MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 23, 2011

You will not beleive when you see this! These women once were men! Bạn sẽ không tin khi bạn nhìn thấy điều này! Những phụ nữ này một thời là đàn ông!

You will not beleive when you see this! These women once were men!
Bạn sẽ không tin khi bạn nhìn thấy điều này! Những phụ nữ này một thời là đàn ông!

Yes, you will maybe not believe all these women were once men. And to be honest, some of them turned out very lovely ladies, but some of them still have men features.

men women01

men women02

men women03

men women04

men women05

men women06

men women07

men women08

men women09

men women10

men women11

men women12

men women13

men women14

men women15

men women16

men women17

men women18

men women19

men women20

men women21

men women22

men women23

men women24

men women25

men women26

men women27

men women28

men women29

men women30

men women31

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn