MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, August 20, 2011

CHÊNH VÊNH Lê Cát Trọng LýCHÊNH VÊNH

TOTTERY

Lê Cát Trọng Lý

Lee Kirby

Thương em anh trèo non cao

Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc

Thương anh em lội sông sâu

Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

For you, I’d do anything

Take flight, late night, silently

For me, you’ve done many things

Sacrifice, protecting lies, your family

Còn chần chờ chi... hỡi anh

Hôn em ôm em cho nát chênh vênh

Ừ tình là điên... khát say

Hôn em ôm em sao nát chênh vênh

Hmmmmm........

Oh can’t you see, it is easy

Just come here with me

And crush this disease

Love’s so extreme, it is insane

Why hesitate, am I blinding your way?

Thương em anh trèo non cao

Mùa mưa thâu mây tan mệnh bạc

Thương anh em lội sông sâu

Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

For you, I’d do anything

Take flight, late night, silently

For me, you’ve done many things

Sacrifice, protecting lies, your family

Còn chần chờ chi..hỡi anh

Hôn em ôm em cho nát chênh vênh

Ừ tình là điên... khát say

Hôn em ôm em sao nát chênh vênh

Oh can’t you see, it is easy

Just come here with me

And crush this disease

Love’s so extreme, it is insane

Why hesitate, am I blinding your way?

Thương em thương tình đã mang

Yêu trăng ba mươi quên mình

Thương tôi thương phận long đong

Yêu tan mong manh tan nhật nguyệt

Thương tâm.

Tried, tired, falling, falling sleepless eyes

Recognise time flies, forgetting my life

Chest pain, torn brain…. I’m suffering

Fragile, empty smile, I’m helpless inside….

Thương tâm.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn