MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 25, 2011

Beer Or Undressed Girls? - UỐNG BIA HAY XEM NỮ GIẢI Y

Beer Or Undressed Girls? - BIA HAY GIẢI Y NỮ?The girls were participating in an action held in Moscow asking people to fill their pails with beer if they wanted to see them undressed. 3 liters led to removing of shorts, while reaching the mark of 6 liters was followed by removal of T-shirts. So may we ask: how much beer would you pay for to undress the girls?

Các cô gái tham gia trong một hoạt động được tổ chức tại Moscow yêu cầu đổ bia vào chậu họ nếu họ muốn nhìn thấy họ cởi quần áo. 3 lít bia để loại bỏ quần sót, trong khi đạt được mức 6 lít sẽ được thấy cởi T-shirt. Vì vậy, chúng ta có thể đặt câu hỏi: bạn cần mua bao nhiêu bia để khiến cho các cô gái cởi bỏ hết y phục?

Choose: Beer Or Girls?
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn