MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Charities struggle to cope with rising US poverty Các tổ chức từ thiện nỗ lực đương đầu với tình trạng nghèo đói gia tăng tại Mỹ
Charities struggle to cope with rising US poverty

Các tổ chức từ thiện nỗ lực đương đầu với tình trạng nghèo đói gia tăng tại Mỹ

By Kane Farabaugh - Chicago

Kane Farabaugh - ChicagoRecent U.S. Census Bureau figures show that more than 46 million Americans now live in poverty. That’s the highest amount on record since the agency began tracking poverty rates in 1959. Additionally, about 50 million Americans are living without health insurance. The increasing number of people seeking assistance is a growing concern for agencies helping the poor.

Số liệu do Cục điều tra dân số Mỹ công bố gần đây cho thấy hơn 46 triệu người dân Mỹ hiện đang sống trong tình trạng nghèo khổ - mức cao nhất từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi tỉ lệ nghèo vào năm 1959. Ngoài ra, khoảng 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe. Việc ngày càng có nhiều người cần giúp đỡ đang làm đau đầu các tổ chức hỗ trợ người nghèo.

Gina Zbikowski says struggling to find a job while living on a meager disability allowance is not the American dream. “To me the American dream was owning your own home, owning your own business, having your own car, you know, living life to its absolute fullest. I can’t even do that now… I can’t even dream about that now," she said.

Gina Zbikowski cho rằng vật lộn tìm việc trong khi phải sống bằng mức trợ cấp khuyết tật nhỏ nhoi không phải giấc mơ của ngưởi Mỹ. Cô ấy nói: “ bạn biết đấy, với tôi, giấc mơ của người Mỹ là việc sở hữu ngôi nhà của riêng bạn, có công ty riêng, lái xe ô tô riêng, sống một cuộc đời chẳng thiếu thứ gì. Bây giờ, tôi không thể thực hiện được điều đó, thậm chí không thể mơ về nó”

Gina’s boyfriend John Ohlerich works a part-time job with no health insurance. And he has epilepsy. “The prescription is really expensive, and I pay for it every month. When I don’t have money to pay for it, I have to rely on my grandmother. And so that’s money right out of my pocket right there because I have to have my medication, I have to pay for my doctor's visit, otherwise, I don’t want to die," he said.

John Ohlerich, bạn trai của Gina, đang làm việc bán thời gian mà không có bảo hiểm sức khỏe. Hơn nữa anh còn mắc chứng động kinh. John nói: “Đơn thuốc thực sự rất đắt và tôi phải trả tiền cho nó mỗi tháng. Khi không có tiền, tôi phải dựa vào bà tôi. Và khoản tiền tôi kiếm được xem như không còn trong túi vì tôi phải điều trị, phải trả tiền khám bác sĩ nếu tôi không muốn chết”

One out of six Americans, like Gina and John, lives in poverty.

Cứ 6 người Mỹ thì lại có một người như Gina và John phải sống ở mức nghèo khó.

“Poverty is a struggle every day to decide if you put food on the table or if you pay your rent, if you can feed your children or buy them medicine," said Kim Perez, who runs the People Resource Center in DuPage County, Illinois. They operate the food pantry that helps Gina and John get by. “People who have led successful lives, who were educated, are now finding themselves in poverty because they cannot bring in enough, their unemployment benefits have ended and there are not enough federal, state or local programs, to be quite honest, that are available to help support their needs," she said.

Kim Perez, điều hành Trung tâm nguồn nhân lực ở quận DuPage, tiểu bang Illinois cho rằng: “Sự nghèo khó là cuộc giằng co mỗi ngày để quyết định xem bạn có bày thức ăn lên bàn không hay bạn có trả tiền thuê nhà không, bạn có thể cho con bạn ăn hay mua thuốc cho chúng không”. Bà Kim nói rằng: “Hiện tại, những người đã từng có cuộc sống khá giả, được giáo dục đẩy đủ, thấy chính mình đang sống trong cảnh túng thiếu vì họ không thể kiếm đủ tiền, trợ cấp thất nghiệp đã không còn và sự thật là quá ít những chương trình của địa phương, của bang hay liên bang có thể hỗ trợ nhu cầu của họ."

With more people living in poverty, aid agencies find their resources stretched thin.

Với số lượng người nghèo ngày càng tăng, nguồn lực của các tổ chức cứu trợ đang dần cạn kiệt.

Lisa Mayse-Lillig is with Heartland Human Care Services, a suburban Chicago agency that tries to prevent homelessness. She says only a small fraction of those who need help get assistance. “The dollars just aren’t as plentiful as they used to be. So as those funding sources dwindle, the need increases, and the differential between those two things just gets bigger and bigger," she said.

Lisa Mayse-Lillig là người chịu trách nhiệm điều hành tổ chức Heartland Human Care Services - một tổ chức nằm ở ngoại ô Chicago đang cố gắng ngăn chặn tình trạng vô gia cư. Cô cho rằng chỉ một phần rất nhỏ những người cần giúp đỡ nhận được sự hỗ trợ. Lisa nói: “Những đồng USD không còn nhiều như trước nữa. Vì thế nguồn quỹ bị thu hẹp trong khi nhu cầu tăng cao và khoảng cách giữa hai điều này đang ngày càng lớn.”

Gina Zbikowski knows there are limits to the help agencies can provide. She says she would rather have a job so she can take care of herself. “I’m hoping one of these days to get out of this, but things look grim right now," she said.

Gina Zbikowsky biết các tổ chức chỉ có thể giúp đỡ một số lượng giới hạn. Cô ấy muốn có một công việc hơn và như thế có thể tự chăm sóc mình. Gina nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi tình trạng này nhưng ngay lúc này, mọi việc có vẻ không khả quan lắm.”

Zbikowski says unless something is done to reverse the unemployment rate, now just above nine percent, the lines of people looking for help will continue to grow.

Zbikowski cho rằng nếu không tìm ra giải pháp để giảm tỉ lệ thất nghiệp (hiện tại đang trên 9%), số người cần trợ giúp sẽ tiếp tục tăng.
Translated by Nguyen Hong Hai

Source:http://www.voanews.com/english/news/usa/Charities-Struggle-to-Cope-With-Rising-US-Poverty-130036973.htmlNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn