MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 5, 2011

Mexican authorities find 513 illegal immigrants in 2 tractor-trailers Mexico phát hiện 513 người nhập cư bất hợp pháp trong hai xe kéo rơ-moóc
Mexican authorities find 513 illegal immigrants in 2 tractor-trailers

Chính quyền Mexico phát hiện 513 người nhập cư bất hợp pháp trong hai xe kéo rơ moóc

By the CNN Wire Staff

CNN

Mexico City (CNN) -- Mexican authorities said they found and detained more than 500 illegal immigrants from Central America and Asia who were crammed inside two tractor-trailers heading toward the United States on Tuesday.

Thành phố Mexico (CNN)- Chính quyền Mexico cho biết hôm thứ Ba vừa qua họ đã phát hiện và giam giữ hơn 500 đối tượng nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ và Châu Á, những người này bị nhét trong hai chiếc xe rơ mooc chạy về phía nước Mỹ.

X-ray equipment detected the immigrants at checkpoints in the southern state of Chiapas, the state attorney general's office said. The drivers of both trucks sped away after authorities ordered them to stop, but police apprehended them nearby.

Văn phòng Viện chưởng lý nhà nước cho biết: thiết bị X quang đã phát hiện ra những người nhập cư tại các trạm kiểm soát ở bang phía nam của Chiapas. Sau khi chính quyền ra lệnh dừng lại, tài xế của cả hai xe tải đã tăng tốc độ nhưng cuối cùng cũng bị cảnh sát ở khu vực gần đó tóm lại.

Inside the tractor-trailers, they found 513 people from El Salvador, Ecuador, China, Japan, Guatemala, India, Nepal, Honduras and the Dominican Republic.

Cảnh sát đã tìm thấy bên trong hai chiếc máy kéo rơ moóc có 513 người đến từ Xan-va-đo, Ê-cu-a-đo, Trung Quốc, Nhật Bản, Guatemala, Ấn Độ, Nê Pan, Hông-đu-ra và Cộng hòa Dominica.

Each of them had paid $7,000 to travel to the United States, the attorney general said.

Tổng chưởng lý cho biết, mỗi người trong số họ đã phải trả $7,000 để được đi đến Hoa Kỳ.

They had been traveling in "inhumane conditions," Mexico's National Migration Institute said.

Viện di trú Quốc Gia Mexico cũng cho hay chuyến đi của những người nhập cư này được thực hiện trong “điều kiện vô nhân đạo”.

Officials said the group was receiving food, shelter and medical assistance while Mexican federal immigration authorities reached out to consulates and embassies to arrange their return to their home countries.

Các quan chức cho biết, trong khi cơ quan di trú liên bang Mexico tìm đến lãnh sự và đại sứ quán để sắp xếp cho nhóm này hồi hương thì họ cũng đã nhận được hỗ trợ về thức ăn, chỗ ở và thuốc men.

The southern border state of Chiapas, which borders Guatemala, is a major crossing point for Central American immigrants heading north.

Tiểu bang biên giới phía nam của Chiapas, giáp biên giới Guatemala, là một điểm vượt biên chủ chốt cho những người nhập cư Trung Mỹ tiến lên phía bắc.

In 2010, Mexican authorities apprehended about 25,000 illegal immigrants there, according to statistics from Mexico's National Migration Institute.

Theo thống kê của Viện di trú Quốc Gia Mexico, trong năm 2010, chính quyền Mexico đã bắt giữ khoảng 25.000 người nhập cư bất hợp pháp ở khu vực nêu trên.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn