MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

China Trade Surplus Falls Thặng dư thương mại Trung Quốc sụt giảm


China Trade Surplus Falls

Thặng dư thương mại Trung Quốc sụt giảm

Chinese officials say the country's trade surplus fell sharply in August, after an unexpected jump in imports.

Các quan chức Trung Quốc cho biết thặng dư thương mại của nước này sụt giảm mạnh trong tháng 8, sau cú tăng trưởng ngoạn ngục trong lĩnh vực xuất khẩu.

China's customs agency said Saturday that exports rose 24.5 percent year-on-year in August to $173 billion.

Vào hôm thứ Bảy, cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết khối lượng hàng hoá xuất khẩu hàng năm tăng 24,5 % lên mức 173 tỉ đô la.

However, imports jumped 30.2 percent to $155.5 billion in August, breaking the previous monthly record of $152.2 billion set in March.

Tuy nhiên, trong tháng 8 hàng hóa xuất khẩu tăng đột ngột 30,2% lên mức 155,5 tỉ đô la, phá mức kỉ lục thiết lập từ tháng 3 (152,2 tỉ đô la).

As a result, the report said, China's trade surplus narrowed to $17.8 billion from July's 30-month high of $31.5 billion.

Theo kết quả của bản báo cáo, thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm tử 31,5 tỉ đô la xuống mức 17,8 tỉ đô la.

China's trade surplus is a major point of contentionfor its key trade partners, the United States and Europe, who seek better market access to the world's second-largest economy.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc là tiêu điểm tranh cãi chủ yếu của các đối tác thương mại chủ chốt, như Mỹ và Châu Âu, họ tìm kiếm cách tiếp cận tốt hơn vào thị trường của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

VOA

Translated by Đỗ Thị HạnhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn