzung

http://www.voanews.com/learningenglish/home/a-23-2009-12-31-voa1-84659112.html?renderforprint=1No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn