MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, September 25, 2011

Don't Quit! - Đừng bỏ cuộcDon't Quit!

Đừng bỏ cuộc

When things go wrong, as they sometimes will,

when the road you're trudging seems all uphill,

When the funds are low and the debts are high,

And you want to smile, but you have to sigh,

When care is pressing you down a bit,

Rest, if you must, but do not quit.

Khi mọi thứ lẫn lộn như đôi khi chúng vẫn thế,
khi con đường bạn đang mệt nhọc lê bước dường như toàn dốc cao,
Khi các khoản tiền thì thấp mà các khoản nợ lại cao,
Và bạn muốn mỉm cười nhưng bạn lại phải thở dài,
Khi sự an vui lại đang phần nào khiến bạn nản lòng,
Hãy nghỉ ngơi, nếu bạn phải nghỉ, nhưng đừng bỏ cuộc.


Life is queer with its twists and turns,

As every one of us sometimes learns,

And many a failure turns about,

When he might have won had he stuck it out;

Dont give up though the pace seems slow

You may succeed with another blow.

Cuộc sống thật kỳ quặc với những vòng xoắn và lối rẽ,
Khi mỗi người chúng ta đôi khi học được rằng,
có khi sự thất bại lại đảo ngược,
Khi anh có thể đã giành chiến thắng nếu biết chịu đựng đến cùng;
Đừng bỏ cuộc dù tốc độ có vẻ chậm,
Bạn có thể thành công với một cơ hội khác.

Often the goal is nearer than,

It seems to a faint and faltering man,

Often the struggler has given up,

When he might have captured the victors cup,

And he learned too late when the night slipped down,

How close he was to the golden crown.

Thường thì khi tiến gần hơn đến mục tiêu, người ta có vẻ uể oải và chán nản,
Và thường thì người tranh đấu sẽ bỏ cuộc,
Khi rất có thể anh đã nắm bắt được chiếc cúp chiến thắng,
Và khi anh nhận ra rằng khoảng cách giữa anh ta và vương miện gần biết bao, thì đã quá muộn, bóng đêm đã buông xuống rồi.


Success is failure turned inside out

The silver tint of the clouds of doubt,

And you never can tell how close you are,

It may be near when it seems so far,

So stick to the fight when you're hardest hit

It's when things seem worst that you must not quit.

Thành công lại hóa ra thất bại lôn ngược từ trong ra

Cái màu bạc của những đám mây nghi ngờ,
Và bạn không bao giờ có thể nói bạn đã đến gần nó biết bao,
Nó có thể ở rất gần khi có vẻ như ở rất xa,
Vì vậy, hãy bền bỉ chiến đấu ngay cả khi bạn đang bị tấn công dữ dội nhất
Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ nhất là khi bạn không được bỏ cuộc.


- Anonymous

Khuyết danh

Translated by Thyngoc

Thyngoc dịch


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn