MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, October 5, 2011

Kalayaan Island girl wins Palawan beauty tilt Cô gái đảo Kalayaan giành chiến thắng cuộc thi người đẹp PalawanKalayaan Island girl wins Palawan beauty tilt

Cô gái đảo Kalayaan giành chiến thắng cuộc thi người đẹp Palawan

PUERTO PRINCESA CITY, Philippines

PUERTO PRINCESA CITY, Philippines

With her strong stand on the country’s territorial claim over the Spratlys, a girl from the Kalayaan Island Group easily won the nod of judges and was declared Mutyang Palawan 2011 last week.

Với lập trường mạnh mẽ về tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của đất nước trên quần đảo Trường Sa, một cô gái từ chuỗi đảo Kalayaan đã dễ dàng giành được cái gật đầu của ban giám khảo và được tuyên bố Hoa hậu Mutyang Palawan 2011 tuần trước.

During the question and answer portion of the pageant held at the Cory Park main stage in this Palawan capital last Tuesday, Miss Kalayaan Sarah Sopio Osorio said the Kalayaan Island Group, where she grew up and lives, is part of Philippine territory, impressing former Miss Universe Gloria Diaz who chaired the board of judges.

Trong phần thi hỏi và trả lời của cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở sân khấu chính tại Cory Park của thủ phủ Palawan, Hoa hậu Kalayaan Sarah Sopio Osorio cho biết chuỗi đảo Kalayaan, nơi cô lớn lên và đang sinh sống, là một phần lãnh thổ của Philippines, đã tạo ấn tượng với cựu hoa hậu Hoàn vũ Gloria Diaz, người chủ trì ban giám khảo.

Asked by actor and television host Luis Manzano, who acted as master of ceremonies, what her pet project would be if she would win the title of Mutyang Palawan, Osorio said, “I will focus on the biggest problem of my municipality and that is terrestrial jurisdiction. Southeast Asian countries are claiming my municipality and I can’t agree on that because it is my municipality and is part of the Philippines only.”

Khi được diễn viên và là người dẫn chương trình truyền hình Luis Manzano hỏi về dự định yêu thích của mình nếu giành chiến thắng với danh hiệu Hoa hậu Mutyang Palawan, Osorio cho biết "Tôi sẽ tập trung vào vấn đề lớn nhất của thành phố của tôi và đó là chủ quyền đất đai. Nhiều nước Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền đối với thị trấn tôi đang ở, và tôi không thể đồng ý về điều đó bởi vì nó là thành phố của tôi và là một phần của Philippines. "

Provincial officials watched in awe as they listened to the short but precise and substantial answer of Osorio, who bested 12 other finalists.

Các quan chức tỉnh dự cuộc thi đã thán phục khi họ lắng nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng chính xác và súc tích của Osorio, người đã đánh bại 12 thí sinh khác lọt vòng chung kết.

Gov. Baham Mitra said, “It’s a very good answer and we are very proud to know that a young Palaweña is ready to speak up for the Kalayaan Group of Islands. Maybe our leaders in the national government should take a cue from her and tell the world, especially our neighbors in Southeast Asia, that the Kalayaan Group of Islands is part of the Philippines only,” Mitra said.

Thống đốc Baham Mitra cho biết, "Đó là một câu trả lời rất tốt và chúng tôi rất tự hào khi biết rằng một cô gái Palawa trẻ trung đã sẵn sàng lên tiếng bênh vực cho chuỗi đảo Kalayaan. Có lẽ các nhà lãnh đạo của chúng ta trong chính phủ quốc gia nên theo sự gợi ý cô ấy và nói với thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng của chúng ta trong khu vực Đông Nam châu Á, chuỗi đảo Kalayaan là một phần của chỉ Philippines mà thôi, Mitra nói.

Employees from the provincial capitol said it was the first time a candidate from the Kalayaan Group of Islands won the pageant.

Các nhân viên từ tỉnh lỵ cho biết đây là lần đầu tiên một ứng cử viên của Quần đảo Kalayaan giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp này.

Mitra earlier said the province of Palawan would support diplomatic initiatives of the national government toward a peaceful resolution of the controversy stemming from the many claimants of the resource-rich Spratly Islands.

Trước đó Mitra cho biết các tỉnh Palawan sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​ngoại giao của chính phủ quốc gia đối với một giải pháp hòa bình cho các tranh cãi xuất phát từ các tuyên bố chủ quyền của quần đảo Trường Sa giàu tài nguyên.Osorio, who dreams of becoming a diplomat, said she joined the beauty pageant to represent the Kalayaan Island Group and show everyone what Kalayaan can offer.

Osorio, người mơ ước trở thành một nhà ngoại giao cho biết, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp đại diện cho quần đảo Kalayaan và muốn cho mọi người thấy những gì vùng Kalayaan có thể cống hiến.

Her pet project will include programs that will present the natural beauty of Palawan.

Dự định yêu thích của cô bao gồm các chương trình giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của Palawan.

She said she also intends to raise economic and social issues such as transportation, education, “banca” (boats) for transportation and fishing in the islands.

Cô cho biết cô cũng có ý định đề cao các vấn đề kinh tế và xã hội như giao thông vận tải, giáo dục, "Banca" (thuyền) cho vận tải và đánh cá ở vùng đảo này.

The other winners in the pageant were Miss Cuyo Maria Daziella Lazaro Gange, first runner-up; Miss San Vicente Thoreen Halvorsen, second runner-up; Miss Taytay Diana Grace Escasinas Nolsol, third runner-up; and Miss Aborlan Diana Sunshine Manabit Rademann, fourth runner-up.

Những người chiến thắng khác trong cuộc thi Hoa hậu Cuyo Maria Daziella Lazaro Gange, Á hậu thứ nhất, San Vicente Thoreen Halvorsen, Á hậu thứ hai, Taytay Diana Grace Escasinas Nolsol, Á hậu thứ ba và Aborlan Diana Sunshine Manabit Rademann, Á hậu thứ tư.

Among those who watched the pageant were officials of the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Growth Area (BIMP-EAGA) who were in Palawan attending the transport, infrastructure and ICT development cluster meeting.

Trong số những người theo dõi cuộc thi có các quan chức của Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines, Khu vực Tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA), những người này đến Palawan để tham gia các cuộc họp về phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin.

The province of Palawan celebrated the founding anniversary of the civil government through the Baragatan Festival.

Tỉnh Palawan đã cử hành lễ kỷ niệm ngày thành lập chính quyền dân sự thông qua lễ hội Baragatan.

Baragatan is derived from the Cuyonon word “bagat” which means “to meet.”

Baragatan, có nguồn gốc từ chữ "bagat", tiếng Cuyonon, có nghĩa là “gặp gỡ”.

The festival is a showcase of Palawan’s agricultural crops, arts and crafts, cultures, traditions and people coming from the 23 municipalities.

Lễ hội là dịp để Palawan phô diễn các sản phẩm nông nghiệp, nghệ thuật và hàng thủ công, văn hóa, truyền thống và con người đến từ 23 thị tứ.

The theme of this year’s festival is “Masiglang Baragatan sa Palawan 2011.”

Chủ đề của lễ hội năm nay là "Masiglang Baragatan sa Palawan 2011".

By Pia Lee-Brago (The Philippine Star)

Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn