MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

ENGROSSED - The latest in a rash of regional literary festivals Ghi nhận mới nhất về sự xuất hiện hàng loạt của những ngày hội văn học trong khu


ENGROSSED - The latest in a rash of regional literary festivals

Ghi nhận mới nhất về sự xuất hiện hàng loạt của những ngày hội văn học trong khu vực này.

Of the things that unite South Asians, a love of words and an alacrity with language are often noted. While the book trade struggles in much of the world, Kathmandu is the latest city in the region to launch an annual literary festival, which begins on September 16th. Big-name international writers will be there, as well as dozens from Nepal’s own energetic literary scene. Several thousand Nepali bibliophiles, most of them young, are expected to attend three days of fizzing discussion.

Trong những yếu tố kết nối người dân Nam Á thì tình yêu văn chương và sự thiết tha với ngôn ngữ là đáng kể nhất. Trong khi thị trường sách đang gặp phải những khó khăn ở nhiều nơi trên thế giới, Kathmandu là thành phố trong khu vực Nam Á đăng cai tổ chức một lễ hội văn học thường niên, bắt đầu vào ngày 16 tháng 9. Những tên tuổi lớn trên văn đàn quốc tế cũng như rất nhiều nhà văn của nền văn chương sôi động của Nepal đều tụ họp về đây. Hàng ngàn người yêu sách, hầu hết là những người trẻ, mong muốn được tham dự 3 ngày trao đổi sôi nổi này.

The fashion for literary gatherings in South Asia spread from the Jaipur festival in India, founded on a shoestring in 2006 and now a huge international success. Pakistan, where the Karachi Literature Festival had its second outing this year, showcases relatively young but internationally liked authors. Bhutan, Galle in Sri Lanka, and Goa and Trivandrum in India have joined in. But a new annual festival in Srinagar, capital of Indian-controlled Kashmir, has just been postponed indefinitely after threats of violence and a perverse campaign by some authors who argued that it was wrong to talk about books in a place where liberties were curtailed.

Trào lưu tụ họp văn chương ở Nam Á được lan ra từ ngày hội Jaipur ở Ấn Độ, được tổ chức chỉ với một số tiền nhỏ và giờ đây đã là một thành công lớn mang tầm quốc tế. Tại ngày hội văn học Karachi lần thứ hai trong năm nay được tổ chức tại Pakistan có nhiều tác giả trẻ đang được ưa chuộng trên khắp thế giới đã đến dự chẳng hạn như Bhutan, Galle ở Sri Lanka, Goa và Trivandum ở Ấn Độ. Nhưng một ngày hội mới mẻ ở Srinagar hằng năm, thủ phủ của vùng Kashmir phía Ấn Độ, đã bị trì hoãn vô thời hạn bởi những nguy cơ bạo loạn và những chiến dịch kiên trì của các nhà văn nhằm cho rằng thật là sai lầm khi nói về sách ở một nơi mà tự do bị tước đoạt.

In contrast to bleak conditions in Western book markets, the Indian divisions of international publishers are busy signing up new authors. London’s literary agencies have opened offices in India. Namita Gokhale, a novelist and one of the Jaipur festival’s organisers, says that South Asia is having a “literary moment”. It is “exploring its place in a new world” in English, while also maintaining traditions in the region’s native languages. She believes making sense of South Asia’s many upheavals has something to do with the outbreak of writing and reading.

Trái ngược với thị trường sách ảm đạm ở phương Tây, các nhà xuất bản quốc tế của Ấn Độ đang tranh nhau kí hợp đồng với các tác giả mới. Những cơ quan về văn học ở London mở văn phòng ở Ấn Độ. Namita Gokhale, một tiểu thuyết gia và là một trong những người tổ chức ngày hội Jaipur, nói rằng Nam Á đang đến một “thời của văn chương”. Và rằng văn học Nam Á “đang kiếm tìm vị thế mới trong một thế giới mới” bằng tiếng Anh, trong khi vẫn duy trì truyền thống bằng ngôn ngữ bản địa. Bà tin rằng hiểu được các phong trào nổi dậy ở Nam Á sẽ giúp hiểu được phần nào sự bùng nổ trào lưu viết văn và văn hóa đọc ở đây.

Nepal’s literary scene is smaller and less heralded than India’s and Pakistan’s. But Sanjeev Uprety, a novelist who writes in his native Nepali, says it has been energised by the country’s social revolution and turbulent modern politics. Book clubs and bookish events are now common. Several recent works (including his own) have been bestsellers. There is much good writing in English, in which the Nepali flag is flown most prominently by Manjushree Thapa, whose recent novel, “Seasons of Flight”, describes a young woman’s self-discovery as a migrant in America; and by Rabi Thapa, with his tales of upper-class youth, “Nothing to Declare”.

Tình hình hiện tại của văn học Nepal thì ít sôi động và thiếu tính định hướng hơn Ấn Độ và Pakistan. Tuy vậy, Sanjeev Uprety, một tiểu thuyết gia viết bằng tiếng bản địa Nepali, nói rằng văn học Nepal được tiếp thêm sinh lực bởi chính những cuộc cách mạng xã hội và bất ổn chính trị hiện đại của đất nước. Những câu lạc bộ sách và những sự kiện về sách đã trở nên phổ biến. Gần đây có nhiều tác phẩm (bao gồm cả sách của Uprety) trở thành những cuốn bán chạy nhất. Văn học viết bằng tiếng Anh cũng rất đáng lưu ý, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Manjushree Thapa, với cuốn tiểu thuyết gần đây nhất “Mùa di cư”, kể về một chuyến khám phá một mình của một phụ nữ trẻ là một người nhập cư vào Mỹ; và Rabi Thapa, với câu chuyện của ông về lớp trẻ thượng lưu, “Giấc mộng trung lưu”.

The Economist

Translated by Trịnh Quang Chinh

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn