MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 1, 2011

Chavez health: Venezuelan president vows to beat cancer Tình hình sức khỏe của ông Chavez: Tổng thống Venezuela thề chống lại căn bệnh ung thư.

Chavez health: Venezuelan president vows to beat cancer

Tình hình sức khỏe của ông Chavez: Tổng thống Venezuela thề chống lại căn bệnh ung thư.

The BBC's Will Grant says Mr Chavez will need to take some time to recover

Phóng viên Will Grants của đài BBC cho biết ông Chavez cần thời gian để bình phục.

Venezuelan President Hugo Chavez has addressed thousands of supporters in the capital, Caracas, following his return from medical treatment in Cuba.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa có buổi nói chuyện với hàng ngàn người ủng hộ tại thủ đô Caracas khi trở về sau thời gian điều trị bệnh tại Cuba.

They cheered as he waved the Venezuelan flag from his palace's balcony and said he would win his health battle.

Mọi người hò reo khi ông vẫy chiếc cờ Venezuela từ ban công dinh tổng thống và khẳng định rằng ông sẽ chiến thắng bệnh tật.

Mr Chavez, 56, had been in Cuba since 8 June, where he underwent an operation to remove a cancerous tumour.

Ông Chavez, 56 tuổi, đã ở Cuba từ ngày 08 tháng 6, nơi ông đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u ung thư.

He said however he would not be able to take part in national independence celebrations on Tuesday.

Tuy nhiên ông cho biết, có lẽ ông sẽ không thể tham gia lễ kỷ niệm ngày quốc khánh vào thứ 3 tới.

He said he would not attend the parade but would follow it from the presidential palace.

Ông nói rằng ông sẽ không tham gia buổi diễu hành nhưng sẽ theo dõi nó từ dinh tổng thống.

Dressed in his trademark green military fatigues and red beret, Mr Chavez initially led the exultant crowd in a robust rendition of Venezuela's national anthem, Gloria al Bravo Pueblo (Glory to the Brave People).

Khoác trên mình bộ quân phục xanh của quân đội cùng dải băng đỏ, ông Chavez dẫn đầu đám đông hân hoan, vui mừng với bài quốc ca Venezuela , Gloria al Bravo Pueblo (Vinh danh những người dũng cảm).

"The return has begun," he said, thanking the people for their support. "This is the best medicine for whatever illness."

“Sự trở lại đã bắt đầu”, ông nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, “Đây là liều thuốc tốt nhất cho bất cứ bệnh tật nào”.

Speculation calmed

Sự suy đóan đã bình tĩnh lại

Standing unaided, Mr Chavez spoke without notes for around 30 minutes.

Ông Chavez đứng nói một mạch không nghỉ trong khoảng 30 phút mà không nhờ đến sự trợ giúp của ai.

At one point he held up a crucifix, saying: "Christ is with us!" The thousands-strong crowd, bedecked in the red of his ruling Socialist party, chanted back: "Oh, no! Chavez won't go!"

Đám đông hàng ngàn người, được trang hoàng bởi sắc đỏ của đảng cẩm quyên – đảng xã hội của ông Chavez, hô to: “Ôi, không! Chavez sẽ không đi” khi ông giơ mô hình cây thánh giá với hình chú Giê su và nói: “Chúa luôn ở bên chúng ta”

Earlier, Mr Chavez said he had spent "very difficult days" in Cuba but that his recovery was going well.

Trước đó, ông Chavez nói ông đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở Cuba nhưng sức khỏe của ông đang hồi phục rất tốt.

Mr Chavez, who has led Venezuela for 12 years and survived a coup attempt in 2002, told state TV he was under very strict medical supervision "with medication, rest, meals controlled".

Ông Chavez, người đã chiến thắng cuộc đảo chính năm 2002 và lãnh đạo Venezuela trong 12 năm, phát biểu trên đài truyền hình trung ương, rằng ông đang chịu sự chăm sóc y tế đặc biệt “với sự kiểm soát của thuốc thang, nghỉ ngơi, và ăn uống”.

There had been widespread speculation about Mr Chavez's health after he left Venezuela more than three weeks ago for what officials said was an operation on a pelvic abscess.

Đã có rất nhiều phỏng đoán về tình hình sức khỏe của ông Chavez sau khi ông rời Venezuela cách đây hơn 3 tuần cho một ca phẫu thuật vùng chậu, theo những gì mà các nhà chức trách tuyên bố.

Last week he revealed he had also had surgery to remove a cancerous tumour. He said he was determined to win his health battle and was on the road to recovery.

Tuần trước ông Chavez tiết lộ, sẽ thực hiện một ca phẫu thuật để cắt bỏ một khôi u ung thư. Ông cho biết ông đã quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến chống bệnh tật và đang trong giai đoạn phục hồi.

Political observers speculated that he could be gone for months, and some questioned whether he could realistically return to office.

Những nhà quan sát chính trị suy đoán rằng ông sẽ vắng mặt vài tháng, và một số câu hỏi đặt ra là liệu ông có thể thực sự quay lại chính trường chính trị hay không.

Although his return has calmed much speculation, correspondents say it is still unclear how serious Mr Chavez's condition is or if he will need continued treatment that will leave him weak.

Mặc dù những suy đoán về việc trở lại của ông đã giảm đi rất nhiều, song các phóng viên cho biết vẫn chưa có gì rõ ràng về việc tình hình của ông Chavez nghiêm trọng đến mức nào hay việc ông cần tiếp tục trị bệnh có làm ông yếu đi hay không.

Mr Chavez's extended stay in Cuba led to the postponement of a regional summit scheduled to begin on Tuesday.

Do thời gian ông Chavez lưu lại Cuba kéo dài nên hội nghị thượng đỉnh khu vực dự kiến diễn ra vào mùng 5 tháng 7 đã phải hoãn lại.

Sourse: BBC

Translated by Phan QuỳnhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn