MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 10, 2011

Danger ahead Nguy Cơ Phía Trước


Danger ahead
Nguy Cơ Phía Trước
Shi Jiangtao in Beijing
Sep 2, 2011
Shi Jiangtao - Bắc Kinh
2/9/2011
China's reform-minded liberals and party conservatives often engage in raging political debates. However, the scale and intensity of a gathering where dozens of elite political, economic and legal scholars - including top government advisers - jointly fired a bold salvo decrying Beijing's suffocating repression this year and the revival of Maoist leftism, is still considered rare.
Phái tự do có tư tưởng cải cách và những nhân vật bảo thủ trong đảng thường tham gia đối chọi nhau trong các cuộc tranh biện chính trị kích liệt. Nhưng phạm vi và cường độ của một cuộc gặp gỡ — nơi mà mấy chục học giả ưu tú trong giới pháp luật, kinh tế, và chính trị - bao gồm nhiều cố vấn cao cấp của chính phủ - đồng loạt khai hỏa bạo dạn chỉ trích cuộc trấn áp ngột ngạt trong năm nay của Bắc Kinh cũng như sự phục hưng của chủ nghĩa tả phái Mao-ít — vẫn được xem là hiếm hoi.
The group of top mainland intellectuals engaged in a spirited debate and launched an unusual broadside at regressive political steps taken by Beijing ahead of a major leadership reshuffle next year. They warned that the Communist Party faces a legitimacy crisis due to long overdue political reforms and its obsession with stability. Political analysts say the criticism comes at a sensitive time as the party gears up for its annual top-level conclave next month, which will pave the way for leadership transition at next year's party congress.
Nhóm trí thức hàng đầu tại đại lục này hăng hái tham gia một cuộc thảo luận đầy khí thế và phát động một trận công kích không tầm thường nhắm vào các biện pháp thoái bộ mà Bắc Kinh đang áp dụng trước khi cuộc cải tổ nhân sự có quy mô lớn diễn ra trong năm tới. Họ cảnh báo rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tính chính thống do tình trạng trì trệ trong việc cải cách chính trị kéo dài quá lâu và nỗi ám ảnh của đảng về việc giữ gìn ổn định gây ra. Các nhà phân tích chính trị cho rằng sự chỉ trích của nhóm này đã xuất hiện vào một thời điểm mẫn cảm vì đảng đang chuẩn bị cho cuộc họp kín hàng năm của giới lãnh đạo chóp bu trong tháng tới nhằm mở đường cho việc chuyển giao quyền hành lãnh đạo tại đại hội đảng trong năm tới.
While Saturday's seminar was officially held to mark the 30th anniversary of a landmark party document denouncing the Cultural Revolution, analysts said it was clearly aimed at rallying support for economic and political reform amid fierce criticism from resurgent conservative leftists.
Tuy cuộc hội thảo vào hôm thứ bảy vừa qua [27-8-2011] được chính thức tổ chức để kỷ niệm 30 năm ngày nghị quyết lên án cuộc Cách Mạng Văn Hóa đánh dấu một bước ngoặt trọng đại được đảng thông qua, các nhà phân tích cho rằng hoạt động của họ rõ ràng là nhắm vào mục đích tập hợp các lực lượng ủng hộ tiến trình cải cách kinh tế và chính trị giữa lúc giới bảo thủ tả phái đang trỗi dậy với nhiều phê phán gắt gao.
While political reform has been mired in a self-perpetuating stalemate, concerns about the mainland's overheating economy have escalated. Officials have admitted to daunting challenges in dealing with ballooning inflation and several other key bottleneck issues, such as a lack of progress in breaking up state monopolies in key industries such as telecommunications and railways, a source of rising public grievance.
Giới quan chức thừa nhận có nhiều thử thách khiến họ nản lòng trong việc đối phó với nạn lạm phát đang căng phồng và một số vấn đề ùn tắc chủ yếu khác, như tình trạng thiếu tiến triển trong việc kết thúc độc quyền kinh doanh của nhà nước trong một số kỹ nghệ quan trọng như truyền thông và xe lửa, một nguồn bất bình càng ngày càng gia tăng của quần chúng.
The "Resolution on Certain Questions in the History of Our Party", adopted in 1981, made a rare admission that Mao Zedong should be held responsible for the tragedy of the Cultural Revolution.
"Nghị Quyết Về Những Vấn Đề Trong Lịch Sử Đảng", được thông qua vào năm 1981, đã đưa ra một lời thú nhận hiếm hoi là Mao Trạch Đông phải chịu trách nhiệm về thảm họa của cuộc Cách Mạng Văn Hóa.
Although Saturday's meeting was reportedly organised by a website honouring the late reformist leader Hu Yaobang , who oversaw the passing of the document, and two avant-garde publications including the Southern Weekend, it remains unclear whether it had proceeded with Beijing's explicit consent.
Mặc dù nghe nói buổi họp mặt hôm thứ bảy đó là do một trang mạng và hai tờ báo tiền vệ bao gồm tạp chí Phương Nam Cuối Tuần tổ chức để vinh danh cố lãnh tụ có khuynh hướng cải cách Hu Yaobang (Hồ Diệu Bang), người đã giám sát quá trình hoàn tất nghị quyết đó, nhưng vụ này có phải đã được tiến hành với sự đồng thuận rõ ràng của Bắc Kinh hay không vẫn còn là điều chưa ngả ngũ.
Unnerved by calls for peaceful pro-democracy rallies since February in the wake of popular revolts sweeping the Arab world, Beijing has markedly tightened its control of the media and clamped down harder on internet dissent and rights activists. Several high-profile seminars discussing the current political situation or marking the centenary of the 1911 revolution have been either banned or called off as a result of the heightened repression.
Thiếu tự tin trước những lời kêu gọi biểu tình hòa bình để ủng hộ dân chủ bắt đầu từ tháng hai vừa qua, giữa lúc cao trào nổi dậy của quần chúng đang lan tràn nhanh chóng khắp thế giới Ả Rập, Bắc Kinh ráo riết xiết chặt vòng kiểm soát giới truyền thông và trấn áp mạnh mẽ hoạt động bày tỏ bất đồng chính kiến trên mạng cũng như giới hoạt động vì nhân quyền. Kết quả của việc tăng cường áp bức là một số hội thảo có tiếng tăm nhằm đánh giá tình hình chính trị trước mắt hoặc để kỷ niệm cuộc cách mạng 1911 tròn 100 tuổi đã bị ngăn cấm hoặc đình hoãn.
Mainland media did not cover the highly-charged seminar, but summaries of the speeches delivered by more than two dozen speakers have been posted on Sina Weibo and other microblogging sites by several participants. Earlier this week selected speeches were posted on the website of Caixin magazine. One of the highlights of the one-day seminar occurred when Professor Jiang Ping , former president of the China University of Political Science and Law, lashed out at Beijing's top two excuses - stability and China's "unique national circumstances" - for not breaking the political deadlock.
Giới truyền thông tại đại lục không loan báo cuộc hội thảo tràn trề khí thế này, nhưng diễn văn của hơn hai mươi diễn giả đã được những người tham gia tóm tắt và đăng tải trên mạng Sina Weibo (Tân Lãng Vi Bác) cũng như các trang blog khác. Đầu tuần này một số bài diễn văn chọn lọc đã được đăng trên trang mạng của tạp chí Caixin (Tài Tân). Một sự kiện nổi bật của cuộc hội thảo một ngày này xảy ra khi giáo sư Jiang Ping (Giang Bình), cựu chủ tịch Đại Học Khoa Khọc Chính Trị Và Pháp Luật Trung Quốc, mãnh liệt đả kích hai lý do bào chữa hàng đầu mà Bắc Kinh thường đưa ra để biện minh cho sự thất bại trong việc khắc phục tình trạng bế tắc chính trị: ổn định và "hoàn cảnh dân tộc đặc trưng" của Trung Quốc.
He said the absurd assertion that stability was the overriding priority at the expense of human rights was totally against the rule of law, and that overemphasising China's political and social uniqueness deliberately disregarded universal values. "Who should make the judgment of stability? Apparently those in power have their standards based on their own understanding," Jiang said.
Ông nói sự quả quyết lố bịch rằng ổn định là ưu tiên quan trọng có thể trả giá bằng nhân quyền là hành vi hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc pháp trị cũng như việc đề cao tính đặc trưng xã hội và chính trị của Trung Quốc một cách thái quá là có chủ tâm coi thường giá trị phổ cập. "Ai phán quyết vấn đề ổn định? Rõ ràng là những người cầm quyền đưa ra tiêu chuẩn dựa trên nhận định của riêng họ," ông Jiang bày tỏ.
Professor Yu Jianrong, from the Chinese Academy of Social Sciences, lamented the enormous deterioration in freedom of expression compared to 30 years ago, as the government stifled public discussion about universal values.
Giáo sư Yu Jianrong (Vu Kiện Vinh), từ Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, than vãn về tình trạng suy thoái trầm trọng của quyền tự do ngôn luận so với 30 năm về trước vì chính phủ bóp nghẹt tiến trình hội thảo công khai về giá trị phổ cập.
Although many of the mainland leaders, Premier Wen Jiabao in particular, often talk about political reform and universal values such as democracy, rule of law and human rights, such lofty ideas are often attacked by party conservatives as "Western values" unsuited to China because of "its special circumstances". Yu said the party had continued to dodge key questions regarding statecraft - something that the resolution 30 years ago failed to answer. "There is no adequate review of the fundamental ruling concept and basic political system and there is no clear understanding of the purpose of statecraft which should be to protect citizens' rights," Yu said. "What else can the people do if the party does not comply with its own interpretation of the rule of law?"
Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo tại đại lục, đặc biệt là Thủ Tướng Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo), thường đề cập đến vấn đề cải cách chính trị và giá trị phổ cập như dân chủ, pháp trị, và nhân quyền, nhưng những tư tưởng cao quý này thường bị phái bảo thủ trong đảng công kích là "giá trị phương Tây" không thích hợp với Trung Quốc vì "hoàn cảnh đặc biệt của nó." Ông Vu cho rằng đảng vẫn tiếp tục tránh né những vấn đề chủ chốt về nghệ thuật quản lý nhà nước — một lãnh vực mà nghị quyết thông qua cách đây 30 năm này không đề xuất phương thức giải quyết. "Không có việc thẩm hạch đầy đủ về bản chất khái niệm trị vì và hệ thống chính trị cơ bản và không có một am hiểu rõ rệt về nghệ thuật quản lý nhà nước với mục đích tối hậu là bảo vệ quyền lợi của công dân," ông Vu nhận định. "Nhân dân có thể làm gì hơn khi đảng không tuân thủ sự diễn giải về tính pháp trị do chính mình đưa ra?"
Professor Zhang Weiying, a former dean of Peking University's management school, put it more bluntly. "There is only one provision in the constitution that has been truly implemented: that is the party's absolute leadership," he said. "Our primary priority is to enforce the constitution."
Giáo sư Zhang Weiying (Trương Duy Nghênh), cựu trưởng khoa quản lý của Đại Học Bắc Kinh phát biểu bộc trực hơn. "Chỉ có một điều khoản duy nhất trong hiến pháp thực sự được thi hành: đó là quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng," ông nói. "Ưu tiên chủ yếu của chúng ta là thực thi hiến pháp."
Central Party School professor Wang Changjiang was critical of mainland officials who enjoy almost unbridled power but lack the vision to look beyond their tenures or a matching sense of responsibility. "It is deplorable that despite the talk about the party staying in power for a long time, few officials have actually subscribed to the belief," Wang said.
Giáo sư Wang Changjiang (Vương Trường Giang) của Trường Đảng Trung Ương chỉ trích rằng quan chức đại lục sở hữu quyền lực hầu như không có hạn chế nhưng khiếm khuyết viễn kiến vượt quá nhiệm kỳ của mình hay một ý thức trách nhiệm tương ứng. "Điều đáng trách là mặc dù đảng tuyên truyền sẽ nắm chính quyền trong một thời gian dài, rất ít quan chức thực sự đồng ý với niềm tin đó," ông Wang nhận định.
Most speakers, including the meeting's moderator, Hu Yaobang's son Hu Deping , blamed the party's failure to completely negate the Cultural Revolution and fully scrutinise Mao's grievous mistakes for an avalanche of woes, notably a conservative backlash in the past few years. "[Regrettably,] the resolution has only reviewed part of the mistakes [in the Cultural Revolution]," Hu said. A vice-chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference's economic affairs sub-committee, he said the revival of Maoism and attempts by ultra-conservatives to distort history lessons from the tumultuous 1966-76 era were major signs of political retrogression. "Ultra-leftists within the party have tried to put themselves above the party's central committee," Hu said, in a vague reference to an upsurge of the ultra-leftist movement in Chongqing and other areas, featuring the revival of Maoist revolutionary songs and movies.
Hầu hết các diễn giả, bao gồm người chủ trì cuộc họp Hu Deping (Hồ Đức Bình) con trai của ông Hồ Diệu Bang, đều đưa ra chỉ trích rằng sự thất bại của đảng trong việc phủ định toàn diện cuộc Cách Mạng Văn Hóa và thẩm xét kỹ lưỡng những lỗi lầm nghiêm trọng của Mao Trạch Đông là nguyên do tạo nên nhiều loạt bất hạnh dồn dập, đặc biệt là phản ứng mãnh liệt của giới bảo thủ trong những năm vừa qua. "[Thật đáng tiếc,] nghị quyết này chỉ thẩm xét một bộ phận lỗi lầm [của cuộc Cách Mạng Văn Hóa], ông Hu than vãn. Là một phó chủ tịch ủy ban sự vụ kinh tế của Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc, ông cho rằng sự phục hồi của chủ nghĩa Mao và nỗ lực bóp méo những bài học lịch sử của giai đoạn từ 1966 đến 1976 mà phái bảo thủ cực đoan đang tiến hành là những dấu hiệu nổi bật của tình trạng suy đồi chính trị. "Những nhân vật tả phái cực đoan trong đảng cố gắng đặt địa vị của họ lên trên ủy ban trung ương đảng," ông Hu nhận định, trong một quy chiếu ám chỉ sự quật khởi của phong trào tả phái cực đoan tại Trùng Khánh cũng như các vùng khác, với sự phục hồi của phim ảnh và âm nhạc cách mạng Mao-ít đóng vai chính.
Guo Daohui , former editor-in-chief of China Legal Science Magazine, warned that the legitimacy of one-party rule was at a dangerous tipping point with its suppression of media freedom and restrictions on discussions of a cluster of politically sensitive historical topics, such as the reappraisal of Mao and the lessons of the disastrous Cultural Revolution.
Quách Đạo Huy, tiền tổng biên tập Tạp Chí Pháp Học Trung Quốc, cảnh báo rằng tính chính thống của thể chế thống trị độc đảng — với guồng máy đàn áp quyền tự do của giới truyền thông và những hạn chế của nó đối với việc hội thảo những đề tài lịch sử mang tính chất mẫn cảm chính trị, như việc tái xét Mao và những bài học của cuộc Cách Mạng Văn Hóa tai hại — đang nằm trên một điểm bùng phát nguy hiểm.
Both Ma Licheng , a former commentator at the People's Daily, and Professor He Bing , from the China University of Political Science and Law, warned against a self-deceiving theory that has prevailed among senior cadres, which pinned the last hope for stability on the pursuit of economic growth. "The country will be plunged into a calamity if the Maoist left is tolerated and there is no question that singing red songs goes against the scientific concept of development," Ma said. "It is deceitful and economic development alone will not solve the party's legitimacy problem."
Cả Ma Licheng (Mã Lập Thành), một bình luận gia trước đây của tờ Nhân Dân Nhật Báo, lẫn giáo sư He Bing (Hà Bình), từ Đại Học Chính Trị Và Pháp Luật Trung Quốc, đều đưa ra cảnh báo về sự nguy hại của loại lý thuyết tự lừa dối mình, rất lưu hành trong giới cán bộ cao cấp, là đặt hy vọng cuối cùng của việc gìn giữ ổn định vào khả năng đeo đuổi tăng trưởng kinh tế. "Đất nước sẽ bị đẩy vào thảm họa nếu tả phái Mao-ít được dung túng và chẳng có nghi ngờ gì về việc ca hát nhạc đỏ là đối chọi với khái niệm phát triển theo chiều hướng khoa học. "Đây là một sự lừa đảo và chỉ bằng vào phát triển kinh tế không thôi chẳng thể giải quyết được vấn đề chính thống của đảng."
'They dare not tell people the truth'
Họ không dám nói thật với dân
"The worst mistake of the reform and opening-up is [that the Communist Party] has embarked on the capitalist path of development, but dare not tell people the truth." Zhang Musheng , legal scholar
"Sai lầm tồi tệ nhất của cải cách và khai phóng là [Đảng Cộng Sản] đang dấn bước trên con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, nhưng không dám bày tỏ sự thật với nhân dân." Zhang Musheng (Trương Mộc Sinh), học giả pháp luật
"Reform remains just empty talk as long as we have yet to figure out whether it should be controlled by the government or driven by market forces." Gao Shangquan , economist and veteran government adviser
"Cải cách chỉ là ngôn từ rỗng tuếch nếu chúng ta chưa thể hiểu được nó cần do chính phủ kiểm soát hay do lực lượng thị trường định đoạt." Gao Shangquan (Cao Thượng Toàn), kinh tế gia và cố vấn kỳ cựu của chính phủ
"Cult of personality, [especially Maoist idolatry] has been embedded in the political system and that's something we have yet to thoroughly re-examine." He Fang , historian
"Sùng bái cá nhân [đặc biệt là sùng bái kiểu Mao-ít] đã cắm sâu trong hệ thống chính trị và là điều mà chúng ta phải tái xét kỹ lưỡng." He Feng (Hà Phương), sử gia
"How come the pro-democracy forces [within the party] have always been sidelined like a housemaid while those favouring centralisation of power are always in the dominant position?" Hu Deping , son of deposed leader Hu Yaobang
"Tại sao những lực lượng ủng hộ dân chủ [trong đảng] luôn luôn bị cho ra rìa như kẻ đầy tớ trong khi những người ưa tập trung quyền lực lúc nào cũng nắm địa vụ chủ nhân?" Hu Deping (Hồ Đức Bình), con trai của cố lãnh tụ bị truất phế Hồ Diệu Bang
"A party which had championed universal values and new democratic constitutional government went exactly the opposite direction after it took power." Zhang Lifan , historian
"Một đảng tranh đấu vì giá trị phổ cập và chính phủ dân chủ hợp hiến lại hoàn toàn đi ngược hướng sau khi giành được chính quyền." Zhang Lifan (Chương Lập Phàn), sử gia
"I am over 60 but there are still a lot of historical [facts about the Cultural Revolution] I don't know yet." Li Dun , sociology professor, Tsinghua University
"Tôi đã quá 60 tuổi nhưng vẫn có nhiều [sự thật] lịch sử [về cuộc Cách Mạng Văn Hóa] mà tôi chưa hề biết." Li Dun (Lý Thuẫn), giáo sư xã hội học, Đại Học Thanh Hoa
"There were two negative consequences of the resolution [denouncing the Cultural Revolution]: while surviving supporters of the Cultural Revolution have used it to advocate the comeback of the Maoist era, it has also been used by party conservatives to resist the reappraisal of Mao and political reform." Guo Daohui , former editor, China Legal Science Magazine
"Nghị quyết [lên án cuộc Cách Mạng Văn Hóa] có hai hậu quả tiêu cực: trong khi những người ủng hộ Cách Mạng Văn Hóa còn sống sót đã dùng nó để cổ động việc phục hưng thời đại Mao-ít, phái bảo thủ của đảng cũng lợi dụng nó để chống đối việc tái thẩm xét Mao và cải cách chính trị." Guo Daohui (Quách Đạo Huy), cựu biên tập viên, Tạp Chí Pháp Học Trung Quốc
"Many goals set in the resolution regarding political restructuring, such as grass-roots democracy and reform of the National People's Congress' [rubber-stamp] role, have yet to be realised." Wu Si , editor, Yanghuang Chunqiu magazine
"Nhiều mục tiêu đề ra trong nghị quyết về việc tái cấu trúc chính trị, như dân chủ hạ tầng và cải thiện vai trò [đóng dấu cao su] của Quốc Hội, vẫn chưa được thực hiện." Wu Si (Ngô Tư), biên tập viên, tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu
"What a party that has an inglorious past in so many ways and has grown accustomed to twisting history to fool its own people ... fears the most is truth." Yang Jisheng , former journalist
"Điều mà một chính đảng có một quá khứ nhục nhã trên nhiều phương diện và đã trở nên quen thuộc với ngón nghề bóp méo lịch sử để lừa gạt chính nhân dân mình... sợ hãi nhất là sự thật." Yang Jisheng (Dương Kế Thành), cựu ký giả
"Going back to the days of the Cultural Revolution will come to the same disastrous end as Muammar Gaddafi." Professor Ding Xueliang, China expert, Hong Kong University of Science and Technology
"Trở về với tháng ngày của Cách Mạng Văn Hóa là sẽ đi đến một kết cuộc thảm hại như Muammar Gaddadfi." Giáo sư Ding Xueliang (Đinh Học Lương), chuyên gia về Trung Quốc, Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Kông
"Political reform should kick-start with judicial reform by setting up an independent judiciary system and foster an environment in which politicians and the people respect the law." Chen Youxi, lawyer
"Cải cách chính trị nên khởi động với việc cải tổ tư pháp bằng cách thành lập một hệ thống tư pháp độc lập và bồi dưỡng một môi trường trong đó chính khách và nhân dân đều tôn trọng pháp luật." Chen Youxi (Trần Hữu Tư), luật sư
"The authorities control history and attempt to wipe out historical memories. We must stay alert and preserve historical memories from oblivion." Lei Yi , historian, Chinese Academy of Social Sciences
"Chính quyền kiểm soát lịch sử và nỗ lực xóa sạch ký ức lịch sử. Chúng ta phải cảnh thức và bảo tồn cho ký ức lịch sử khỏi bị mai một." Lei Yi (Lôi Di), sử gia, Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc

Translated by Nam Hải Trường Sơn
http://topics.scmp.com/news/china-news-watch/article/Danger-ahead

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn