MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 5, 2011

Secret Desert Force Set Up by Blackwater’s Founder Thế lực bí mật sa mạc của người sáng lập Blackwater
Secret Desert Force Set Up by Blackwater’s Founder

Thế lực bí mật sa mạc của người sáng lập Blackwater

ABU DHABI, United Arab Emirates— Late one night last November, a plane carrying dozens of Colombian men touched down in this glittering seaside capital. Whisked through customs by an Emirati intelligence officer, the group boarded an unmarked bus and drove roughly 20 miles to a windswept military complex in the desert sand.

ABU DHABI, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - Một đêm vào tháng 11 năm ngoái, một chiếc máy bay chở hàng tá đàn ông Colombia đáp xuống bờ biển thủ đô ngập tràn ánh nắng. Các thủ tục thông quan nhanh chóng được làm nhờ một quan chức của tình báo Ả Rập, nhóm người này đã lên một chiếc xe bus không biển số và lái khoảng gần 20 dặm tới một căn cứ quân sự ẩn trong sa mạc.

Sheik Mohamed bin Zayed al-Nahyan of Abu Dhabi hired Erik Prince to build a fighting force.

The Colombians had entered the United Arab Emirates posing as construction workers. In fact, they were soldiers for a secret American-led mercenary army being built by Erik Prince, the billionaire founder ofBlackwater Worldwide, with $529 million from the oil-soaked sheikdom.

Sheik Mohamed bin Zayed al-Nahyan của Abu Dhabi đã thuê Erik Prince để xây dựng một lực lượng chiến đấu.

Những người Colombia này dưới danh nghĩa là những công nhân xây dựng đã nhập cảnh vào các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thực chất họ là binh lính cho đội quân bí mật của người Mĩ được xây dựng bởi Erik Prince, nhà tỉ phú sáng lập Blackwater Worldwide, với 529 triệu đô từ khu vực chứa đầy dầu thô của người Hồi giáo.

Mr. Prince, who resettled here last year after his security business faced mounting legal problems in the United States, was hired by the crown prince of Abu Dhabi to put together an 800-member battalion of foreign troops for the U.A.E., according to former employees on the project, American officials and corporate documents obtained by The New York Times.

Ông Prince, người đã định cư ở đây vào năm ngoái sau khi công ty bảo vệ an ninh của ông đối mặt với những vần đề gia tăng về pháp lý tại Mỹ, được thuê bởi thái tử của Abu Dhabi để tập hợp một nhóm lính đánh thuê nước ngoài gồm 800 thành viên cho U.A.E, theo những cựu nhân viên trong chiến dịch này, các quan chức Mĩ và các tài liệu được thu thập bởi New York Times.

The force is intended to conduct special operations missions inside and outside the country, defend oil pipelines and skyscrapers from terrorist attacks and put down internal revolts, the documents show. Such troops could be deployed if the Emirates faced unrest or were challenged by pro-democracy demonstrations in its crowded labor camps or democracy protests like those sweeping the Arab world this year.

Các tài liệu cho thấy lực lượng này được xây dựng nhằm mục đích thực thi những sứ mệnh đặc biệt trong và ngoài nước, bảo vệ những đường ống dẫn dầu và những toà nhà chọc trời khỏi những cuộc tấn công khủng bố và đàn áp những cuộc bạo loạn. Những đội quân có thể được triển khai nếu các nước Ả Rập đối mặt với tình trạng mất ổn định hoặc phải đương đầu với những cuộc diễu hành ủng hộ chế độ dân chủ trong các trại lao động tập trung hoặc sự phản đối dân chủ đã tạo thành làn sóng trong thế giới Ả Rập năm nay.

The U.A.E.’s rulers, viewing their own military as inadequate, also hope that the troops could blunt the regional aggression of Iran, the country’s biggest foe, the former employees said. The training camp, located on a sprawling Emirati base called Zayed Military City, is hidden behind concrete walls laced with barbed wire.

Các cựu nhân viên cho biết những thủ lĩnh của U.A.E. cho rằng mặc dù quân đội của họ chưa đủ khả năng nhưng cũng hy vọng những đạo quân này có thể làm suy yếu những cuộc gây hấn về lãnh thổ của Iran, đối thủ lớn nhất của đất nước này. Trại huấn luyện, đặt tại thành phố quân sự Zayed một căn cứ Ả Rập nằm ngổn ngang, núp sau những bức tường vững chắc, rào thép gai chằng chịt.

Photographs show rows of identical yellow temporary buildings, used for barracks and mess halls, and a motor pool, which houses Humvees and fuel trucks. The Colombians, along with South African and other foreign troops, are trained by retired American soldiers and veterans of the German and British special operations units and the French Foreign Legion, according to the former employees and American officials.

Những bức ảnh cho thấy có những dãy nhà xây tạm màu vàng dễ nhận biết, được sử dụng để làm doanh trại và phòng ăn tập thể, và nhà xe nơi chứa những chiếc xe Humvee và xe tải. Nguồn tin từ những cựu nhân viên và quan chức Hoa Kỳ cho biết lính Colombia, cùng với lính Nam Phi và những đội quân đánh thuê nước ngoài, được huấn luyện bởi những cựu binh Mỹ và cựu binh trong những chiến dich đặc biệt của Đức và Anh và quân đội viễn chinh Pháp.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn