MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 30, 2011

Christine Lagarde named IMF chief Bà Christine Lagarde được bổ nhiệm làm Chủ tịch IMF


Christine Lagarde named IMF chief

Bà Christine Lagarde được bổ nhiệm làm Chủ tịch IMF

France's Finance Minister Christine Lagarde, 55, has been named the first woman to head the International Monetary Fund (IMF).

Bộ trưởng tài chính Pháp, bà Christine Lagarde, 55 tuổi, đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ms Lagarde fought off Mexico's Agustin Carstens for the job, although an IMF statement said that both candidates "were well qualified".

Mặc dù có ý kiến từ IMF cho rằng cả hai ứng cử viên đều "rất xứng đáng", nhưng bà Lagarde đã vượt qua đối thủ Agustin Carstens của Mexico để giành được vị trí này.

She received backing from America and Europe and key emerging market nations, including China, India and Brazil.

Bà đã nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và châu Âu, cũng như các quốc gia có nền kinh tế thị trường mới nổi chủ chốt như Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin.

The post became vacant following the resignation of Dominique Strauss-Kahn.

Vị trí chủ tịch này đã bị bỏ trống từ sau khi ông Dominique Strauss-Kahn xin từ chức.

"The results are in: I am honoured and delighted that the board has entrusted me with the position of MD of the IMF!" Ms Lagarde said via Twitter minutes after the announcement.

Vài phút sau quyết định bổ nhiệm, bà Lagarde phát biểu trên trang Twitter "Kết quả đã được ấn định. Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Hội đồng quản trị tin tưởng giao phó vị trí Chủ tịch IMF"

In a statement, the IMF saidthat its 24-member board regarded both candidates as highly suitable for the job, but had decided on Ms Lagarde "by consensus".

Trong một tuyên bố mới nhất, IMF cho biết 24 thành viên của Ban lãnh đạo đánh giá cả hai ứng cử viên rất phù hợp với vị trí này, nhưng đã nhất trí chọn bà Lagarde.

'Leadership'

Messages of support poured in, with UK Chancellor of the Exchequer George Osborne saying he was "delighted" and French President Nicolas Sarkozy calling it "a victory for France".

‘Khả năng lãnh đạo’

Đã có rất nhiều phát biểu ủng hộ bà Lagarde, Bộ trưởng tài chính Anh George Osborne nói ông rất "vui mừng", trong khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gọi đó là "một thắng lợi cho nước Pháp".

Mr Carstens said he had sent Ms Lagarde his "best wishes and full support", adding that he hoped she would "make meaningful progress in strengthening the governance of the institution".

Ông Carstens cũng đã gửi đến Bà Lgarde "những lời chúc tốt đẹp và sự ủng hộ nhiệt tình nhất", ông còn nói thêm rằng ông hy vọng bà Lagarde sẽ "tạo nên những bước phát triển có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh quản lý tổ chức này"

US Treasury Secretary Timothy Geithner said: "Minister Lagarde's exceptional talent and broad experience will provide invaluable leadership for this indispensable institution at a critical time for the global economy."

Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng "Tài năng đặc biệt và kinh nghiệm dày dạn của Bộ trưởng Lagarde sẽ mang lại sự lãnh đạo quý báu cho tổ chức quan trọng này trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng."

Although Ms Lagarde is the first woman to become managing director since the IMF was created in 1944, she maintains the tradition that the post is held by a European.

Mặc dù bà Lagarde là phụ nữ đầu tiên trở thành Chủ tịch từ khi tổ chức IMF được thành lập năm 1944, song vị trí cao nhất này, theo truyền thống, vẫn do người châu Âu nắm giữ.

It has been convention that Europe gets the IMF, while an American gets the top job at the World Bank.

Đã thành thông lệ, châu Âu sẽ lãnh đạo IMF, trong khi vị trí cao nhất tại Ngân hàng thế giới luôn thuộc về người Mỹ.

Mr Carstens, Mexico's central bank governor, campaigned on a platform that this time the IMF chief should reflect the emergence of developing nations as an economic force.

Ông Carstens, Thống đốc ngân hàng trung ương Mexico, đã phát biểu trong một diễn đàn rằng thời điểm hiện tại chủ tịch IMF cần cho thấy sức mạnh kinh tế đến từ sự nổi lên của các nước đang phát triển.

However, Ms Lagarde toured the world drumming up powerful support in the Middle East, Asia and South America.

Tuy nhiên, bà Lagarde đã đi công du khắp thế giới để kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Trung Đông, châu Á và Nam Mỹ.

Her appointment looked effectively sealed on Tuesday when America and Russia came out in her favour.

Sự bổ nhiệm bà Lagarde dường như đã được ấn định vào thứ 3 vừa qua, khi Mỹ và Nga cùng bỏ phiếu cho bà.

Immediate task

Nhiệm vụ trước mắt

In a signal to IMF members who fear she will be overly-focused on Europe, Ms Lagarde said in a statement: "I will make it my overriding goal that our institution continues to serve its entire membership.As I have had the opportunity to say to the IMF board during the selection process, the IMF must be relevant, responsive, effective and legitimate, to achieve stronger and sustainable growth, macroeconomic stability and a better future for all."

Phát tín hiệu cho một vài thành viên IMF e ngại rằng bà Lagrade sẽ tập trung phần lớn vào châu Âu, bà tuyên bố : "Mục tiêu hàng đầu đối với tôi là tổ chức của chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ toàn bộ các quốc gia thành viên. Như tôi đã từng có cơ hội trao đổi với hội đồng quản trị của IMF trong suốt quá trình bầu cử, IMF phải là một tổ chức phù hợp và đáp ứng được các nhu cầu, luôn sẵn sàng hoạt động có hiệu quả và hợp pháp, để đạt được sự phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, sự ổn định nền kinh tế vĩ mô và một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta."

However, when Ms Lagarde begins her five-year term on 5 July, her immediate task will be to deal with the efforts of the IMF and European Union to resolve the Greek debt crisis and prevent contagion to other eurozone economies.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của bà Lagarde khi bà bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 5 tháng 7 tới sẽ là kêu gọi nỗ lực của IMF và Liên minh châu Âu để giải quyết khủng hoảng nợ công của Hy Lạp và ngăn chặn sự ảnh hưởng sang các nền kinh tế khác trong khu vực.

In a television interview minutes after her appointment, Ms Lagarde pressed Greece to move quickly to push through unpopular austerity measures that the IMF and EU have said are a prerequisite for further aid.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau khi được bổ nhiệm, bà Lagarde kêu gọi Hy Lạp phải hành động nhanh chóng để kết thúc biện pháp thắt lưng buộc bụng vốn không được ủng hộ, đồng thời cho biết IMF và Liên minh EU yêu cầu phải có điều kiện đối với Hy Lạp trước khi cung cấp khoản viện trợ tiếp theo.

On a day of riots and protests throughout Greece, she said: "If I have one message tonight about Greece, it is to call on the Greek political opposition to support the party that is currently in power in a spirit of national unity."

Vào ngày biểu tình nổi loạn của người dân Hy Lạp, bà đã nói "Hôm nay nếu tôi được gửi một thông điệp tới người Hy Lạp, tôi sẽ kêu gọi phe chính trị đối lập tại Hy Lạp phải ủng hộ Đảng cầm quyền đương thời với tinh thần của sự đoàn kết dân tộc".

http://www.bbc.co.uk

Translated by Thùy Ngân

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn