MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Clinton: Women the key to economic growth Phụ nữ là chìa khóa giúp tăng trưởng kinh tế


Clinton: Women the key to economic growth
Phụ nữ là chìa khóa giúp tăng trưởng kinh tế
SAN FRANCISCO (AP) — Women are the great untapped resource that can help the global economy recover and expand, Secretary of State Hillary Rodham Clinton said Friday as the U.S. and 20 other nations pledged to try to lower barriers to women in the workforce.
Hãng tin AP từ San Francisco dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hôm qua khi Mỹ và 20 quốc gia khác cam kết cố gắng xóa dần các rào cản đối với phụ nữ trong lực lượng lao động, cho biết, phụ nữ là nguồn lực to lớn chưa được khai thác hết. Họ có thể giúp nền kinh tế thế giới phục hồi và phát triển.
Clinton and diplomats from 20 Asia-Pacific nations pledged to try to improve women's economic participation, a task Clinton said will take a generation and will mark one of the most profound transformations of the world economy. The agreement is a run-up to the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting in Hawaii later this year, which President Barack Obama will attend.
Ngoại Trưởng Mỹ Clinton và các nhà ngoại giao từ 20 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã cam kết sẽ cố gắng cải thiện việc tham gia vào nền kinh tế của phụ nữ. Theo bà Clinton, nhiệm vụ đó sẽ cần đến một lớp người và sẽ đánh dấu một trong những biến đổi sâu sắc nhất của nền kinh tế thế giới. Thỏa thuận đạt được trên là một bước đệm cho cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ở Hawaii vào cuối năm nay, khi ấy Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham dự.
"With economic models straining in every corner of the world, none of us can afford to perpetuate the barriers facing women in the workforce," Clinton said.
“Với những mô hình kinh tế đang làm mọi người lo lắng ở khắp nơi trên thế giới, không ai có thể đủ khả năng duy trì các rào cản chống lại phụ nữ trong lực lượng lao động,” bà Clinton nói.
Barriers of law and custom mean that women in developing economies may have no right to inherit land or businesses, or less access than men to land and good quality seed, Clinton said. In more developed economies women still earn less than men, and have fewer opportunities, she noted.
Cũng theo bà Clinton, rào cản về pháp luật và tập quán ở những nền kinh tế đang phát triển làm cho phụ nữ có thể không có quyền thừa kế tài sản đất đai, tài sản doanh nghiệp, hoặc khó tiếp cận tài sản đất đai truy hay các tài sản có giá trị so với nam giới. Bên cạnh đó, ở những nền kinh tế phát triển hơn, phụ nữ vẫn có thu nhập cũng như cơ hội hơn ít hơn nam giới.
She cited private studies to show what could happen if women were afforded fuller economic participation.
Bà trích dẫn một vài bài nghiên cứu tư nhân để cho thấy những gì có thể xảy ra nếu phụ nữ có được điều kiện tham gia các hoạt động kinh tế đầy đủ hơn.
A Goldman Sachs report says America's GDP would grow by 9 percent if barriers to women's workforce participation were lowered. Clinton said the increases for European countries that use the euro as their currency would be 13 percent, and Japan's 16 percent.
Một báo cáo của hãng Goldman Sachs cho biết GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng gần 9% nếu các rào cản đối với việc tham gia vào lực lượng lao động của phụ nữ thấp hơn. Bà Clinton cũng cho hay, các nước châu Âu sử dụng đồng euro có thể sẽ tăng trưởng 13%, và Nhật Bản 16%.
She cited a Boston Consulting Group survey concluding that women will control $15 trillion in global spending by the year 2014 and be responsible for two-thirds of consumer spending worldwide by 2028.
Bà trích dẫn báo cáo khảo sát của Tập đoàn tư vấn Boston, trong đó chỉ theo đó ra rằng phụ nữ sẽ kiểm soát 15 nghìn tỷ USD về chi tiêu toàn cầu vào năm 2014 và hai phần ba chi tiêu tiêu dùng trên toàn thế giới vào năm 2028.
"There is a stimulative and ripple effect that kicks in when women have greater access to jobs and the economic lives of our countries," Clinton said. She listed greater political stability, fewer military conflicts, more food and better educational opportunity for children.
“Có một hiệu ứng kích cầu và dần dần tạo nên tác động lớn khi phụ nữ tiếp cận công việc và lĩnh vực kinh tế của nước mình nhiều hơn” Bà Clinton nói. Bà cũng đã liệt kê ra rằng (khi đó sẽ có) ổn định chính trị và ít xung đột quân sự hơn, thực phẩm nhiều hơn cũng như cơ hội giáo dục tốt hơn cho trẻ em.

Translated by Vũ Hoa


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn