MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Hillary Clinton condemns attack on US envoy in Syria Bà HillaryClinton đã lên án cuộc tấn công đặc sứ Mỹ tại Syria.Hillary Clinton condemns attack on US envoy in Syria

Bà HillaryClinton đã lên án cuộc tấn công đặc sứ Mỹ tại Syria.

The US secretary of state has condemned an attack on US ambassador Robert Ford after he was pelted with eggs by Syrian president supporters in Damascus.

Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích cuộc tấn công nhằm vào đại sứ Robert Ford sau khi ông này bị những người ủng hộ tổng thống Syria ném trứng ở Damascus.

Hillary Clinton said it was "wholly unjustified" and urged Syria to protect diplomatic staff.

Bà Hillary cho biết hành động này là “hoàn toàn không thể biện minh” và yêu cầu Syria bảo vệ những nhân viên ngoại giao.

Eggs and tomatoes were hurled at Mr Ford as he met an opposition figure.

Ông Ford bị ném trứng và cà chua khi ông đi gặp một người của phe đối lập.

Veteran politician Hassan Abdul Azim said about 100 protesters tried to get into his office as Mr Ford arrived and then surrounded it, trapping them both.

Chính trị gia kì cựu ông Hassan Abdul Azim cho biết có khoảng 100 người biểu tình cố gắng xông vào văn phòng của ông khi ông Ford tới , sau đó bao vây, và “đặt bẫy” cả hai.

US officials said the mob was violent and seriously damaged embassy vehicles, but that Mr Ford was unharmed.

Nhân viên tại văn phòng cho biết đám đông vô cùng hung hăng và nhiều xe cộ của tòa đại sư bị hư hỏng nặng nhưng ông Ford thì bình yên vô sự.

Ms Clinton said the attack was "unwarranted" and condemned it "in the strongest possible terms".

Bà Cliton phát biểu cuộc tấn công này là “vô cớ” và đã lên án nó với “những ngôn từ đanh thép nhất”.

She praised Mr Ford's "admirable courage" as a "vital advocate for the legitimate aspirations" of the Syrian people.

Bà ca ngợi “sự kiên quyết đáng ngưỡng mộ” của ông Ford như một “người ủng hộ quan trong cho những nguyện vọng chính đáng” của người dân Syria.

She encouraged the US Senate to confirm Mr Ford - who was named ambassador last year during recess to avoid Republican opposition - so he could "continue his critical and courageous work".

Bà kêu gọi thượng viện Hoa Kỳ chấp nhận ông Ford – Người đã được bổ nhiệm là đại sứ vào năm ngoái trong khi thời gian ngừng họp để tránh sự phản đối của Đảng Cộng Hòa-và như thế ông có thể “tiếp tục công việc đầy nhiệt huyết và quan trọng của mình”.

Mr Ford has angered Damascus in the past, notably by visiting the central city of Hama with his French counterpart in July.

Trước đây ông Ford đã từng làm chính quyền tại Damascus tức giận đặc biệt là cuộc viếng thăm thành phố Hama ở miền trung với đại sứ Pháp vào tháng 7.

It led to both the French and US embassies coming under attack from supporters of the Assad regime.

Điều này dẫn đến cả đại sứ quán Mỹ và Pháp đều bị tấn công bởi những người ủng hộ chính quyền Assad.

Mr Abdul Azim, who heads the outlawed Arab Socialist Democratic Union party, said the ambassador's arrival at his office on Thursday led to a demonstration.

Ông Abdul Azim người đứng đầu đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Ả Rập nằm ngoài vòng pháp luật cho biết cuộc viếng thăm của đại sứ tới văn phòng của ông hôm thứ 5 đã dẫn tới một cuộc biểu tình.

"They were protesting in the street and at the entrance to the building. They tried to break down the door of my office, but didn't succeed," he told AFP news agency.

Phát biểu trước thông tấn xã AFP ông cho biết: “Họ đã biểu tình trên đường phố và trước lối vào các toàn nhà. Họ cố gắng phá cửa văn phòng của tôi nhưng không thành công”.

"As soon as the ambassador came in at around 11:00 (08:00 GMT) we heard a noise outside and hostile slogans being chanted. The demonstrators tried to attack the office."

“Ngay sau khi đại sứ đến khoảng 11h (08:00 GTM) chúng tôi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài và những khẩu hiệu thù địch được hô vang. Những người biểu tình thì cố gắng tấn công vào văn phòng”.

Syria is under international pressure to stop using force to suppress protests that began six months ago.

Syria đang chịu áp lực quốc tế buộc họ ngừng sử dụng vũ khí để đàn áp những người biểu tình, vốn đã bắt đầu từ 6 tháng trước.

The UN estimates that more than 2,700 people have been killed across Syria since the crackdown began.

Liên hiệp quốc ước tính có hơn 2700 người đã bị giết trên khắp Syria kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.

The government says it is in the process of introducing reforms and is speaking to members of the opposition - it blames the unrest on armed gangs.

Chính phủ cho hay họ đang trong quá trình đưa ra cải cách và đối thoại với phe đối lập – Họ cũng đổ lỗi cho các băng nhóm vũ trang đã gây ra tình trạng bất ổn.

Source : BBC news

Translated by Nguyễn Thảo


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn