MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 4, 2011

Octopus in a Bottle Bạch tuột trong chai


Photograph by Jeffrey de Guzman

Ảnh: Jeffrey de GuzmanOctopus in a Bottle

Bạch tuột trong chai

A veined octopus uses a discarded bottle for shelter on the sea floor off the Philippines in a photo released in September.

Trong một bức ảnh được phát hành vào tháng Chín, một con bạch tuộc vân sử dụng một cái chai bỏ đi làm nơi trú ẩn trên đáy biển ngoài khơi Philippines.

Veined octopuses have been observed using coconut shells as tools. Researchers reported the animals digging up the two halves of a coconut shell, then using them as protective shielding when stopping in exposed areas or when resting in sediment.

Con bạch tuộc vân đã được quan sát thấy thường lấy vỏ dừa làm các công cụ. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng các loài động vật này đáo đất chôn hai nửa vỏ dừa, sau đó sử dụng chúng làm nơi che chắn bảo vệ khi dừng lại ở khu vực trống rải hoặc khi vùi mình trong trầm tích.

Why We Love It

Tại sao chúng ta thích nó

"This stately portrait must have quite the story behind it. I can't see an octopus immediately trusting anyone."—Chris Combs, news photo editor

—Korena Di Roma

"Chân dung trang nghiêm này hẳn phải cả câu chuyện đằng sau . Tôi không thể thấy một con bạch tuộc tin tưởng bất cứ ai ngay lập tức." - Chris Combs, biên tập ảnh chương trình tin tức cho biết.

-Korena Di RomaNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn