MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 17, 2011

An Engineering Wonder-Sky Park Singapore - Kỳ quan Công nghệ - Công Viên Sky Park ở Singapore

It is a public park that is located on the top of the 3x50 storey high tower building. It is one of the world’s ever best structures. The beauty of the resort starts with three 55 storey towers. The edge of the pool is 146 m long. Pool is made of stainless steel which weighs 422,000 pounds and has the water capacity of 376,500 gallons. There are restaurants, nightclubs, gardens, hundreds of trees and plants in Sky Park.

Nó là một công viên nằm trên của của ba tòa tháp cao 55 tầng. Đây là một trong những cấu trúc đẹp nhất thế giới. Vẻ đẹp của khu nghỉ mát bắt đầu với ba tòa tháp 55 tháp tầng. Các cạnh của hồ bơi là dài 146m. Hồ bơi được làm bằng thép không gỉ trọng lượng 422.000 pound và thể tích nước là 376.500 gallon. Có nhà hàng, hộp đêm, vườn, hàng trăm cây cối và thực vật trong công viên Sky Park.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn