MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 19, 2011

U.S. Chinese Basket Teams Brawl During Biden Visit Trận Bóng rổ Mỹ-Trung trở thành ẩu đả trong lúc Biden viếng thăm TQ

U.S. Chinese Basket Teams Brawl During Biden Visit

Trận Bóng rổ Mỹ-Trung trở thành ẩu đả trong lúc Biden viếng thăm TQ

A "goodwill" basketball game in Beijing between an American college team and a local club, which descended into an on-court brawl, has overshadowed the current visit to the country by US Vice President Joe Biden.

Một trận bóng rổ "thiện chí" tổ chức ở Bắc Kinh giữa một nhóm các đại học Mỹ và một câu lạc bộ địa phương, mà biến thành ẩu đả trên sân, đã làm lu mờ chuyến viếng thăm hiện tại của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới đất nước này.

"Unfortunate," was the choreographed response of both US and Chinese foreign ministry spokesmen yesterday to the incident on Thursday. Officials had to stop the game, tied at 64, when a fight broke out between Georgetown University in Washington DC and Bayi Military Rockets, a People's Liberation Army team.

"Không may," là phản ứng đã được chỉ đạo của cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc ngày hôm qua về sự cố hôm thứ Năm. Các quan chức đã phải ngừng trận đấu, ở 64, khi một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa cầu thủ Đại học Georgetown - Washington DC và đội Tên lửa Bayi thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân.

Hoyas, Bayi try to make up after brawl

BEIJING (AP)

Hoyas, Bayi cố gắng làm hòa sau ẩu đả


BẮC KINH (AP)

The Chinese team that got into a nasty brawl with Georgetown University players in an exhibition game went to the Beijing airport Friday to reconcile with them.

Các đội tuyển Trung Quốc đã có cuộc ẩu đả khó chịu với cẩu thủ Đại học Georgetown trong một trận đấu hữu nghị đã đến sân bay Bắc Kinh hôm thứ sáu để hòa giải với họ.

A brief statement from Georgetown said coach John Thompson III and two of the team's players met with representatives of China's Bayi Rockets following ''heated exchanges'' in Thursday night's exhibition game.

Một tuyên bố ngắn gọn từ Georgetown cho biết huấn luyện viên John Thompson III và hai cầu thủ của đội đã gặp gỡ với đại diện của Rockets sau khi Bayi của Trung Quốc đã "đánh nóng" trong trận đấu hữu nghị đêm thứ năm.

Chinese Vice Foreign Minister Cui Tiankai said Bayi members went to Beijing airport to see off the Georgetown team and the sides exchanged souvenirs.

Trung Quốc Thứ trưởng Ngoại giao Cui Tiankai nói các thành viên Bayi đã đến sân bay Bắc Kinh để tiễn đội Georgetown và hai bên đã trao đổi quà lưu niệm.

''My understanding is that it's all cleared up,'' Cui told reporters at a briefing on Vice President Joe Biden's ongoing visit to China. ''We're pleased about this outcome.''

"Tôi hiểu rằng tất cả đã được giải tỏa", Cui nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo về chuyến thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Joe Biden đang diễn ra. "Chúng tôi hài lòng về kết quả này."

The two teams had been scheduled to play each other again Sunday in Shanghai, according to Georgetown's original itinerary for the trip, but the school will be playing the Liaoning Dinosaurs instead. Georgetown said Friday that the schedule change was made before Thursday's game and was unrelated to the brawl.

Hai đội đã được lên kế hoạch để gặp lại vào Chủ nhật ở Thượng Hải, theo hành trình ban đầu của Georgetown cho chuyến thi đấu này, nhưng trường này sẽ được thi đấu với đội Khủng long Liêu Ninh. Georgetown cho biết rằng sự thay đổi lịch trình đã được thực hiện trước khi trận đấu hôm thứ Năm và không liên quan đến vụ ẩu đả.

Chinese basketball fans slammed Bayi, which is owned by China's military, for its part in the brawl that forced the cancellation of a match intended to promote U.S.-China goodwill during Biden's visit.

Người hâm mộ bóng rổ Trung Quốc phê phán đội Bayi, thuộc quân đội Trung Quốc, về việc gây ra vụ ẩu đả buộc phải hủy bỏ một trận đấu nhằm mục đích thúc đẩy thiện chí Mỹ-Trung trong chuyến thăm của Biden.

Video footage, showing players punching each other and throwing chairs, spread swiftly on the Internet and worldwide TV news.

Đoạn phim, cho thấy cầu thủ đấm nhau và ném ghế, đang lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet và tin tức được truyền hình trên toàn thế giới.

It was the latest instance of on-court fighting by China, whose players have been fined tens of thousands of dollars by the world and Asian federations for scrapping with opponents.

Đó là ví dụ mới nhất của việc ẩu đả trên sân của Trung Quốc, có cầu thủ đã bị các liên đoàn châu Á thế giới phạt hàng chục ngàn đô la vì ẩu đả với đối phương.

In October, China's national basketball coach, a manager and three players were suspended for an ugly brawl with Brazil's team that left one Chinese player in a neck brace. Fights are also not uncommon at Chinese soccer matches.

Trong tháng mười, huấn luyện viên bóng rổ quốc gia của Trung Quốc, người quản lý và ba cầu thủ đã bị đình chỉ thi đấu do một vụ chơi xấu với đội Brazil của một cầu thủ Trung Quốc trong một cú đánh vào cổ. Đánh nhau cũng không phải là hiếm ở các trận đấu bóng đá của Trung Quốc.

The video clip appears to show American players falling over Chinese players as they all run for the ball, and then two members from each side slamming into each other. Seconds later, the brawl breaks out.

Các video clip cho thấy các cầu thủ Mỹ rơi trên cầu thủ Trung Quốc khi họ tất cả đều chạy theo quả bóng, và sau đó hai thành viên từ mỗi bên va sầm vào nhau. Vài giây sau, ẩu đả xảy ra.

The Georgetown Hoyas are in China on a 10-day goodwill trip that has been cited by the U.S. State Department as an example of sports diplomacy that strengthens ties between the two countries' peoples.

Hoyas Georgetown đang có mặt Trung Quốc trong một chuyến thi đấu thiện chí 10 ngày đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập như là một ví dụ về thể thao ngoại giao tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Su Qun, a well-known basketball commentator in China, said blame shouldn't be aimed solely at the players.

Su Qun bình luận viên bóng rổ nổi tiếng ở Trung Quốc, cho biết lỗi không chỉ do các cầu thủ.

''It's not correct for players to fight. But we see fighting occasionally and it is often because of management problems in sports teams,'' he said. ''It's important that teams have strict rules on discipline.''

"Cầu thủ đánh nhau là không đúng. Nhưng chúng ta thỉnh thoảng thấy có đánh nhau và nó là thường là do các vấn đề quản lý trong các đội thể thao, "ông nói. "Điều quan trọng là các đội có những quy định nghiêm ngặt về kỷ luật.''

Several NBA players have been considering China as a destination if their season is canceled because of the lockout. But the Chinese Basketball Association said Friday it would not accept NBA players who are under contract and would require any free agents to play for the full season.

Một số cầu thủ NBA từ trước đến nay xem xét Trung Quốc là điểm đến nếu mùa giải của họ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc hôm thứ sáu cho biết sẽ không chấp nhận các cầu thủ NBA đã ký hợp đồng và sẽ yêu cầu bất kỳ cầu thủ tự do nào chơi cho hết mùa giải.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn