MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Deputy PM praises World Bank support Phó thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới


Deputy PM praises World Bank support

Phó thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới

HA NOI — The Vietnamese Government has praised the advice and support it has received from the World Bank to date, especially in terms of hunger elimination and poverty reduction.

Hà Nội-Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự trợ giúp từ ngân hàng thế giới trong thời gian qua, đặc biệt về vấn đề xóa đói giảm nghèo

Deputy Prime Minister Vu Van Ninh made the statement while receiving World Bank Viet Nam Country Director Victoria Kwakwa in Ha Noi yesterday.

Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã diễn tả điều này trong khi tiếp đón bà Victoria Kwakwa - Giám đốc ngân hàng thế giới chi nhánh Việt Nam tại Hà Nội vào ngày hôm qua.

Ninh thanked the World Bank for its co-operation and assistance, which has contributed to helping the country overcome difficulties caused by the world economic situation.

Ông Vũ Văn Ninh đã gửi lời cảm ơn Ngân Hàng thế giới với sự hỗ trợ và hợp tác dành cho Việt Nam, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới.

While the Government achieved various positive results, the country has still to overcome many challenges in the coming time, he said.

Ông cho rằng chính phủ mặc dù đã đạt rất nhiều kết quả tích cực, nhưng trong thời gian tới đất nước vẫn còn nhiều thử thách phải vượt qua.

Short-term targets have been focused on curbing inflation, stabilising the macro-economy and stabilising social affairs.

Mục tiêu ngắn hạn là chú trọng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Ninh expressed his wish that the WB would continue supporting Viet Nam in fields such as providing policy consultations to enhance macro-economic stabilisation, technical assistance in public debt management, particularly in terms of WB loans, and creating investment sources for developing essential infrastructure.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Ngân Hàng thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như tư vấn chính sách nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cách thức quản lý nợ công, đặc biệt là các khoản vay Ngân hàng thế giới và tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Kwakwa highlighted the co-operation between the Vietnamese Government and the WB in facilitating joint activities.

Bà Kwakwa nhấn mạnh sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động chung.

She affirmed that while Viet Nam had made excellent progress, the country still faced many medium and long-term obstacles.

Giám đốc WB tại Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tuyệt vời, tuy nhiên đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức trung và dài hạn.

The WB committed itself to continue helping Viet Nam in realising its targets and supplying assistance for purposes of economic and financial reform.

Ngân hàng thế giới cam kết tiếp tục giúp đỡ VN trong việc thực hiện mục tiêu của mình và cung cấp sự hỗ trợ cho các mục đích cải cách tài chính và nền kinh tế.

VNS

Translated by Phan Công Thắng

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn